(10.50 hodin)
(pokračuje Janota)

Já jsem přesvědčen, že někde v poznámkách je napsáno, že výsledek roku 2008 byl ovlivněn metodickou změnou. Já to nezastírám. Pakliže to není ihned pod grafem, tak je to chyba, ale jsem si jist, že v textu to je uvedeno. Nemám zájem nikoho nějakým způsobem tady klamat nebo podávat nějaké zkreslené informace. To je jedna věc.

Druhá věc. Budu velmi rád, když nebudu muset připravovat druhý Janotův balíček. Budu mít méně starostí. A koneckonců také pan premiér Fischer včera jasně deklaroval, že pokud nebude mít mandát z té či oné strany Sněmovny k tomu, že je shoda, abychom něco takového připravovali, tak my nic připravovat nebudeme. To je věc, která už byla rozhodnuta včera, a já ji tedy určitě budu respektovat. Jen jsem položil otázku, jak budeme reagovat na takzvaný proces, který budeme vést s Evropskou unií, to znamená proces, kdy my překračujeme deficit 3 % a Evropská komise po nás bude chtít návrh na opatření. A já teď nevím, jaká opatření tam budeme psát, protože legislativní opatření nejsou možná, protože budu respektovat to, na čem tady je shoda, a běžná opatření také nejsou možná. Já už jsem seškrtal rozpočet na letošní rok o více než 60 mld. a už to asi v této oblasti nepůjde. Čili tento problém nám ale zůstal otevřený.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí paní poslankyně Zubová, připraví se paní poslankyně Zelenková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (S faktickou poznámkou se hlásil posl. Plachý.) Paní poslankyně, pan poslanec Plachý nevyužil naše zařízení, hlásil se z místa... (Posl. Plachý: Zmáčkl jsem to!) Ale tady na pultíku nic nemám! Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji. Opravdu jsem zmáčkl tlačítko. Nevím, zřejmě to nefunguje, ale není to moje chyba.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Funguje to, pane poslanče!

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Tak to zkusím napříště ještě jednou.

Dámy a pánové, dovolte mi krátkou poznámku k vystoupení pana předsedy rozpočtového výboru Sobotky. Připomnělo to památnou větu kdysi premiéra Špidly "zdroje jsou". Pan předseda rozpočtového výboru, když tady hovořil o 11,5 mld. korun, vždy vycházel z premisy, že zdroje jsou, zdroje se podaří nalézt. Já jsem se v novinách dočetl, že je bude hledat minimálně na úrovni 10 mld. v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Byl bych rád, kdyby to tady buď potvrdil, anebo vyvrátil.

Pro vaši informaci uvádím, že v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury národní zdroje činí pouhých 36 mld. korun. To jsou jediné prostředky, na které můžeme sáhnout. Všechny ostatní jsou v podstatě účelově vázány. 36 mld. se dělí na 18,5 mld. na opravy a údržbu silnic a železnic, 17,5 mld. jde do investic. V investicích financovaných z národních zdrojů jsou například stavby, jako je okruh Prahy, D3, případně další, například týkající se mého volebního kraje, jako je úsek dálnice D1 Kroměříž-Říkovice nebo pokračování spojky Malenovice-Otrokovice.

Jestliže ze 17,5 mld. investic sebere 10 mld., tak je zastaví! Myslím, že by bylo v pořádku, že by bylo poctivé, kdyby tady řekl na mikrofon obyvatelům Prahy, obyvatelům jižních Čech, obyvatelům Zlínska, že chce zastavit výstavbu těchto komunikací. (Předsedající: Čas, pane poslanče!) Zdroje jsou! Ale řekněte, pane předsedo prostřednictvím pana předsedy Sněmovny kde!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Opálka a poté pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo, já si dovolím také dvě poznámky k předpředchozímu vystoupení pana ministra. Hovořil o tom, že v podstatě 60 mld. už na výdajích seškrtal a už neví kde a legislativní rámec mu to neumožňuje. Já bych řekl, že jedna cesta je samozřejmě v příjmech, protože podtrhnout příjmy znamená jedině potom snižovat výdaje. A když už není kde, tak i v rodině musíte řešit příjmovou stránku rodiny.

A k panu předsedovi rozpočtového výboru: K betonu bych poznamenal, že ono je to samozřejmě vždycky z každého místa republiky vidět trochu jinak. Když budu bydlet na Brněnsku, tak mám dálnici do Prahy už dávno postavenou. Ale z Ostravy je to daleko složitější, stát se zavázal, vydal státní obligace, dneska se D47 v podstatě zastavuje, peníze za obligace se používají úplně někde jinde, problémy jsou s R11, která by mohla odlehčit D1, případně i R35.

Takže problémů je samozřejmě více, podle toho, ze kterého úhlu se na ně díváme.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Sobotka, připraví se paní poslankyně Zubová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já budu velmi stručný. Tři doporučení pro fond dopravy: za prvé méně krást (oživení v sále, potlesk zleva), za druhé lépe plánovat a za třetí lépe využívat elektronické mýto.

A já začnu u toho posledního. Jestliže jsme vybudovali drahý systém elektronického mýta, tak jak je možné, že nezvyšujeme objem prostředků, který získáváme z této oblasti? Proč? Proč se to děje? Proč ministr Řebíček za ODS podepsal dodatky, které prodražují systém fungování elektronického mýta? Proč se to stalo? Tyto dodatky stály 2 mld. korun!

Za druhé - lépe plánovat. Jak je možné, že se takovým způsobem zvýšila rozestavěnost staveb, že fond nemá prostředky na jejich dokončení? Přece je jasné, že by bylo nejprve nutné dokončit rozestavěné investice, a teprve potom zahajovat nové stavby. V uplynulých třech letech se výrazně zvýšila rozestavěnost, aniž se dohlédlo na zdroje, které by měly zajistit financování těchto staveb.

A třetí otázka - méně krást. Transparentnější výběrová řízení, pokusit se snížit náklady na výstavbu v ČR, lépe kontrolovat využité finanční prostředky. Na tom se přece také shodneme. Vždyť přece všichni známe srovnání, za kolik se staví u nás, za kolik se staví v okolních zemích. Já myslím, že to bije do očí a že tady jsme schopni zvýšit tlakem efektivitu fondu dopravy. Žádných 10 mld. nikdo nechce fondu dopravy sebrat. To je zcela vymyšlená částka!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou dále pan poslanec Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, skoro by se chtělo souhlasit s mým předřečníkem, kdyby člověk neměl paměť. Bohužel rozestavěnost dálničních staveb a staveb rychlostních komunikací, těch nejvýznamnějších, byla zahájena za časů panování sociální demokracie. Já sám si vzpomínám, že např. D47 byla zahajována několikrát, opakovaně přímo Milošem Zemanem. To jsou věci, které jsou bohužel dlouhodobé a na kterých my jsme se naším podílem podíleli skutečně málo.

Kromě toho smlouva na mikrovlnný mýtný systém byla vybírána a podepsána opět vládami sociální demokracie. Stejně tak jako zákon o veřejných zakázkách, který tady byl ve své původní podobě, ale bohužel platné dodnes, opět předložen a schválen vládou sociální demokracie. Myslím si, že bychom měli používat více paměť.

Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Zubová a připraví se paní poslankyně Zelenková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si také dovolím krátký komentář k návrhu státního rozpočtu, který dnes projednáváme.

Zástupci jednotlivých politických sil už předem deklarovali podporu vládě Jana Fischera pro přípravu státního rozpočtu na rok 2010 a už schválení úsporného balíčku vytvořilo předpoklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, který je dnes předkládán a který má podle všeho šanci být schválen. Myslím, že všichni shodně chápeme tento návrh jako krizový scénář správy státních financí, a uvědomujeme si, že příprava probíhala v podmínkách časového tlaku, v nově vzniklé situaci díky neuskutečněným předčasným volbám.

Nesdílím slova jednoho včerejšího řečníka, že se snad nacházíme v jakési politické krizi. Naopak si myslím, že tato Sněmovna prožívá zlaté časy politického konsensu. (Projevy údivu a výkřiky "cože?" zejména z pravé části sálu.)

Už tu zaznělo, že neutěšený stav státní kasy není jen důsledkem zhoršených vnějších ekonomických podmínek, ale i to, že velkou měrou je na vině přístup předchozí vlády, která opomíjejíc realitu i hlasy odborné ekonomické veřejnosti nastavila naprosto chybné parametry státního rozpočtu jak na příjmové, tak na výdajové straně. Tento stav byl prohlouben i nedostatečnými reakcemi na stále zřejmější ekonomickou realitu. Jako dědictví navíc současné vládě zůstal chaos ve státních financích způsobený započatými reformami.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP