(14.40 hodin)
(pokračuje Fischer)

Pokud jde o ten konkrétní orgán, tak já samozřejmě nehodlám vytvářet žádné nové - no chraň bůh - ministerium. To vůbec ne. Ani nějaký veliký štáb. Já bych velice rád, aby do procesu byl z hlediska koordinace zapojen i útvar pana ministra Füleho. Je to útvar pro evropské záležitosti, má tam na to i štáb schopných lidí, čili aby se ujal nějaké koordinační role. Možná že vytvořím nějaký orgán ve smyslu určité rady, ale velmi jednoduše komponované z pár ministrů, a beru si ty věci hodně také na osobní zodpovědnost. Já fondy prostě řadím mezi to, co nazývám tzv. premiérskými tématy. Čili žádné nové štáby státních byrokratů, žádný nový speciální orgán, zkrátka dát hlavy dohromady, abychom to byli schopni svrchu uřídit. To je vše.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě prosím pana poslance Látku, který chce... (Nemá zájem.) Už nechce. Můžeme pokročit dále. Děkuji také.

Máme tu další interpelaci. Pan poslanec Stanislav Křeček chce interpelovat premiéra ve věci odložení účinnosti trestního zákona o domácím vězení. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane předsedo vlády, obracím se na vás v záležitosti, která snad patří do resortu ministra spravedlnosti, netýká se přímo výkonu předsedy vlády. Ale jak jsem už nazval tuto interpelaci, chci požádat, aby vláda odložila účinnost trestního zákona, je to záležitost tedy vlády.

Jde mi o tu část trestního zákona, který od 1. ledna příštího roku nabývá účinnosti, a to je ta část, která se týká domácího vězení. Je to novinka v našem právním řádu. Původně se počítalo s tím, že ti, kterým bude tento trest uložen, budou označeni nebo osazeni jakýmisi elektronickými náramky, kde bude elektronicky kontrolováno, zda podmínky uloženého trestu plní. Nyní však z justice zejména a i z Ministerstva spravedlnosti máme signály, že tato věc připravena není a na výjimečné prozatímní řešení se hodlají vydat prostředky, které v dnešní době nejsou vůbec adekvátní. Ministerstvo chce na dočasné řešení vydat částku 50 milionů korun, nakoupit 47 aut a přijmout 90 nových lidí, kteří nebudou dělat nic jiného než kontrolovat, až někdy někomu bude tento trest uložen, tak že ho potom namátkově zkontrolují, jestli podmínky plní nebo neplní.

Pane předsedo vlády, já se domnívám, že toto není v dnešní době adekvátní. Podle mého názoru prozatímní nebo dočasné kontroly nemají žádný praktický smysl. Bylo by podle mého názoru rozumné odložit účinnost této části trestního zákona, ono se nic nestane, je to zcela novinka, stejně nám to věznice nezbaví těch jejich dosavadních obyvatel, protože než budou tyto tresty uloženy, uplyne nějaká doba. Domnívám se, že by tato vláda měla navrhnout, aby účinnost té části trestního zákona, která se týká této problematiky, byla o rok odložena, aby se tato věc mohla náležitě připravit a nedospěli jsme k nějakému flikování, ke kterému to směřuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, k této dnes třetí interpelaci. Udělám to kratší, než to tady mám. To, co tady mám, bych mohl přečíst, ale nemusel bych se cítit dobře v kramflekách, a to já dělám také velice nerad, na to nejsem moc stavěný. Já to proberu s paní ministryní spravedlnosti, protože argumenty považuji za poměrně silné, i ty finanční. Zejména mě tam trápí problém účinnosti namátkové kontroly. Těch 50 milionů je pravda, mám to tady i v podkladech. Znamenalo by to nábor lidí, rozšíření probační služby atd. Čili já to s ní proberu a do 30 dnů vám odpovím. Považuji to za serióznější, než abych vám tady teď cosi četl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkujeme pane premiére za odpověď. Zřejmě i pan poslanec Křeček to akceptuje. Takže můžeme požádat pana poslance Pavla Němce, aby interpeloval ve věci finanční situace obcí na Šumpersku.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, přednesu svou interpelaci.

Vážený pane předsedo vlády, v současné ekonomické situaci země je jistě problémem hledat zdroje na posílení pomoci obcím v regionech postižených rostoucí nezaměstnaností. Přesto si myslím, že je třeba hledat nástroje pomoci regionům postižených enormním nárůstem nezaměstnanosti ve srovnání s minulostí. Jsem poslancem za okres Šumperk, který aktuálně patří podle údajů Českého statistického úřadu k regionům s největší nezaměstnaností v republice. Počet lidí bez práce přesahuje v okrese Šumperk hranici 14 %, což znamená třetí nejhorší ukazatel ze všech okresů. Přitom dlouhodobě zde byla míra nezaměstnanosti poloviční. Šumpersko bylo postiženo nejen masovým propouštěním u velkých zaměstnavatelů, ale i krachem významných podniků s dlouholetou tradicí, jejichž obnova po skončení krize je ve většině případů nereálná.

Vím, že existují nástroje podpory v nezaměstnanosti pro lidi bez práce. Bohužel nejsou dostatečné a v našem regionu podstatně převyšuje poptávka po práci počet nabízených volných míst. Současná situace se projevuje i v rozpočtech obcí, kterým klesají daňové i kapitálové příjmy, mnohde i o desítky procent. Takové obce pak mají problémy investovat, hradit spoluúčastí dotace Evropské unie, mnohde se omezují i výdaje na běžnou údržbu majetku a provozní prostředky. Tato situace je neudržitelná.

Vážený pane předsedo vlády, je vláda ochotna zabývat se tímto problémem a hledat nástroje, jak občanům a obcím z regionu Šumperska pomoci?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana premiéra, jestli může reagovat na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Děkuji pěkně, pane předsedající. Dámy a pánové, tady asi nemohu projevit nějakou významnou vstřícnost. Chápu problémy Šumperska, samozřejmě osvědčuji ta čísla statistiky, mám k tomu profesionální dispozici, tak to skutečně je. Nicméně rozpočet je sestaven tak, jak je sestaven. A i pokud jde o financování obcí, tak tam hledat nějaké specifické řešení nebo vystupovat k problémům diferencovaně z hlediska působnosti vlády považuji za nejen nemožné, ale nepovažoval bych to ani z hlediska čistého přístupu ke státnímu rozpočtu za přiměřené, přirozené, dobré. Považoval bych tento krok za nestandardní zacházení se státním rozpočtem a jeho prostředky. Takže v tomto je mi líto, ale nemám jiné sdělení, než je právě toto.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan poslanec Němec ještě bude reagovat.

 

Poslanec Pavel Němec: Jenom stručně. Mně nešlo o nějaké nestandardní zásahy nebo nestandardní využívání prostředků rozpočtu. Mně šlo o to, jestli vláda uvažuje o pomoci okresům, kde nejen dlouhodobě jsou tyto problémy s nezaměstnaností, ale zejména okresům, kde v minulosti tento problém nebyl a najednou eskaluje velmi dynamicky, pokud jde o nezaměstnanost. Jestli neexistuje nějaký nástroj, jak posílit právě dotační systém do těchto obcí, jak posílit finanční injekce. Obce jsou opravdu dnes ve velmi tíživé situaci a v minulosti na to prostředky podle mých informací byly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Nějaké prostředky, které by byly nikoliv globální, ale směřovaly na jednotlivé okresy, nejsou. V rozpočtu je samozřejmě výrazná rezerva na podporu v nezaměstnanosti, pan ministr mě když tak opraví (obrací se k ministrovi Janotovi a ten souhlasí), 15 miliard v příštím roce - a to jsou ty prostředky, které jsou určeny právě na problémy spojené s řešením nezaměstnanosti. Nějaký indikativní recept nebo indikativní seznam okresů, kde bychom alokovali specificky navýšené prostředky, neexistuje a vláda o něm neuvažuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to je konec této interpelace. Teď bych požádal pana poslance Miroslava Opálku, který bude interpelovat ve věci podpory vlády Moravskoslezskému kraji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, vzhledem k tomu, že jste ve svém vystoupení k prioritám vlády neuváděl podporu Moravskoslezskému kraji, který již dostal od předchozích vlád řadu slibů, využívám možnosti interpelace k dotazu. Předem chci uvést, že v návrhu rozpočtu na rok 2010 chybí peníze na dokončení dálnice D47, ač jsou na tuto akci vydány státní obligace, ale peníze převedeny jinam. Nepočítá se s investicemi na R11, a to v úseku západním - Ostrava, Opava, Krnov, směr Opole, Berlín či Opava, Bruntál, směr Hradec Králové, Drážďany - i východním směrem: Ostrava, Nošovice, Žilina, což bylo slíbeno v souvislosti s výstavbou automobilky Hyundai. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP