Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. října 2009 v 9.31 hodin
Přítomno: 126 poslanců
 

 

(V 9.00 hodin oznámil předseda PSP Miloslav Vlček, že na žádost poslaneckého klubu ODS bude začátek jednání posunut na 9.30 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na tomto jednání tito poslanci: paní poslankyně Čurdová, pan poslanec Dub, pan poslanec Hojda, paní poslankyně Kateřina Jacques, pan poslanec Kafka, pan místopředseda Kasal, pan poslanec Kratochvíle, pan poslanec Krill, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Langer, pan poslanec Michalík, pan poslanec Paroubek, pan poslanec Pleva, pan poslanec Reisiegel, pan poslanec Seďa, paní poslankyně Šedivá, paní místopředsedkyně Talmanová, pan poslanec Votava od 12 hodin a pan poslanec Tom Zajíček.

Ze členů vlády se omlouvá pan ministr Barták, pan ministr Fülle, paní ministryně Jurásková, pan ministr Kohout od 12 hodin, paní ministryně Kovářová od 11.30 do 14 hodin a pan ministr Slamečka.

Dnešní jednání zahájíme včera přerušeným prvním bodem, je to vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, sněmovní tisk 913, a budeme pokračovat bodem 77, a to je Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb. Dále budeme pokračovat pevně zařazenými body, to je bod 8, 4 a 113, sněmovní tisky 907, 766, a bod Informace vlády o dosavadních výsledcích a dalších záměrech šetření probíhajících na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v souvislosti s odhalenými praktikami organizace a ukončování studia a s možnými vazbami těchto praktik na organizovaný zločin. Poté budeme pokračovat body ve schváleném pořadí.

Odpoledne se budeme věnovat bodu 116, což jsou ústní interpelace. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich slosování.

Mezitím ke mně dorazili poslanci, kteří mají náhradní kartu. Takže pan poslanec Kubuš náhradní karta č. 6 a pan poslanec Šťastný náhradní karta č. 13.

Do rozpravy ještě k zařazení nebo ke změně programu podal pan poslanec Koníček písemnou přihlášku a poté poslanci, kteří se hlásí z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl požádat o vyřazení bodu č. 82, zpráva o cenové kontrole, protože nepředpokládám, že se na tento bod dostane tento týden, a následující týden nebude přítomen zpravodaj k tomuto bodu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pak se hlásil pan poslanec Dolejš a další. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout vypuštění bodu 126, sněmovní tisk 840. Pardon, omlouvám se, bod 28.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, je to sněmovní tisk 794? Ano. Další pan poslanec se hlásí.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, chtěl bych požádat o vyřazení bodu č. 9, tisk 661, neboť tato norma již byla schválena v jiném zákonu a vláda tento návrh stáhne. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: A ještě se přihlásil pan poslanec Vidím. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Dobré ráno, pane předsedo, paní a pánové. Chtěl bych vás požádat o pevné zařazení dvou bodů, a to bodu 18, sněmovní tisk 696, kterým je novela zákona o ozbrojených silách České republiky, a dále pak bod 78, což je vládní návrh na vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu ČR v Kábulu v Afghánistánu. Chtěl bych vás požádat o pevné zařazení těchto dvou bodů na čtvrtek 5. listopadu jako první a druhý bod dopoledního jednání. V případě, že by byly nějaké odpovědi na písemné interpelace, pak tedy jako první a druhý bod po skončení projednávání odpovědí na písemné interpelace. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, děkuji. Jsou nějaké další přihlášky k pořadu programu? Nejsou. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předneseny.

 

Pan poslanec Koníček navrhl vyřadit bod č. 82. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 64 z přihlášených 124 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 1. Konstatuji, že bod 82 byl vyřazen.

 

Současně pro stenozáznam hlásím, že pan poslanec Lhota má náhradní kartu č. 8.

 

Pan poslanec Dolejš navrhl vyřadit bod č. 28, sněmovní tisk 794.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 65 z přihlášených 126 poslankyň a poslanců pro návrh 67, proti 37. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Vyřadili jsme tedy bod č. 28.

 

Pan poslanec Suchánek navrhl vyřadit bod č. 9.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 126 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti 2. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP