(12.40 hodin)

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen o tom, že není možné nereagovat na slova, se kterými tady vystoupil pan ministr vnitra. Pan ministr vnitra jednoznačně konstatoval, že kraje porušují zákon podle názoru jím vedeného ministerstva - čili to není nějaký stranický postoj bývalé vládní koalice nebo ODS - tím, že proplácejí v rozporu se zákonem zdravotní poplatky v jednotlivých krajích. Ve světle požadavků, které tady zazněly při vystupování některých sociálně demokratických poslanců na zvýšení dotací do sociálních služeb, podle mého názoru tady dochází k paradoxu, že tímto financováním ze státního rozpočtu, které by mělo směřovat k potřebným, se ve skutečnosti vytváří prostor pro voluntaristickou politiku hejtmanů v čele s panem Rathem, která vede k tomu, že kraje v rozporu se zákonem, v rozporu se zákonem vynakládají finanční prostředky, které jim pak naprosto logicky chybějí na skutečně potřebné záležitosti typu financování sociálních služeb.

Tady bych chtěl uvést několik čísel, která dokumentují tuto neprozíravou a řekl bych až na hranu asociálnosti jdoucí politiku krajů v čele s hejtmany z řad sociální demokracie. Ještě v roce 2005 dávaly kraje z vlastních prostředků na dotace do sociálních služeb 1,5 miliardy. V loňském roce kraje daly na dotace do sociálních služeb pouze 600 milionů. Kde jsou ty peníze, které chybějí potřebným, těm sociálně nejslabším v ústavech pro zdravotně postižené, v domovech pro seniory? Vyhazují se na voluntaristické projekty typu proplácení zdravotních poplatků, jízdného zadarmo apod. To právě umožňuje tuto nehospodárnost a tuto absolutní asociálnost politiky lidem, jako je pan hejnec Rath. Úmyslně tady chci vysvětlit: hejnec není nadávka, je to složenina ze slov hejtman a poslanec. Aby bylo jasné, že to skutečně není nic pejorativního, je to nový druh politického živočicha v českých krajích. Čili hejnec Rath.

Čili aby měli čeští daňoví poplatníci ze státního rozpočtu sponzorovat tyto kroky, které provádí pan hejnec Rath, to já považuji za neuvěřitelné. Navýšení deficitu, ke kterému to povede, bude samozřejmě věcí, kterou zaplatíme my všichni. To, že sociální demokraté, aby uspokojili hejtmany, jako je pan hejnec Rath, budou sahat na fond dopravní infrastruktury, povede k zajímavým důsledkům. Například se nepostaví celé úseky dálnic, dálnice D1 na Kroměřížsku, čtyřrychlostní tah mezi Otrokovicemi a Malenovicemi, jenom proto, aby pan hejnec Rath měl dost finančních prostředků na proplácení poplatků a na proplácení jízdného zdarma.

Já jsem, dámy a pánové, hluboce přesvědčen, že tato asociální politika by neměla být podporována Poslaneckou sněmovnou. A pokud tuto asociální a protizákonnou politiku chtějí prosazovat poslanci sociální demokracie, tak je to velmi zajímavé. Myslím, že u strany, která má ve svém názvu "sociální", provádět takto sociální politiku ve prospěch politických dobrodruhů typu pana hejnce Ratha, tak to podle mého názoru není dobrým vysvědčením této parlamentní strany. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petrovi Nečasovi. Nyní zde mám přihlášky ke dvěma faktickým poznámkám, ale nevím, zda pan kolega Bičík se pouze nespletl - mám zde přihlášku k faktické poznámce od vás, svítí mi na displeji. (Nechce vystoupit.) Nikoliv. Slovo tedy je nyní pana poslance Zdeňka Škromacha, který je přihlášen k faktické poznámce též.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážená paní předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, pan Nečas opět tady oblbuje lidi. Protože systém, tak jak byl postaven, a on to velmi dobře ví, byl postaven právě hejtmany za ODS. Já jen chci zdůraznit, že myslím, že v pěti krajích je v koalici ODS právě se sociální demokracií, a neslyšel jsem od jediného zástupce kraje za ODS, že by tyhle peníze nepotřebovali. A jen pro porovnání částek. Právě ve Zlínském kraji např. na poplatky ve zdravotnictví se vydává asi 10 milionů korun, kdežto na sociální služby je to násobně více. Takže já myslím, že pan Nečas tady záměrně a opět naprosto nefér a nekorektně se snaží politizovat celou tuto záležitost, navíc naprosto nekorektními argumenty osobními vůči hejtmanu Rathovi.

Já bych se ho zeptal prostřednictvím řídící a myslím si, že na to nebude umět odpovědět - jak jeho radní, kteří jsou v koalicích na radnicích na krajích, zafinancují ty tři miliardy korun, které budou krajům chybět. A v porovnání s tím, co vydávaly kraje za dob vlád na krajích ODS, jsou tyto prostředky výrazně sníženy. Naše nové koalice na krajských radnicích dokáží daleko efektivněji s prostředky hospodařit. Ale nedokážou hospodařit, když nebudou mít s čím. A já myslím, že je naprosto nezodpovědný tento přístup, který tady předvedl pan bývalý ministr Nečas, za jehož ministrování vlastně tyto parametry byly nastaveny, a dnes říká, že vlastně těm svým hejtmanům přihrával miliardy korun na kraje, a že když už tam ODS nevládne, tak tam ty peníze nepůjdou? A bere si jako rukojmí lidi, kteří v těch sociálních službách pracují, ale hlavně ty, kteří jsou na nich závislí. A dnes v mnohdy složité zdravotní a duševní situaci jim vytváří nebezpečí toho, že oni se bojí, co s nimi bude. Jestli vůbec dům pro seniory bude. Kam půjdou, když ty peníze nebudou. Já myslím, že, pane poslanče prostřednictvím předsedající, tento způsob je pro nás naprosto neetický a nepřijatelný. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka poslance Zdeňka Škromacha. Nyní faktická poznámka pana kolegy Petra Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, chtěl bych vzkázat panu poslanci Škromachovi, že naprosto asociální a neetické je snižovat ze strany krajů výdaje na sociální služby. Znovu opakuji to číslo. V roce 2005 daly kraje 1,5 miliardy na dotace do sociálních služeb. V loňském roce pod vedením hejtmanů, jako je pan hejnec Rath, už jenom 600 milionů korun. To je důkaz ve skutečnosti asociální politiky prováděné kraji ve vztahu k sociálním službám pod vedením hejtmanů z řad sociální demokracie.

Co se týče Zlínského kraje, tak každý, kdo situaci hlouběji zná, ví, že Zlínský kraj se ve způsobu proplácení poplatků liší od drtivé většiny zbývajících krajů, které mají systém, který zavedl pan hejnec Rath. Takže tento systém, se kterým já nesouhlasím, se kterým se neztotožňuji, vede k tomu, že ve skutečnosti si poplatky nechává proplácet ve Zlínském kraji pouze 15 % pacientů krajských zdravotnických zařízení. Je to jiný systém, než zavedl pan hejnec Rath ve Středočeském kraji. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že každý normální člověk v této zemi musí vidět, že není možné žádat více prostředků na sociální služby a přitom současně vyhazovat peníze otevřeným oknem na protizákonné proplácení zdravotnických poplatků a sponzorované dojíždění, když nemám peníze na to, abych se postaral o sociálně potřebné. Tato politika ražená panem hejncem Rathem je podle mého názoru asociální a nepřijatelná a každý slušný člověk v této zemi to vidí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. Nyní řádné vystoupení pana poslance Stanislava Grospiče. - Faktická poznámka poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já musím reagovat na to, co tady zaznělo z úst pana kolegy Nečase. Já jsem myslel, že se budeme bavit skutečně jen věcně, ale on tady míchá, jak je jeho dobrý zvykem, a bohužel asi za to nemůže, klobouky s jabkama a hrušky s automobily.

Možná jste si nevšiml, pane ministře, a bylo to už za vás, najednou jste snížil výrazným způsobem dotace krajům na provozy domovů důchodců. Proč jste to neudělal i hlavnímu městu Praze, kde vládne ODS? Proč najednou všechny kraje dostaly srážku na těchto dotacích v řádu desítek procent, ale váš kamarád z ODS, který vede Prahu, dostal od vás sto procent? Stejnou dotaci jako v roce předcházejícím. Čili nemaťte tady lidi nějakým povídáním o poplatcích v autobusech. Prostě vy jste začal zneužívat svoji funkci k tomu, abyste pomáhal svým kamarádům z ODS a naopak abyste trestal starobní důchodce, kteří mají tu drzost žít v krajích, kde vládne sociální demokracie. To je váš přístup: potrestat staré lidi v domovech důchodců v krajích, kde vládla sociální demokracie. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP