(15.30 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Opět - prosím, máte-li někdo jiný názor, chcete-li někdo ošetřit nějaké problémy, které jsou v zákoně nedostatečně ošetřené, kde jinde chcete prosím tyto věci projednávat než na řádném jednání výboru?

Opět prosím, zvažte, zda vyřazení tisku 677, bod číslo 29, je v zájmu stability veřejných financí, nebo jestli náhodou to není spíše lobbistický tlak některých lidí z jedné nebo druhé instituce, kterým se prostě nehodí, aby tyto instituce byly opět sloučeny, aby fakticky se ušetřilo za dvojí ředitelský plat, za dvoje kanceláře, za dvakrát různé institucionální příspěvky pro tyto instituce apod.

Nebudu dále Sněmovnu zdržovat svým příspěvkem, děkuji vám za pozornost některých z vás. Těm, kteří nemají pocit, že jsou tyto zákony důležité, znovu připomínám alespoň ten první, kde se skutečně jedná o konkrétní osoby, kterým konkrétní zemědělské organizace dluží částky v řádech desetitisíců korun, a tyto osoby nemají absolutně kam se obrátit. Já se obávám, že pokud selžeme my zde, tak se tyto osoby budou snažit obrátit do Štrasburku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Šplíchal, připraví se paní poslankyně Věra Jakubková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, Petr Gandalovič říkal, že návrh jednoho zákona tady putuje celý rok. Návrh, který já jsem kdysi předložil, tu putuje ještě snad o měsíc déle. Přesto musím k lítosti vás mnohých i k lítosti zpravodaje Pavla Svobody říci, že navrhuji stažení - je to bod 26, tisk 554, týká se to platů představitelů státní moci, je to o jízdném - z programu zasedání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Jakubková, připraví se pan poslanec Břetislav Petr. Je to předposledně přihlášený do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane premiére, členové vlády, kolegové, kolegyně, já bych rád vyjádřila podporu návrhu pana Melčáka, který žádal vyřazení z programu dnešní schůze bodu číslo 18, tisk 580, který se pokouší vyloučit veřejnost ze stavebního řízení. Já si dovolím upozornit ctěnou Sněmovnu na stále se zvyšující aktivitu poslanců vedoucí k omezování účasti občanů na správě země, a to v situaci, kdy dle průzkumů má Poslanecká sněmovna důvěru sotva pouhých jednotek procent občanů.

Dámy a pánové, prosím, věnujme svůj čas přednostně těm materiálům, na jejichž projednání lidé čekají. Děkuji. To je první návrh.

Pak mám ještě protinávrh k návrhu pana poslance Šidla. Jde o bod, který jsme projednávali v rámci zasedání hospodářského výboru. Já si dovolím předložit dvě alternativy k tomuto návrhu. Pan poslanec Šidlo je zpravodajem k tisku 679. Jde o návrh poslanců Sehoře, Zapletala, Šimonovského, Hojdy, Plachého a Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s tím, že dvakrát či vícekrát otevírat zákon je nesmysl. Proto navrhuji vzít za základ projednávání tisk číslo 570, tzv. kamionovou novelu zákona číslo 361, o provozu na pozemních komunikacích. Jde o poslanecký návrh, který byl předložen nejdříve ze všech novel. Je tedy logické zrovna do něj obsah následujících novel zapracovat formou pozměňovacích návrhů. V případě neprůchodnosti této varianty nabízím stažení tisku číslo 570, ale to až v době, kdy bude omezení jízd kamionů schváleno v rámci tisku číslo 679, a to nad rámec stavu před 1. lednem 2006. O podporu svého návrhu žádám v situaci, kdy je avizováno stažení tisku číslo 663. Jde o vládní návrh omezení jízd kamionů. Celý tento postup chápu jako snahu zbavit se hrozby, že by omezení jízd kamionů bylo schváleno. Myslím přitom na obyvatele více než 200 měst a obcí, kteří nemají obchvaty a jsou obtěžováni kamionovou dopravou.

Žádám oddělené hlasování o tisku číslo 580 a také samostatně o mém protinávrhu k návrhu pana poslance Šídla, a to ve variantách. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, paní poslankyně. Poprosím vás, abyste mi předložila váš návrh písemně.

Dále vystoupí pan poslanec Břetislav Petr a připraví se pan poslanec Kalousek. Pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Kalousek je poslední přihlášený do rozpravy k našemu návrhu programu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dovolte mi, než budu vystupovat k návrhu geologického zákona, abych splnil přání pana kolegy Bursíka, které vznesl na minulém jednání Sněmovny, a prohlásil, zda při projednávání tohoto zákona jsem, nebo nejsem ve střetu zájmů. Nechal jsem udělat právní rozbor a z něho vyplývá, že ne. Zároveň jsem požádal prostřednictvím advokátní kanceláře o omluvu v tisku na základě článku, tj. celostránkového rozhovoru redaktora Mladé fronty s panem kolegou Bursíkem, který se týkal jeho comebacku do politiky.

Nevím, jak pan kolega Bursík na základě mého čestného prohlášení mohl zde pronést, že jsem ve střetu zájmů. Jsem předsedou dozorčí rady Havířovské teplárenské společnosti, kde město je stoprocentním vlastníkem, a teplo tato společnost pouze distribuuje, a ne od OKD, a. s., ale od francouzské společnosti Dalkia. A za druhé - pracuji ve vědě a výzkumu pro Český báňský úřad. Nechápu, jak pan kolega byl schopen říci, že vydělávám skoro pět set tisíc korun od OKD, a. s.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás budu muset přerušit. Já bych chtěl, abyste navrhl něco k bodu 38, sněmovní tisk 625. Až tento bod bude otevřen, klidně si tyto věci můžete diskutovat v rozpravě. Ale teď není rozprava k tomuto bodu, bohužel. Takže vás žádám o váš návrh.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane předsedo, já jsem byl vyzván a já reaguji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, nebyl jste vyzván dnes, teď, protože není rozprava. Já vám odeberu slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pokud na to máte právo, tak mi ho odeberte.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan poslanče, pokračujte. Jestli máte nějaký návrh, tak pokračujte. Pokud to nebude s návrhem, za chvíli vám odeberu slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Já se pokusím urychleně pokračovat. To zobecnění, které provedl pan kolega, je stejně hloupé jako zobecnění, které prováděl pan major Terazky, přičemž si myslím, že inteligence pana Bursíka je řádově větší než pana Terazkyho, ale velice pochybuji o tom, co jsem si o něm původně myslel.***
Přihlásit/registrovat se do ISP