(11.40 hodin)
(pokračuje Mazuchová)

Navrhovaná úprava si tedy klade za cíl zjednodušení administrativy a snížení pracnosti při provádění sociálního zabezpečení, a to prostřednictvím zavedení správních poplatků za poskytování informací soudním exekutorům v exekučním řízení. Zavedení principu poskytnutí informací za úplatu exekutorům v exekučním řízení na základě jejich žádostí je tedy, jednoduše řečeno, zpoplatnění služby orgánů státu formou správního poplatku. Toto by sice nesnížilo samo o sobě počet žádostí, ale dá se důvodně předpokládat jejich pokles v průběhu delšího časového horizontu v důsledku omezení podávaných opakovaných žádostí. Připomínám, že to není nic nového, protože obdobná úprava v zákoně 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, existuje, a to ve vztahu k orgánům daňové a celní správy, kdy je sazba za přijetí žádosti o poskytnutí informace soudnímu exekutorovi stanovena dokonce ve výši 2000 korun.

Závěrem. Tato novela o správních poplatcích by státní kasu nezatížila. Naopak, její příjem by byl, myslím si, nezanedbatelný. Proto bych žádala ctěnou Sněmovnu o propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní by měla vystoupit paní poslankyně Dundáčková. Ta je omluvena a nahradí ji pan poslanec Marek Benda. O této změně musím nechat hlasovat. Mezitím jsem vás odhlásil. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a mohli hlasovat o změně zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby paní poslankyni Dundáčkovou nahradil pan poslanec Benda, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 84 z přihlášených 97 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 1. Konstatuji, že jsme změnili zpravodaje.

 

Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj Marek Benda. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, návrh vám předložila paní navrhovatelka. Já bych vás ve zpravodajské zprávě chtěl jenom upozornit na stanovisko vlády, které pod číslem 695/1 nám vláda - ještě Mirka Topolánka - 19. ledna 2009 poslala a ve kterém vyjadřuje nesouhlas s tímto návrhem zákona. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ho neschválila, protože se jedná o návrh, který je nesystémový a ve svém důsledku by mohl zbytečně zdražit náklady exekučního řízení.

Tolik moje zpravodajská zpráva. Přihlásím se pak do obecné rozpravy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Z místa se hlásí paní poslankyně Mazuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já netvrdím, že to není nesystémové nebo že to je něco geniálního. Jak mám ale zkušenost ze správy sociálního zabezpečení, tak 90 procent exekutorů právě proto, že to je všechno zdarma, si založí na psacím stole informace o daném subjektu, na kterém provádí exekuci, založí si to někam do spisů pod složku. A pro ně je daleko jednodušší, než si udělat pořádek na svém psacím stole, zdarma tu správu sociálního zabezpečení žádat o nové vyjádření. Opravdu jsem strávila poměrně dost času na České správě sociálního zabezpečení. Ty pracovnice například v jednom konkrétním případě exekutora vydávaly na jednoho člověka, na něhož byla uvalena exekuce, 16krát, 17krát. Myslím si, že to není normální. Už jenom z tohoto důvodu, aby si exekutor uvědomil, že není všemocný, a vážil si práce zaměstnanců na České správě sociálního zabezpečení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. O slovo se přihlásil zpravodaj, pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že paní poslankyně předkladatelka vystoupila přede mnou s tím, že definuje, co je skutečný problém. Tak pojďme řešit skutečný problém opakovaného vyžadování informací ze správy sociálního zabezpečení. O tom jsem připraven se bavit.

Na druhou stranu soudní exekutor - nakolik je to soukromá osoba? Jeho úkolem je vykonat pravomocné rozhodnutí soudu, kterým se domáhá někdo dluhu na druhé osobě. To je přece důležité. Je to pravomoc, kterou do té doby, než jsme zavedli soudní exekutory, vykonávaly přímo soudy, resp. jejich pracovníci. Zavedením soudních exekutorů se toto výrazně zjednodušilo a zrychlilo. A nezapomínejme na to, že samozřejmě ten případný poplatek, který dáme, se automaticky promítne do nákladů řízení a ty náklady platí povinný. Já nevím, kdo z vás má jaké zkušenosti s exekučními náklady. Tam jsou ale opravdu velikánské problémy.

Pořád máme pocit, že jsou to případy, kdy někdo vymáhá velké částky. My jsme ale dneska v situaci, kdy podle stávajících předpisů někde dlužíte 500 korun, druhá strana vás zažaluje, má tam 6 tisíc palmáre na advokáta, má tam 3,5 tisíce nákladů na soudního exekutora, a z té pětistovky, kterou jste dlužili, najednou vyplatíte 10 tisíc korun. Chceme tyto náklady nadále zvyšovat? Ve všech předchozích exekučních novelách, o kterých se tady diskutovalo, byla snaha naopak náklady soudních exekutorů dramaticky osekávat, dramaticky směřovat k tomu, aby soudní exekutoři nemohli do nákladů, které směřují za povinným, promítat spoustu dalších věcí. A nyní jenom proto, že to možná někdo zneužívá...

Pojďme tedy řešit problém, že je to zneužíváno, nikoliv samotnou bezplatnou žádost. Proč bychom to zrovna dělali tady, když ne u všech ostatních orgánů, které se dožadují jménem státu? Soudní exekutor tady opravdu provádí rozhodnutí, o kterém stát řekl, že má být provedeno. Ve všech ostatních případech je to osvobozeno od poplatků a jenom tady, u správy sociálního zabezpečení, začneme zavádět nějaký poplatek, který nakonec ve svém důsledku samozřejmě směřuje za tím povinným a jenom zvyšuje náklady na exekuci? Myslím si, že to je velmi nešťastná myšlenka.

Navrhuji zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení. A jestli někdo chce šeřit problém opakovaných žádostí v jedné kauze na správu sociálního zabezpečení, tak se bavme o tom, jestli to omezení nemá být na případy opakovaných žádostí, ale nevylévejme s vaničkou i dítě. Zbytečně budeme zvyšovat náklady exekucí, které, upřímně řečeno, nakonec vždycky půjdou za tím povinným, kterým v 90 procentech jsou ti lidé, kterých se sociální demokracie, jak se vždycky tváří, zastává, protože nic moc peněz nemají. Velmi tedy prosím, abychom to nedělali. Doporučuji zamítnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP