(12.20 hodin)
(pokračuje Doktor)

Prosím a žádám, aby tedy mohla být věta, onen příslib, že vláda neučiní nic tak velkého, aby to vyvolalo nějaký zásadní politický třesk, aby to bylo naplněno tím, že vláda bude velmi důsledně a kategoricky zkoumat nejnákladnější procesy zejména v oblasti státní správy a předloží Poslanecké sněmovně ve lhůtě čtyř až pěti měsíců výsledek takového měření bez ohledu na to, jak lichotivé, či nelichotivé výsledky budou, protože já nechci předjímat. Nemyslím si, že výsledkem takového zkoumání musí být jenom kritika a seznam toho, co je nutné dělat kategoricky lépe, nebo toho, co se v minulosti nepovedlo.

Chybí mi výčet agend, které stát dělá a neumí je dělat efektivně. Chybí mi také výčet toho, a to i ve vztahu ke státnímu rozpočtu, co stát ve svých agendách v oblasti správy daní a poplatků dělá a zjevně na tom prodělává. Věc, na kterou poukazuji zcela opakovaně - dlouhodobý prodělek v oblasti výběru daně z převodu nemovitostí. To je přece příklad toho, kde lze koncepčně přemýšlet o tom, jak tento systém nahradit něčím jiným a přestat prodělávat minimálně na tom, že vedeme daň, která je pro stát v konečném důsledku jenom zátěží.

Chtěl bych požádat v souvislosti s hlasováním o státním rozpočtu o silný signál a závazek jiného druhu, závazek směřující ke šrotovnému. Možná jsem špatně poslouchal, pak by se musel omluvit, ale myslím, že ke šrotovnému se z vlády nevyjádřil nikdo. Já vím, že pan ministr financí jeho příznivcem není, z toho ho nepodezřívám, proto to probůh ani neříkám. Vím, že velmi obezřetný vztah k němu má i pan předseda vlády. Na druhou stranu s pokorou, ale zároveň velkou lítostí vnímám, že je to schválený platný zákon, a chtěl bych definici jasného postoje, zda šrotovné bude, nebo nebude v ČR navrhováno, jak se vláda postaví k situaci, kdy ji poslanci budou žádat o dodržování zákona, protože tento zákon platí.

Chtěl bych slyšet vyjádření pana ministra vnitra (právě se vrací do sálu) - proto spíše vítám, že přišel poté, co se na kratičkou dobu vzdálil - vyjádření směřující k poplatkům. To je přece bezprecedentní bezprávní stav. Žehrá-li tady kdokoliv ze starostů obcí, z hejtmanů nad penězi chybějícími v pokladnách rozpočtů krajských a zároveň prohlubuje bezpráví, které je nastoleno tím, že jsou vraceny poplatky v rozporu se zákonem, pak já myslím, že vláda nemůže takový stav přehlížet, a očekávám, že ve vztahu k něčemu tak zásadně ovlivňujícímu bilanci krajských rozpočtů začne konat. Já vím, že mi může pan ministr vnitra odpovědět tím, že v jeho stanovisku Ministerstva vnitra už je dostatečně a snad návodně a silně napsáno, že je to postup krajů, který není v souladu se zákonem nebo není se zákonem zcela konformní. Na druhou stranu jsou takhle utráceny peníze, která by nepochybně mohly sloužit něčemu daleko efektivnějšímu. A bude-li vláda pod tlakem krajů, které budou chtít dorovnávat anebo hledat další zdroje toho, jak prázdné a prázdnější pokladny naplnit, pak musí směrem ke krajům vyslat stejně silný signál, jako vláda a Parlament vyslaly k obcím, které nepoužily prostor, který jsme jim dali v oblasti daně z nemovitostí. Chovají-li se hejtmani stejně jako starostové obcí, kteří nevyužili koeficienty pro navýšení daně z nemovitostí, pak je to chování, které prostě není možné přehlížet. A je-li vláda ať už debatou tady, okolnostmi a veřejností vedena k tomu, aby se chovala jako řádný hospodář a šetřila, pak stejný apel a stejná výtka musí směřovat od vlády ke svému okolí. Já jsem tady prosbu směřující k Poslanecké sněmovně sám za sebe vyslovil a platí naprosto generálně a žádám o stejný postup směrem k hejtmanům a k věci, kterou jsem nastínil.

Prosím, aby si všichni kolegové, kteří rizika spojená s kondicí, spíš nekondicí veřejných rozpočtů, a tímto se chýlím k závěru svého vystoupení, uvědomili, že to není stav navozený rozhodováním Poslanecké sněmovny v posledních letech. To je setrvačnost daná rozhodováním Parlamentu v řádu spíše desetiletí. Já jsem tady v letech zpět označoval onen stav jako pěstování vědomého návyku, podezíral jsem kolegy ze sociální demokracie z toho, že to dělají po zralé politické úvaze a po zralé kalkulaci. Nikoliv náhodou to dnes a včera byli oni, kteří přednášeli výčet dalších a dalších dávek a dalších výdajů státu, které budou navrhovat k navýšení objemů. S nelibostí nesu, že se tu chováme tak, jako bychom neblahou setrvačnost tankeru veřejných výdajů a rozpočtů České republiky chtěli změnit tím, že vyhazujeme osobní věci posádky. Tady je třeba přijmout daleko razantnější a koncepčnější změnu.

S lítostí jsem naslouchal vystoupením některých kolegyň a kolegů, kteří ve vztahu měření a srovnávání toho, jak si ČR vede ve vztahu k některým prioritám, a bylo tady nejčastěji zmiňováno školství, používají absolutní čísla a přepočet k HDP jako výraz nekulturnosti, nemodernosti České republiky a přitom zapomínají na základní kvalitativní měření spočívající v tom, že není důležité, kolik peněz na tu či onu oblast vynaložíme, ale co jsme za to ochotni pořídit. Ano, Česká republika je v situaci, kdy jsme zcela závislí na výkonu okolních ekonomik, zejména ekonomiky německé. Ano, platí o nás to, že pohne-li se německá ekonomika v posteli a trochu se zavrtí, tak my daleko nejčastěji z postele spíše spadneme. Ale bože můj, to přece neznamená, že ve světle měření toho, co je podle nás považováno za standard, půjdeme přesně tou nesprávnou a nezdravou cestou, to znamená že si z hlediska měřeného komfortu budeme pořizovat přesně to, co si naši sousedé zacházející s úplně jiným ekonomickým potenciálem pořizují.

Tolik mé poznámky k projednávané věci a děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Michalovi Doktorovi. Nyní mě požádal o možnost vystoupit pan ministr Pecina. Proto vás, pane ministře, zvu k mikrofonu.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, my jsme byli vyzváni, abychom aktivně vstupovali, tak jsem si dovolil aktivně vstoupit. Na odpoledne tady mám dvě interpelace ve stejné věci, tak bych možná na to odpověděl teď jako reakci na vystoupení pana poslance.

Jde o zdravotnické poplatky. Já bych tedy velmi rychle shrnul chronologii, jak probíhala, protože já jsem byl několikrát nařčen z toho, že ve věci nekonám. Čili od 1. 1. a v jednom kraji od 1. 2., vyjma Prahy, začali nějakým a v každém kraji jiným způsobem hradit zdravotní poplatky za občany, resp. jim, občanům, darovat nějakou náhradu za hrazené zdravotní poplatky. Já jsem nastoupil do funkce 8. května, čili v tomto okamžiku jsem ve funkci prakticky stejnou dobu, přesně stejnou dobu vím o stavu vyplácení zdravotních poplatků jako můj předchůdce Ivan Langer. Shrnu, co učinil můj předchůdce, a potom řeknu, co jsem v této věci udělal já.

Můj předchůdce si nechal od krajů poslat podklady, vyžádal si vyjádření ÚOHS, vyžádal si vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí a nechal zpracovat jakousi analýzu. Analýza byla v takovém stavu, že byť údajně byla v dubnu hotová, tak ji neodeslal, výzvu nepřipravil, nepřipravil ani upozornění. Já jsem resort převzal 8. května. Ihned jsem vyzval náměstka Zajíčka, ať zaktualizuje data, protože data už byla tři měsíce stará a mezitím na různých krajích došlo ke změnám. V měsíci červenci, na začátku července, teď mi odpusťte, že neznám přesné datum, jsem poslal krajům upozornění s tím, že by jejich chováním mohlo dojít k porušování zákona. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP