(15.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

(Porada ministra Janoty s předsedou Vlčkem u předsednického stolu.)

O slovo se přihlásil pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, páni ministři, paní a pánové, já myslím, že to hlasování bylo zmatečné, z jednoho prostého důvodu - protože jsme se dohodli na tom, že se budou hlasovat jednotlivé kroky. To znamená ty návrhy, které předložil pan ministr Janota, jsou samostatné a zdravotně pojistné plány musí být hlasovány samostatně. Takže já si myslím, že předchozí hlasování je potřeba prohlásit za zmatečné a znovu hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak byly podány. To znamená první, druhý, třetí a čtvrtý bod pana ministra Janoty, potom zdravotně pojistné plány, jestliže byly zařazeny, a myslím si, že takto je to potom možné realizovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, vy jste asi neslyšel, co navrhl pan poslanec Libý. Ten navrhl, aby bod č. 107 byl dneska zařazen jako bod č. 2. Tak jsem to nechal hlasovat. Takže pojďme se o tom pobavit. Takto byl tento návrh podán.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, jestli mohu ještě vystoupit, já jsem dal procedurální návrh, který sleduje přesně to, co jsme řekli, že bude procedura přijímání pořadu schůze, tedy že budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Také jsme nehlasovali o všech návrzích ministrů k zařazení na pevná místa najednou, ale hlasovali jsme podle toho, jaký resort co požadoval, z rozdílných důvodů. Tady bylo jasné, že Ministerstvo financí navrhuje zařadit určité čtyři body, pan kolega Libý navrhl jinou záležitost, to znamená jako druhý bod, ano, můžeme tedy o tom hlasovat zvlášť, jestli to má být druhý bod, nebo jestli má být zařazen za tyto čtyři body, což je podle mého soudu legitimní požadavek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji, pane místopředsedo. O slovo se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, my jsme se zdrželi při tomto hlasování hlasování z jednoho jednoduchého důvodu. Když se podíváte na návrh programu, pak bod č. 1, státní rozpočet, bude projednáván až ve středu odpoledne, u bodu č. 2 bylo navrženo, aby byl přesunut na přespříští týden, a zbývá nám bod 3, který je vrácen ze Senátu, u bodu 4 jsme schválili pevné zařazení na čtvrtek a pak již následují body, které předkládá ministra financí Janota. Já vůbec nechápu důvod, proč mají být zařazovány napevno. Kdybychom čas, který strávíme debatou o tomto návrhu, strávili tím, že vyřešíme jeden ze senátních návrhů, pak okamžitě nastupuje projednávání návrhů ministra Janoty a není žádný důvod, abychom je zařazovali napevno. Já bych to chápal, kdyby tyto body byly zařazeny někde dále, například na konci zákonů ve druhém čtení, ale ony jsou zařazeny na začátek bloku zákonů druhého čtení. A ještě jednou upozorňuji, že u bodu 4, který těmto bodům předchází, to byl návrh pana ministra životního prostředí, jsme vyhověli návrhu na zařazení ve čtvrtek, a tím pádem jsme ještě urychlili projednávání návrhů předložených panem ministrem Janotou.

Já bych jenom požádal, zdali bychom všichni, jak jsme tady, nehlasovali pouze mechanicky, ale také se občas podívali do navrženého programu schůze Poslanecké sněmovny. Možná bychom si ušetřili spoustu času. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Libý se přihlásil o slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Libý: Vážený pane předsedo, pokud by pomohlo v tuto nechtěnou komplikaci vyřešit to, že bych změnil požadavek a požádal bych, aby bod paní ministryně zdravotnictví byl zařazen jako bod č. 5, po bodech pana ministra Janoty, tak s tímto bych také souhlasil.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Takže předchozí hlasování prohlašuji za zmatečné.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana ministra Janoty, aby body 5, 6, 7 a 17 byly jako první až čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti 7. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana senátora Lišky, který chce, aby bod č. 14 návrhu pořadu byl zařazen dnes jako pátý bod, a poté by byl bod 107 paní ministryně. Souhlasíte s tím? (Nejsou námitky.)

Kdo souhlasí, aby bod č. 14 návrhu pořadu byl pevně zařazen jako pátý bod dnešního jednání, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přihlášených 179 poslankyň a poslanců pro návrh 143, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále bychom hlasovali o návrhu pana poslance Libého, aby bod 107 byl jako šestý bod dnešního jednání. Je tomu tak, pane poslanče? Je.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 67, proti 75. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu, aby bod č. 84 návrhu pořadu, třetí čtení, sněmovní tisk 543, byl zařazen pevně na pátek 23. října, jako první bod bloku třetích čteních. Jedná se o bod pana senátora Lišky.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní ministryně Kovářové, aby body 52, 15 a 16 návrhu pořadu, sněmovní tisk 835, 836 a 837, byly pevně zařazeny na středu 21. října, a to jako první až třetí bod, po skončení projednání státního rozpočtu na rok 2010.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 24. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme ještě hlasovat o bodech 108, 109, 110, 111, 112 návrhu pořadu, sněmovní tisky 754, 780, 874, 875 a 893, zařadit pevně na středu 4. listopadu jako první až pátý bod odpoledního jednání. Jsou to body pana guvernéra ČNB.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. - To je středa příštího týdne. - Kdo je proti? - Přespříštího týdne.

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 179 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti 32. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat návrhy, tak jak byly přednášeny jednotlivými poslankyněmi a poslanci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP