(16.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Samozřejmě jsem hlasoval ano. Byl jsem nyní upozorněn, že mám zdržení. Je to nepochybně technické nedopatření. Prosím, abyste mě chápali, když zpochybním hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Slyšeli jsme zpochybnění od pana poslance Grebeníčka. Zahájím hlasování o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 113, proti 10. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme znovu, potřetí, hlasovat o návrhu pana poslance Křečka vyřadit bod číslo 45.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 170 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Horníkové. Ta navrhla právě tento bod 45 zařadit na čtvrtek 22. 10. jako třetí bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 170 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 69. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu... Počkám, až dojde ke kontrole hlasovacích listin. (Probíhá kontrola.)

Pan poslanec Šeich. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se Poslanecké sněmovně. Chtěl jsem hlasovat pro návrh, ale na sjetině je zdržel jsem se. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Zahájím hlasování o námitce proti tomuto hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 143, proti 1. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Horníkové zařadit bod číslo 45 na čtvrtek 22. 10. jako třetí bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 170 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 76. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Skopala. Pan poslanec Skopal přednesl tři návrhy. První návrh byl zařadit bod č. 2, sněmovní tisk 431, na úterý 3. 11. jako první bod. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 27 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 26. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Skopal navrhl přeřadit bod č. 19 na konec prvních čtení a je to se souhlasem předkladatele.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 28 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 147, proti 4. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Skopal navrhl vyřadit body 27 a 29. Mohu, pane poslanče, nechat hlasovat současně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem vyřadit body 27 a 29 souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 169 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 73. Tento návrh byl schválen. Vyřadili jsme body 27. a 29.

 

Pan poslanec Cyril Svoboda navrhl zařadit nový bod, je to zpráva vlády o výběrovém řízení na ekologické zakázky. Je tomu tak, pane poslanče? Je. A chce tento bod zařadit na 4. 11. po obědě. Byl by to bod č. 6, pane poslanče. Ano? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 30 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 117, proti 8. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Libý navrhl bod 107 zařadit jako dnešní druhý bod. O tom jsme již hlasovali. O tom hlasovat nebudeme.

 

Pan poslanec Benda navrhl vypustit z našeho návrhu programu 64. schůze body 71 a 72. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 31 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 157, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesla paní poslankyně Šojdrová. Ta chce zařadit nový bod. Je jím zpráva vlády o řešení situace na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Takže - už nemusíme o tomto návrhu hlasovat.

 

Dále byl pan poslanec Tejc a ten chtěl za prvé zřízení vyšetřovací komise pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci. Chce tento bod zařadit na úterý 3. 11. po pevně zařazených bodech, byl by to, pane poslanče, bod č. 2. Souhlasíte? (Souhlas.) Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 10. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP