(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance Němce, který zřejmě ještě využije možnosti doplnit svou interpelaci.

 

Poslanec Pavel Němec: Děkuji. To je velmi pozitivní přístup. Pokud budu moci, v té věci samozřejmě rád pomůžu. Jinak je to absurdní stav. Protože dnes např. údaje z katastru nemovitostí jsou běžně dostupné, jsou tam rodná čísla, jsou tam údaje o smlouvách, smlouvu je možno získat, a tady, když hrozí problém, že se mohou zneužívat léky pro výrobu drog, tak najednou problém se jakoby nedá řešit. Takže já jen vyzývám k urychlené přípravě. A opravdu řešení je velmi potřebné, a to co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme ukončit interpelaci a požádám pana poslance Miroslava Krajíčka, který bude interpelovat Gustáva Slamečku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, když jsem se seznámil s návrhem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, rozhodl jsem se na vás obrátit s interpelací ve věci realizace stavby komunikace I/11 Mokré Lazce, hranice okresů Opava, Ostrava. Z návrhu rozpočtu plyne, že tato stavba, která je v rámci Moravskoslezského kraje považována za jednu ze čtyř vyjmenovaných priorit v realizaci dopravních staveb, nebude realizována v souladu s rozpočtem SFDI, který byl v rámci projednávání rozpočtu pro rok 2009 schválen touto Poslaneckou sněmovnou v loňském roce. O důležitosti a potřebnosti této stavby svědčí i to, že bylo založeno sdružení obcí pro její realizaci a svojí velmi usilovnou činností po několik let zajišťovalo připravenost k co nejrychlejší realizaci. Tato stavba byla zahájena v letošním roce a ve smlouvě o dílo je uveden termín dokončení březen 2012. V loňském roce tato Poslanecká sněmovna schválila zákon o státním rozpočtu pro rok 2009, a tím také rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro tuto stavbu ve výši 1,141 miliardy korun. Z návrhu letošního rozpočtu SFDI však vyplývá, že stavba v tomto tempu bude dokončena za 27 let, a nedovedu si představit, že tam budeme provozovat komunikaci v těch podmínkách, které nastaly po zahájení této stavby.

Položím vám tedy otázky: Jaké jsou skutečné důvody rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic o stažení žádosti o spolufinancování této připravené stavby k realizaci z operačního programu Doprava? Proč je porušován zákon č. 220/2003 o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47? A v jaké výši a na které stavby již byly čerpány finanční prostředky z tohoto dluhopisového programu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Hovoří slovensky.) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pokusím se v rychlosti zodpovědět tyto otázky.

Co se týká konkrétní odpovědi na stažení žádosti z operačního programu Doprava, tam je bohužel odpověď ta, že my máme už tento program smluvně upravený na 110 %, takže vzhledem k tomu není možné, abychom další závazky, čili evropské peníze máme už vlastně všechny rozdělené.

Odpověď na druhou otázku, proč je porušován zákon. Zákon není porušován. Použití dluhopisového programu i na jiné stavby schválila vláda na svém zasedání a je třeba vycházet z toho, že se v podstatě ty prostředky, tam jedná o techniku. Myslím, že nejdůležitější je to, kolik peněz máme na jednotlivých stavbách, a není důležité zkoumat, jestli se něco používá jinak, nebo jestli tam náhodou není nějaké porušení zákona. Říkám to proto, protože D47 a další doprovodné stavby, mezi které patří i I/11 a I/57, si myslím, a to říkám s plnou zodpovědností, že letos i příští rok jsme se maximálně snažili finančně podpořit. Tyto stavby dostávaly velké objemy finančních prostředků i v minulosti, a proto se mi trochu zdá argument hledat nějaký technický důvod jako podružný. Ještě jednou říkám, není tam žádné porušení zákona, prošlo to řádným usnesením vlády, takže běžnou cestou. Mechanismus funguje tak, že se tam započítávají prostředky, které byly investovány do D47 a doprovodných programů v minulosti, a tam už je samozřejmě objem podstatně vyšší než objem, který stanovuje zákon o dluhopisech.

Chápu i to a plně souhlasím - já sám mám samozřejmě velké obavy, jak to půjde s výstavbou určitých komunikací. Odpovím trochu všeobecně.

Dnes v podstatě prvé porfolio staveb jsou stavby, které se financují z operačního programu Doprava. V těchto stavbách v podstatě nemáme finanční prostředky a naopak pro příští rok tam máme téměř 46 miliard a snažíme se maximálně akcelerovat čerpání evropských fondů.

Potom máme stavby, které jsou financovány z národních zdrojů, a ty jsou v podstatě ve třech skupinách. Prvá skupina jsou stavby rozestavěné, které jsou před dokončením, které se maximálně snažíme z rozpočtu dofinancovat. To je třeba ve vašem kraji D47. Potom jsou tam stavby, které se začaly, rozestavěly; poměrně velmi dobrý příklad jsou Mokré Lazce nebo stavby, které jsou vysoutěžené a měly se začít stavět. Tam problém je v tom, že podle současného rozpočtu, pokud zůstane původně navržený, není ani dostatek peněz ani na ty rozestavěné. Takže to jsou stavby, které jsou postiženy všechny en bloc. V jejich rámci jsme se snažili vytipovat ty nejproblematičtější a tam jsme aspoň kvůli Mokrým Lazcům nějaké prostředky nechali, je tam 150 milionů korun pro rok 2010, původně tam měla být nula. Takže říkám, není to rozhodně dost, není to žádný ideální stav, ale v rámci stavu rozpočtu, kdy jiné stavby zůstanou absolutně bez financí, tak tam jsme se to snažili aspoň v nějakém minimálním rozsahu pokrýt. Souhlasím s vámi, smlouva samozřejmě ten rok dodržena nebude. Takových staveb budou desítky. Potom je tam třetí skupina staveb. To jsou stavby, které jsou nerozestavěné nebo nevysoutěžené, jsou to stavby v přípravě. U nich to buď zastavíme úplně, totálně, nebo pokračujeme aspoň v přípravě a u vybraných staveb vykupujeme pozemky. Máme to přesně rozparcelované vzhledem k odhadovaným příštím finančním prostředkům, vzhledem k určitým návaznostem a také vzhledem k prioritám, které vidíme v dopravní infrastruktuře.

Takže chtěl jsem vás jen ubezpečit o tom, že plně s vámi souhlasím, je to skutečně problém financí. Kdybyste se podíval do rozpočtu příštího roku, nevidíte jednu novou stavbu, kterou tam zahajujeme, jde to vše jen na rozestavěné stavby, které dnes máme nasmlouvané.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane ministře. Zeptám se pana poslance Krajíčka.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Velmi těžce se můžu smířit s argumentem, že není porušován zákon. Řekl bych, že to bychom si měli ještě ujasnit, ale to je na jinou debatu. Přesto si vás dovolím požádat, pane ministře, abyste zvážil situaci kolem této stavby, zahájené v realizační fázi, vytvářející nebezpečné a problémové situace - v tom tempu, o kterém hovoříte, je skutečně její dokončení za dobu 27 let, to si myslím není přijatelné pro nikoho z nás. A abyste v podstatě v této věci přijal taková opatření, která by realizaci velmi výrazně posunula.

Doufám, že na tu třetí otázku dostanu od vás písemnou odpověď. Věřím tomu, že mi nemůžete tady předložit všechny tyto stavby, na které byly čerpány finanční prostředky, a že mi písemně odpovíte do zahájení příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě chce pan ministr reagovat.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Hovoří slovensky.) Ještě mi dovolte krátkou reakci. Na tu třetí otázku vám samozřejmě odpovím. Vlastně 1,6 miliardy, které, pokud ve fondu zůstanou, je to, o co byl rozpočet navýšený. To je vlastně odpověď na ty priority. Podle původního rozpočtu fondu na veškeré investiční akce, opravdu říkám - úplně veškeré investiční akce, které měly být hrazeny na železnici a na silnicích, byly 3 miliardy korun. Tři miliardy korun. To je v podstatě asi na jednu silnici. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP