(10.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Další věc, která bude předmětem jednání a debat, je nepochybně nový zákon o dani z příjmů. Já se domnívám, že by byla chyba, kdyby vláda prostě převzala to, co bylo připravováno za Topolánkovy vlády na Ministerstvu financí, a prostě to poslala do Poslanecké sněmovny. Myslím, že stojí za to, aby vláda hledala shodu, aby hledala shodu mezi politickými stranami, aby hledala shodu na půdě tripartity, a velmi bych se přimlouval za to, aby bez této dohody do Poslanecké sněmovny nový zákon o dani z příjmů nepředkládala. Pokud taková dohoda nebude dosažena mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pokud nebudou mít obě strany pocit, že se změny nedějí na jejich úkor, pak se ten rozpor přenese sem, do Poslanecké sněmovny, a nemyslím si, že je tady většina v Poslanecké sněmovně, která by rozporný, kontroverzní návrh nového zákona o dani z příjmů protlačila. To byla politika Topolánkovy vlády: nehledat konsensus a snažit se tady získat těsnou většinu pro to, aby prosadila své záměry. Myslím si, že tuto metodu práce by vláda uplatňovat neměla. Já si tedy dovolím nesouhlasit s tím, co zde zmínil pan Svoboda, když doporučoval vládě, aby šla cestou pokus-omyl, aby prostě předkládala návrhy do Poslanecké sněmovny bez snahy najít nad nimi dohodu v rámci klíčových politických stran, či těch stran, které umožnily vznik vlády pana Fischera.

Chtěl bych také zmínit otázku loterijního zákona. Toto je jedna z věcí, která se nepovedla Topolánkově vládě ani vládám předcházejícím. Bohužel, v této Poslanecké sněmovně je řadu let minimální vůle k tomu, aby se změnila regulace loterijního prostředí. Já sám jsem předkládal před pěti lety sem do Poslanecké sněmovny novelu loterijního zákona, která měla odstranit některé zásadní chyby v té stávající regulaci, a šestkrát byl ten návrh novely v letech 2005 až 2006 vyřazen z programu schůze Poslanecké sněmovny, aniž by se vůbec začal projednávat. Minulá vláda Mirka Topolánka zvolila jinou cestu. Pokračovala v přípravě komplexního návrhu zákona, ale také žádný nepředložila. Tato vláda ústy ministra financí pana Janoty hovoří o tom, že chystá tedy nový loterijní zákon, nicméně termíny, o kterých se hovoří, negarantují, že dostaneme paragrafované znění do Poslanecké sněmovny natolik včas, abychom zde mohli loterijní zákon schválit. Já mám z toho docela velkou obavu, že se to vládě nepodaří a že budeme tam, kde jsme byli i na konci minulého volebního období. Prostě pro nedostatek času již žádné změny schváleny nebyly.

I při přípravě loterijního zákona bych rád vládu požádal, aby hledala shodu v Poslanecké sněmovně ještě ve fázi přípravy tohoto návrhu. Pokud by se tu shodu podařilo nalézt, pak si myslím, že budeme schopni lépe odolávat tlakům těch, které by měl návrh zákona přísněji a efektivněji regulovat. Pokud sem vláda předloží návrh zákona bez politické dohody, bez konsensu, pak se může stát předmětem výrazných tlaků, které tady zažíváme, naposledy včera, kdy se opět nepodařilo zařadit na program této schůze Poslanecké sněmovny senátní novelu loterijního zákona. I tento návrh jsme již předkládali tuším pětkrát a ani jednou Poslanecká sněmovna bohužel nepřipustila vůbec zahájení debaty o změnách regulace v oblasti hazardu a sázkových her. Proto se domnívám, že nový loterijní zákon je jeden z úkolů, který by vláda zvládnout mohla, pokud se zkrátí termíny, pokud se bude hledat konsensus, a chtěl bych říci, že my jsme připraveni se na zvládnutí tohoto problému jako sociální demokraté výrazně podílet.

Myslím si, že také je důležité, aby vláda dotáhla do konce záměr snížení odměn managementů polostátních firem. Toto je věc, která stojí za dotažení do konce, a vláda k tomu má veškeré nástroje. Myslím si, že je důležité, aby vláda řekněme srovnala podmínky při odměňování managementu polostátních firem, aby se podívala do struktury jejich platů, odměn, benefitů, různých motivačních programů, aby v tom zkrátka udělala pořádek. Ten mandát k tomu myslím má a nepochybně k tomu bude mít také podporu sociální demokracie.

To, co je důležité, je, aby vláda ve své politice vůči státním podílům, polostátním firmám, státním organizacím odolávala tlaku lobbistických skupin, aby bylo vždy zřejmé, kde je veřejný zájem, aby bylo vždy zřejmé, kdo uplatňuje veřejnou autoritu, aby toto nebylo privatizováno, poloprivatizováno do rukou různých zájmových skupin. To je riziko, které v období úřednické, nepolitické vlády výrazně roste, a já bych rád na toto riziko i pana premiéra Fischera upozornil.

Chtěl bych za sociální demokracii, za poslanecký klub sociální demokracie, vyjádřit ochotu s vládou spolupracovat. My jsme připraveni účastnit se přípravy návrhů zákonů ještě předtím, než přijdou do Poslanecké sněmovny, tak, abychom u těch rozumných předloh našli dostatečný konsensus a schválili je ve prospěch věci, ve prospěch České republiky, ve prospěch věcných řešení.

Poslední poznámka se týká debaty - a já zde nechci debatovat o tom, zdali pan poslanec Kalousek je bývalý lidovec, nebo současný představitel TOP 09, já si myslím, že je to spíš ta první varianta. Myslím si ale, že debata o nějakých nových balíčcích, které by vláda měla již zjara předkládat do Poslanecké sněmovny, byla založena a zahájena špatně. Já si myslím, že toto není možné po vládě v této situaci požadovat. Myslím si, že vláda může maximálně pracovat na řekněme variantních studiích, může připravit pro příští politickou vládu korektní propočty, korektní odhady vývoje veřejných rozpočtů, korektní odhady vývoje české ekonomiky, ale to rozhodnutí o krocích k další stabilizaci veřejných rozpočtů, to rozhodnutí o další podobě hospodářské politiky naší země musí a může učinit pouze vláda vzešlá z příštích parlamentních voleb. Myslím si, že nesmíme a neměli bychom klást nerealistické požadavky, zejména pokud to není vůle většiny Poslanecké sněmovny, a domnívám se, že by v tomto směru vláda překročila mandát, který jako sociální demokraté cítíme. Myslíme si, že ten mandát není k tomu, aby vláda plánovala hospodářskou politiku naší země, daňovou a rozpočtovou politiku za horizont roku 2010. Vláda má mandát k tomu, aby stabilizovala veřejné rozpočty v roce 2010. Umožnili jsme jí to tím, že byl schválen tzv. Janotův balíček, byť to byl kompromis z pohledu sociální demokracie nesmírně obtížný, ale za horizont roku 2010 by se měly ubírat zraky a pozornost politických stran, které budou kandidovat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. A volební programy těchto politických stran budou nutně poznamenány návrhy a konkrétními návrhy na to, jak dál v této oblasti postupovat. To nemůže nahradit žádný materiál, návrh stávající Fischerovy vlády nebo stávajícího Ministerstva financí. O další podobě hospodářské, sociální, rozpočtové či daňové politiky musí plnohodnotně a plnoprávně rozhodnout občané v příštích řádných volbách do Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. O slovo se hlásí zpravodaj pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nebudu příliš zdržovat.

Já jsem se domníval, když jsem vystupoval a stal jsem se zpravodajem, že se skutečně soustředíme na věcnou debatu o agendě Fischerovy vlády a pro tento výjimečný případ se vystříháme nějakého vzájemného napadání. Mýlil jsem se, je to možná škoda, je to možná dobře.

Já nebudu reagovat na to, co bylo řečeno o ekologické zakázce nebo o zákonu o dani z příjmů, protože koneckonců ať tak či onak, vždy to budou samostatné body ve Sněmovně a můžeme to projednat v rámci těchto bodů. Ale musím se trochu ohradit v okamžiku, kdy jsem volán k odpovědnosti za stav v ČSA.

Tady nechci vyčítat nebo otevírat všechny staré skříňky, které kolem téhle společnosti byly otevřeny a uzamčeny. Ale že mně stav v ČSA - prostřednictvím pana předsedajícího - vyčítáte, pane předsedo, vy (směrem k posl. Sobotkovi, důrazně), vy, který jste na příkaz svého premiéra Grosse jmenoval do funkce prezidenta ČSA Jardu Tvrdíka, v odborných kruzích řečeného Luftjarda (veselost v sále), vy, který jste ho tam držel - proboha živého, vezměte si zpátky všechny rozvahy a výsledovky za jednotlivých managementů ČSA a uvědomte si, že jediné, co může sociální demokracie o ČSA činiti, je zdvořile mlčet! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP