(16.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále. Paní poslankyně Čurdová chce zařadit bod 73, sněmovní tisk 734, do bloku třetích čtení na středu 4. 11. jako první bod. Je tomu tak, paní poslankyně? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 49. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Rabase a ten chce zařadit bod číslo 28 na pátek 23. 10. jako první bod. Ale pane poslanče, již tam máme dva body zařazeny, tak to bude třetí bod. Ano? (Ano.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 169 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Klas navrhl vyřadit bod číslo 28, sněmovní tisk 625. Je tomu tak, pane poslanče?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přihlášených 168 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 46. Konstatuji, že jsme vyřadili bod číslo 28.

 

Další návrh byl pana poslance Richarda Dolejše. Navrhl vyřadit bod číslo 42. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 57, proti 68. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále, pan poslanec Vidím chce zařadit sněmovní tisk 934, je to bod 94, do bloku Zprávy, návrhy a další body. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přihlášených 167 poslankyň a poslanců pro návrh 66, proti 10. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dojde k nějakým změnám nebo návrhům? Nedojde.

 

Dále pan poslanec Šidlo chce vyřadit body 10 a 80, pak chce vyřadit body... Mohu nechat hlasovat o všech návrzích současně? Mohu. Takže 10, 80, 122, 124, 125, 127 a 128.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přihlášených 168 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti 4. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále paní poslankyně Zelenková... (Poslanec Vidím ze sálu: Pane předsedo! Pane předsedo!) Pan poslanec Nečas se hlásí.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, v předposledním hlasování jsem hlasoval pro, a na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Máte na mysli hlasování o návrhu pana poslance Vidíma? (Ano.) Slyšeli jsme námitku, já zahájím hlasování o námitce. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 128, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma, aby sněmovní tisk 934 byl zařazen jako bod 94 do bloku Zprávy, návrhy a další body. Je tomu tak, pane poslanče? Asi ano, děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 z přihlášených 168 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Tak to byl návrh pana poslance Vidíma. O návrzích, které přednesl pan poslanec Šidlo, jsme hlasovali.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Zelenkové a ta navrhla, aby bod 67, sněmovní tisk 775, byl zařazen na úterý 3. 11. po pevně zařazených bodech a to je jako třetí bod. Paní poslankyně, souhlasíte? (Ano.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 z přihlášených 167 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 61. Návrh byl schválen.

 

Dále pan poslanec... Dojde ke kontrole hlasovacích listin? Pohybem předsedy poslaneckého klubu ODS soudím, že ano.

Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velice se omlouvám, chtěl jsem hlasovat proti, na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování. Děkuji za pochopení a toleranci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane poslanče. Vznášíte námitku proti hlasování, já nechám o námitce hlasovat. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přihlášených 168 poslankyň a poslanců pro návrh 120, proti 4. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Zelenkové. Ta chce, aby bod 67, sněmovní tisk 775, byl zařazen na úterý jako třetí bod našeho jednání. Na úterý 3. 11.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 66. Návrh byl schválen. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP