(15.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

My podpoříme tento rozpočet v prvním čtení, budeme hájit jeho stávající strukturu, jakkoliv bychom mohli mít jeden milion tisíc námitek proti té nebo oné položce v tomto návrhu státního rozpočtu. My nebudeme podávat individuální návrhy, takzvané porcování medvěda, nebudeme je ani podporovat svým hlasováním. Jsme přesvědčeni, že pokud už se najdou někde nějaké volnější disponibilní prostředky, že mají směřovat do těch skutečně klíčových oblastí s multiplikativním dopadem, to znamená především do oblasti vzdělávání, podpory vědy, výzkumu a inovací, a jsme také hluboce přesvědčeni, že by byl nesprávný krok krátit výrazným způsobem náklady, které jdou do budování dopravní infrastruktury, protože tam přesně je velice přínosný multiplikativní efekt na českou ekonomiku. Je tam pozitivní dopad na zaměstnanost i na budoucí ekonomický rozvoj celé řady regionů.

Je bohužel smutnou skutečností, že v důsledku neuskutečnění předčasných voleb, ať už v důsledku nešťastného rozhodnutí Ústavního soudu, nebo ještě více nešťastného rozhodnutí České strany sociálně demokratické, tak v podstatě Česká republika z hlediska řešení problémů veřejných rozpočtů ztrácí jeden rok, jeden celý rok, za který mohla být odvedena práce, která by dokázala nastoupit trajektorii ke stabilizaci českých veřejných rozpočtů. Z tohoto pohledu by se dala s určitou nadsázkou vláda, která předkládala tento rozpočet, ne vlastní vinou nazvat vládou promarněného roku, protože bohužel tento rok bude ztracen a o to větší závazek a povinnost české politické reprezentace je okamžitě po volbách vytvořit vládu se silným politickým mandátem, která si jako klíčový úkol vymezí zkrocení deficitu veřejných financí. Protože, dámy a pánové, deficit veřejných financí je veřejný nepřítel číslo 1. Je to hrozba nejenom pro nás - je to hrozba pro naše děti, je to hrozba pro naše vnuky a podle toho se prosím chovejte. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. Nyní zde mám tři faktické poznámky. S první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, já jen krátce. Samozřejmě že ten deficit někdo zavinil a myslím si, že od roku 2006 se deficit prohlubuje.

Jinak já neobhajuji sociální systém Čínské lidové republiky, jenom ale platí jedno pravidlo, že je lépe jedenkrát vidět než tisíckrát slyšet. Jeďte se tam podívat, pane kolego Nečasi prostřednictvím paní předsedající, uvidíte, že ti lidé mají svůj systém, se kterým více než šest tisíc let jsou seznámeni a aktivně ho podporují. (Výkřiky smíchu zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Druhá faktická poznámka pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Neběží můj čas, upozorňuji. (Už běží.)

Já jsem pochopil až teď při projevu pana kolegy Nečase, proč ODS nominovala stínového ministra obrany do funkce ministra práce a sociálních věcí. Ač si myslím, že byl pracovitý a určitě úsek zvládl, ale zvládl především to, že devastoval v podstatě celou strukturu příjmů a výdajů, přivedl systém svými rozhodnutími a postupně tedy rozhodnutími vlády k deficitu - a teď straší lidi a tuto Poslaneckou sněmovnu tím, co je třeba udělat. Že je třeba udělat reformy, to víme všichni. Máme na ně každý možná trošičku jiný pohled, ale nikdo nechce stav zakonzervovat. A když se podíváme jenom na problém důchodového účtu, tak vidíme, že v srpnu byl výpadek 10 miliard a očekává se do konce roku 33 miliard. Čili za poslední třetinu tohoto roku se bude více než dvě třetiny propadu vyúčtovávat. To není důvod tedy jenom nezaměstnanosti, ale je to především důvod, že se od září zavedly slevy na sociální zabezpečení, že se začnou postupně uplatňovat stropy, to znamená to, co snižuje příjmy. Samozřejmě, že v tom jsou i další prvky, to znamená nezaměstnanost, vyšší odchod do předčasných důchodů z důvodu nezaměstnanosti, ale také snížení mezd a valorizace důchodů, což nejde dohromady. Ale to poslední čtyřměsíční období to je věcí stropu a slev a to je především politika ODS i pana Nečase. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka pan kolega Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych rád zareagoval na slova pana Nečase o šrotovací koalici, nebo na slova pana bývalého ministra Langera o tom, že tady bude republika našrot. Možná že někdo večer bude našrot, to já nevím kdo, ale rád bych řekl, že my jsme hlasovali pro zákon o šrotovném také mimo jiné proto, nebo hlavně proto, že se tam řešila rodinná politika, byly tam úlevy pro rodiny s dětmi, byly tam zvýšené dětské přídavky. Víte, vůbec se nestydím za to, že budu v nějaké koalici pro mateřskou. Když se udělala někde chyba, já myslím, že v Janotově balíčku se udělala chyba, řeknu dvě čísla - snižujeme platy ve veřejné správě o 4 %, matkám bereme 23 %. Já to považuji za chybu. Myslím si, že většina slušných lidí by se k tomu měla postavit čelem, nestrašit tady nějakou šrotovací koalicí a přidat se k normální lidské koalici pro mateřskou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. A nyní tady máme opět řádné přihlášky, proto dostane slovo pan poslanec Jiří Dolejš, po něm je zde přihláška pana poslance Miroslava Kalouska.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, ano, děkuji, jsou tady přece jenom jednotlivci, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám podrobněji ozřejmil stanovisko klubu KSČM, která předkládá k dnešnímu rozhodování.

Tímto stanoviskem, zjednodušeně řečeno, je, že považujeme za odpovědné návrh usnesení k prvnímu čtení státního rozpočtu dnes nepřijmout, ty údaje, které v něm jsou uvedené, zamítnout a umožnit vládě, aby nám za dva, za tři týdny, za tři, za čtyři týdny, ano správně za tři, za čtyři týdny vrátila rozpočet, který by měl aspoň základní parametry koncepce určité rozpočtové filozofie, která umožní tuto zemi lépe vyvést ze současných problémů.

Tedy k tomu zdůvodnění. Odvolávám se už na naše projednávání návrhu státního rozpočtu v roce 2009, kdy pan emeritní ministr financí kolega Kalousek v podstatě prosadil nedělat nic. Nedělat nic, neměnit parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2009, protože měl jakýkoliv zásah za zbytečný. Následně přišlo prozření v podobě propadu hospodářského růstu o 9 procentních bodů oproti onomu neměnnému plánu schválenému v loňském létě, což logicky přineslo cca 150 miliard ztráty na příjmech. To udělalo z tohoto základního finančního plánu země cár papíru a těžko to mohl změnit NERV, byť by měl šrotovací batůžek na zádech a samozřejmě tento batůžek, byť se vlekl po dlouhé letní měsíce v této Sněmovně a přežil dokonce i prezidentské veto, nakonec se ukázal býti nicotným. A je to škoda, protože dnes ten druhý balíček, takzvaný Janotův, dnes musíme podrobovat demontáži, korekci a vytvářejí se nové koalice pro mateřskou, pro nemocenskou a všechny tyto citlivé problémy, které v chodu věcí vzaly zasvé. Jak je možné, že tyto citlivé věci vzaly zasvé a přitom jsme si toho nějak nevšimli, nebo snad jsme ani nechtěli uznat, že toto není ta správná cesta k řešení.

Já se domnívám, že i návrh státního rozpočtu na rok 2010 je poznamenám touto bezkoncepčností, že je to návrh, který se narodil z leknutí z letošního krizového vývoje a který bohužel si vzal za jediný cíl, a ten byl ještě naplněn korekcí ze září letošního roku, vtěsnat nominální deficit veřejných financí pod 6 % HDP. Záměrně používám slovo nominální, protože jak z letošního roku vidíme, ta reálná čísla mohou být velice odlišná. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP