(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Sobotka a pak jsem viděl Petra Nečase.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já jsem zde hovořil jednoznačně o tom, kde se stala chyba. Chyba se stala v tom, že minulá Topolánkova vláda upřednostnila privatizaci firmy před její zásadní restrukturalizací. Tak to prostě je! Minulá vláda Mirka Topolánka nastoupila k moci v září roku 2006. My teď máme podzim roku 2009. Mezitím uplynuly tři roky, kdy tam byl stále stejný management, který byl jmenován do ČSA za vlády České strany sociálně demokratické. Tak to prostě je. Vláda s ním zřejmě byla spokojena a neuložila mu provádět zásadnější restrukturalizační kroky prostě proto, že se čekalo na to, že vše vyřeší privatizace, která ovšem nebyla dobře připravena a dopadla tak, jak jsme čekali - dopadla fiaskem, protože tam není žádný strategický partner a není tam žádný uchazeč, který by za ČSA nabídl spravedlivou cenu. To je jednoznačně odpovědnost minulé vlády Mirka Topolánka, to období podzim 2006 až jaro letošního roku. Pan poslanec Kalousek byl v té době ministrem financí a uplatňoval vliv Ministerstva financí na chod ČSA jako firmy, ve které má stát dominantní podíl. Tak to prostě je. Pan prezident Lašák, který nyní odešel z čela ČSA, byl v čele ČSA po celou dobu Topolánkovy vlády a byl do čela ČSA jmenován tuším na přelomu let 2005/2006.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, zaslepenost, neznalost a nekompetentnost, které v oblasti Českých aerolinií právě tady opakovaně předvádí pan Sobotka, myslím si, jednoznačně vysvětluje, proč se tato firma z jeho odpovědnosti ocitla v tak zásadních problémech. Prostě tato firma potřebovala restrukturalizaci proto, že ji pohřbil prezident Jaroslav Tvrdík! Jaroslav Tvrdík se svými megalomanskými plány nákupu flotily airbusů, které nebyly České aerolinie schopny uživit. To, že popíráte tento zjevný fakt, který je znám drtivé většině lidí v této zemi, tak to jenom ukazuje, že jste vůbec tento problém nepochopil.

Já tady nesouhlasím s panem poslancem Kalouskem, že Česká strana sociálně demokratická jediné, co ve věci ČSA může udělat, je mlčet. Já si myslím, že může udělat více: může vyzvat pana Jaroslava Tvrdíka, aby vrátil veškeré odměny a platy, které obdržel jako prezident Českých aerolinií, protože tuto firmu pohřbil, a myslím si, že to by bylo to jediné správné, co by Česká strana sociálně demokratická a pan Tvrdík mohli udělat! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ještě bude reagovat pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já myslím, že by zřejmě pan Tvrdík musel být superman, pokud by dokázal ještě čtyři roky po svém odchodu z vedení ČSA tuto firmu řídit a nést za ni veškerou odpovědnost. Pokud vím, tak bývalý prezident ČSA Tvrdík odešel z této společnosti po dohodě s akcionářem na konci roku 2005, to bylo v době vlády vedené sociální demokracií, a nové vedení ČSA vydrželo - to, které bylo jmenováno v době vlády sociální demokracie - až do těchto dnů, to znamená až do fiaska privatizačního procesu, který byl zahájen za vlády Mirka Topolánka.

Já bych chápal vystoupení pana poslance Nečase, pokud by vláda přišla do Sněmovny a řekla: podívejte se, my jsme dokázali, že umíme privatizovat, prodali jsme ČSA za spravedlivou cenu, je tam strategický partner, ČSA má zajištěnu budoucnost. Určitě bychom vládě Mirka Topolánka zatleskali, pokud by s něčím takovým do Poslanecké sněmovny mohla přijít. Ale podívejte se, s čím může přijít! Zůstal tam jediný uchazeč. Ten předložil nabídku, kterou nelze označit za spravedlivou cenu za ČSA, a vláda teď na poslední chvíli musí dohánět problém, který nastal v minulých čtyřech letech. Prostě to, že nové vedení ČSA nebylo schopno firmu restrukturalizovat, nemělo takové zadání, mělo zadání čekat na to, že se stane zázrak v rámci privatizačního procesu, a zázrak se prostě nestal.

A k tomu, co zde říkal pan poslanec Kalousek. Jistě v době, kdy byl jmenován tento management, který on kritizuje, do čela ČSA, tak KDU-ČSL byla koaliční stranou. Domnívám se, že v té době byl pan Kalousek významným funkcionářem této koaliční strany, posléze se stal předsedou KDU-ČSL, a jestliže KUD-ČSL s touto personální politikou vlády ve společnosti ČSA nesouhlasila, měla samozřejmě možnost na protest proti tomuto odejít z vládní koalice. Nic takového se ale nestalo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám dám slovo, jenom upozorňuji, že místopředseda Vojtěch Filip se dožaduje návratu k tématu, což nevím, jestli mu umožníte. Ale prosím, pan poslanec Kasal, pak poslanec Petr Nečas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážený pane místopředsedo, obávám se, že panu kolegovi Filipovi beru vítr z plachet, protože jsem měl v úmyslu totéž. Dámy a pánové, když se podíváme na nadpis, který je na světelných tabulích, tak nám je jasné, co máme projednávat. Já bych také mohl vzpomínat a věřte, že jsem za téměř 20 let v této Sněmovně už zažil leccos. Zmiňovaný pan Tvrdík, který musí mít hroznou radost z toho, že jeho jméno je tady tak často citováno, tady třepal ampulkou antraxu, vzpomínáte si na to?, čerstvě dovezeného z Iráku. Ale proto jsem se nepřihlásil.

Já jsem se přihlásil proto, abych řekl, že my tady máme řešit to, co bude, a ne vzpomínat na to, co bylo. A velmi bych chtěl poprosit všechny další diskutující, aby se věnovali především tomu, co bude, a ne vzpomínání, kdo za co může. To nás nikam neposune. Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců napříč stranami.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Poslanec Nečas se vzdal svého příspěvku.) Děkuji panu poslanci Nečasovi. A teď to, co bude. Pan poslanec Vojtěch Filip. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já mám opravdu připomínku z jedenácti bodů, které tady přednesl pan předseda vlády, cca ke čtyřem, resp. pěti, a dovolím si před to předřadit jednu připomínku. Do vysokých funkcí bývalého šéfa ČSA přivedl Miroslav Kalousek. Jeho odpovědnost je stejně velká jako ostatních a já jsem šťastný, že už pan kolega Tvrdík není ředitelem ČSA a že problém, který má dnes problém hodnotu 3 mld. korun, budou řešit snad jiní, kteří budou mít větší odpovědnost za to, jak se s ČSA létá - jestli je to společnost pro klienty, nebo pro manažery. Byl bych rád, kdyby byla pro klienty.

Nyní k věci. Každý považujeme různé zprávy buď za dobré, nebo za špatné. Já jsem považoval zprávu o pádu vlády Mirka Topolánka za zprávu dobrou jako 80 % české veřejnosti, která ji považovala za vládu špatnou, která vládne v rozporu s přáním většiny.

Pokud jde o pětiměsíční mandát vlády Jana Fischera, musím říct, že jsem byl střídavě nespokojen a spokojen podle toho, oč se zrovna jednalo, ale to je normální. S čím jsem byl nespokojen a co se projevilo nyní, a neviním z toho zcela vládu Jana Fischera, naopak cítím odpovědnost bývalé vlády mnohem více než kdy jindy. Mrzí mě to, protože přece jen Jan Fischer mohl udělat několik razantnějších kroků zejména v postavení České republiky v zahraniční politice, ať už to bylo jeho vystoupení v Izraeli nebo v Budapešti. Je evidentní, že celý souboj o to, jakým způsobem dokončí Česká republika ratifikaci Lisabonské smlouvy, a tady už jsem u tématu, které je předmětem našeho projednávání, je dáno tím, jak jsme schopni komunikovat se sousedním Slovenskem. To, že jsme se v Budapešti nezastali našich slovenských sousedů proti ataku maďarských nacionalistů, bylo předznamenáno také tím, že jsme pozdě reagovali na výhrady, které tady existovaly k Lisabonské smlouvě. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP