(17.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A jestliže jsou zde navrhována různá úsporná opatření v řádu desítek, stovek milionů korun nebo i miliard korun, pak tady máme možnost ušetřit 5 miliard korun. Já se divím, že to pan ministr financí nevidí, divím se, že už dávno nepřišel s tím, že by vláda, byť je to jiná vláda, formálně měla tento návrh zákona ze Sněmovny stáhnout, prostě proto, že si to dnes skutečně nemůžeme dovolit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Kalouskovi... (K poslanci Kalouskovi:) Takže před vámi vystoupí pan poslanec Šeich řádně. (Poslanec Šeich dává přednost poslanci Kalouskovi.) Dáváte přednost panu poslanci Kalouskovi, takže pan poslanec Kalousek má od pana poslance Šeicha přednost. Chci sdělit veřejnému auditoriu, že pan poslanec Aleš Řebíček se z jednání schůze po 17. hodině dnes omlouvá. To jsem povinen.

Nyní bude hovořit pan poslanec Miroslav Kalousek coby řádně přihlášený.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, děkuji panu poslanci Šeichovi.

Miliarda mateřské. Jakýkoli jiný výdaj tohoto typu nebo jakékoli snížení DPH v oblasti zboží samozřejmě nemůže být nějak kompenzováno v oblasti zaměstnanosti. Ne náhodou předkládá pan ministr Janota jediné možné tituly, které může předkládat, a sice - ještě jednou - služby s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, kde aritmeticky na straně příjmů skutečně vypočteme výpadek na straně výběru DPH, ale ušetříme na straně výdajů díky tomu, že v jednotlivých regionech udržíme zaměstnanost, popř. pomůžeme vytvořit pracovní místa v jedné z těch mála oblastí, kde dnes vůbec lze pracovní místa vytvořit, a to jsou služby s vysokou přidanou hodnotou lidské práce. Kdybych byl demagog, tak tady řeknu, že dopad na státní rozpočet je neutrální, protože kolik ztratíme na DPH, tolik ušetříme na odvodech těch, kteří jsou zaměstnáni, a na tom, že nemusíme platit podpory v nezaměstnanosti. Takový demagog nejsem, byť tady občas podobné věty slýchám. Nicméně že to je významný polštář zejména pro malé a střední podnikatele a zejména v regionech, a zejména v regionech ohrožených významnou nezaměstnaností, o tom snad tady není možné pochybovat. Jestli někdo nebude platit 20, ale 10, tak má možnost tu Anču v té kuchyni udržet. Když bude platit 20, tak tu Anču bude muset propustit. To jsou velmi jednoduché počty a to je také důvod, proč ministr financí to předkládá.

Nicméně chápu, že diskuse o tom, zda snížit, nebo nesnížit jakoukoli daňovou sazbu, je relevantní a že argumenty jsou na té i oné straně, a nechť je to věcný spor argumentů. To je v pořádku, tomu se nebráním. Ale abychom si rozuměli v tom sporu, musíme držet aspoň pojmovou čistotu. Tady velmi prosím, pane předsedo, abychom si rozuměli v pojmech. Toto není výjimka. Výjimku u DPH jsme např. měli vyjednanou pro tabákové výrobky v letech 2004 až 2007 po přechodné období. O výjimku jsme usilovali v oblasti DPH u dětských plen. Jsou to typy zboží nebo služeb, které musí být povinně v základní sazbě, a některé země mají vyjednanou výjimku, že nemusí. Například v rámci této novely si Portugalsko vyjednalo výjimku, že jako jediné v celé Evropské unii může mít mýto přes dva mosty v Lisabonu ve snížené sazbě DPH. A opět jste mě vy za to kritizovali, že já jsem nebyl dostatečně razantní a nehájil jsem zájmy České republiky, když jsem takovou výjimku nevyjednal např. pro cenu elektrické energie. Nebyl jsem na to hrdý. Samozřejmě že bych nic takového neudělal. Mosty v Lisabonu měly jiný důvod. To jsou výjimky. Toto výjimka není. Toto je právo každé země, která používá dvě sazby, se rozhodnout, jestli tyto služby bude mít v základní, nebo ve snížené sazbě. Tak si probůh aspoň rozumějme v pojmech, když si nerozumíme v ekonomických mechanismech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní vystoupí pan poslanec Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi na počátku uvést, že možná budu ve střetu zájmů jako předseda Unie malých a středních podniků a že nevystoupím jen jako poslanec tohoto parlamentu, ale i jménem malých a středních podnikatelů, drobných živnostníků a také jejich zaměstnanců, kteří v těchto firmách pracují. A malé a střední firmy zaměstnávají téměř 63 % zaměstnanců v České republice.

Víte všichni, kdo jste se tím tématem zabývali, že to byla dlouhá cesta a v Evropské unii se dlouhou dobu nepodařilo najít kompromis pro prodloužení výjimky pro restaurační zařízení, kadeřníky, stavební práce, pro bydlení, že se dlouho nepodařilo najít kompromis na prodloužení výjimky po roce 2010. Mimochodem to považuji za velký úspěch Topolánkovy vlády a za úspěch českého předsednictví, na který můžeme být hrdi, že se podařilo složitý kompromis najít a v rámci celé Evropské unie dojednat, že služby v oblasti restauračních zařízení, kadeřnictví, stavebních prací na bydlení mohou být zařazeny do snížené sazby DPH pro celou Evropskou unii. Nevyužít výjimky v rámci České republiky v českých zákonech považuji skutečně za hřích vůči českým nejen malým a středním podnikům, živnostníkům, ale především vůči jejich zaměstnancům a také vůči jejich klientům, vůči lidem, kteří využívají tyto služby, chodí do restauračních zařízení, chodí se stříhat ke kadeřníkovi nebo si rekonstruují svůj byt.

Sociální demokracie často mluví o obyčejných lidech. To je přece výjimka, která se na úplném konci dotkne těch obyčejných lidí, že ti lidé nebudou muset platit víc v restauracích, když půjdou s rodinou na oběd. Týká se to přece obyčejných lidí, kteří nebudou muset platit více u kadeřníka, protože ti jim samozřejmě započtou vyšší cenu DPH do ceny ostříhání. Ti obyčejní lidé budou rekonstruovat svůj byt a budou muset zaplatit větší DPH. A pokud návrh přijmeme, tak větší DPH zaplatit nebudou muset. Týká se to samozřejmě i zaměstnanců firem. Je to přesně to, co uvedl pan exministr Kalousek ve svém vystoupení, tedy že nebude nutné, aby podnikatelé, drobní živnostníci a malí střední podnikatelé propouštěli své zaměstnance. Prostě pokud budou v krizi, budou odvádět větší zálohy na DPH, větší platby DPH, tak prostě budou muset v rámci své ekonomické situace na některá pracovní místa sáhnout a některé lidi propustit a tak redukovat své náklady.

Já myslím, že je to jasný střet, je to jasné stimulační opatření, jestli chcete podpořit v době krize malé střední podnikatele, živnostníky, jestli jim chcete dát nějaký stimul a neutahovat jim ještě více kohoutek, protože se také může stát, že nebudete mít koho danit.

Ono to nemusí být prostá ztráta 5 miliard. To přece může být o tom, že oni neztratí svůj obrat a odvedou vyšší přímé daně. Může to být o tom, že nemusíte ze státního rozpočtu platit ty, které případně propustí, čili ten dopad může být také dvě tři miliardy, možná méně. To přece není přímá ztráta 5 miliard. Můžete více vybrat od těchto lidí na přímých daní. A opravdu si uvědomte to, že ohrozíte nejen ty konečné zákazníky, každého z obyčejných lidí, že ohrozíte nejen ty podnikatele, ale ohrozíte taky ty lidi, které oni propustí prostě proto, že svoji živnost zavřou nebo redukují počet zaměstnanců. A také si uvědomte, že možná také nebudete mít koho danit. Pět miliard možná ztratíte, ale od těchto lidí možná také už nikdy nevybereme přímé daně prostě proto, že podnikat přestanou a nechají se někde zaměstnat, propustí své dva tři zaměstnance a své podnikání zavřou.

Takže mysleme na obyčejné lidi, mysleme na zaměstnance malých a středních firem a mysleme také na to, abychom měli ještě koho danit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šeichovi. Vystoupí pan poslanec Bohuslav Sobotka, potom pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já jen pro připomenutí mého ctěného předřečníka pana poslance Šeicha. 1. ledna 2007, když jste si chtěli rekonstruovat bydlení nebo si pořídit nové bydlení, tak sazba DPH byla 5 %. 1. ledna 2008, když jste si chtěli rekonstruovat bydlení, jak o tom hovořil poutavě pan poslanec Šeich, sazba nebyla 5 %, ale 9 %. Co se mezitím stalo? Vláda ODS, lidovců a zelených, kterou tady pan poslanec Šeich podporoval, zvýšila sníženou sazbu DPH z 5 na 9 %. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP