(15.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Odůvodnění je takové, že na základě nového zákona o účetnictví, který byl schválen v roce 2008, letos v srpnu byly vydány prováděcí předpisy, prováděcí vyhlášky, a podle informací, které mám z jednání kontrolního výboru a podvýboru, který o tom jednal předminulý týden, tak nejsou odstraněny ještě výhrady obcí a měst k tomu, že systém není připraven a že řádné připomínky, nebo většina připomínek obcí a měst nebyla vypořádána, a že tudíž města a obce nejsou připraveny na nové účetní osnovy, které by měly platit od 1. 1. 2010. Chtěl bych tedy, aby pan ministr podal informace, jakým způsobem připravenost je zajištěna.

A chtěl bych ještě požádat, protože pan kolega z ODS tady navrhoval pevné zařazení bodu 107, sněmovního tisku 726, což jsou zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2009, tak já mám jiný návrh, a sice navrhuji tento bod vyřadit, a to z toho důvodu, že podle mého názoru není možné tento tisk projednávat, protože obsahuje zdravotně pojistné plány tří pojišťoven, které dneska už neexistují, a naopak tento tisk neobsahuje zdravotně pojistný plán nové pojišťovny. Takže to je odůvodnění.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, navrhujete vyřadit bod č. 107. (Ano, 107.) Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Petrů, připraví se pan poslanec Melčák. (V sále je velký hluk.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych podal návrh na vyřazení z programu jednání bodu č. 20, sněmovní tisk 819/1. Je to návrh poslance Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů, dále potom zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

V podobné věci už rozhodla Poslanecká sněmovna a podle zpráv předkladatel, pan poslanec Miroslav Váňa, stáhne tento svůj návrh z dalšího projednávání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Melčák. Připraví se pan poslanec Gandalovič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně požádal o vyřazení bodu 18 z pořadu dnešní schůze. Je to návrh na úpravu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny, sněmovní tisk 580, prvé čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Gandalovič. Připraví se pan poslanec Šplíchal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, mnohokrát tady bylo řečeno, že se v posledních dvou letech, možná i déle, v této Sněmovně zabydlela nehezká praxe, a to odmítání zařazení zákona, který se mi nelíbí, vůbec na projednávání programu schůze, pod záminkou například, že ten program je příliš dlouhý nebo něco podobného. Dovedu to pochopit, když se tak stane jednou a tento zákon se projedná na následující schůzi. Tam je možné říci, že se na ten zákon prostě nedostalo. Nicméně pokud se někdo prostě bojí projednávání tohoto zákona, jestliže se někdo bojí nějakým způsobem vůbec projevit svoji politickou vůli tváří v tvář těm, kterých se tento zákon týká, a schovává se za to, že to schůzi co schůzi vyřazuje z programu, tak to si myslím, že je mimořádně nehodné mandátu poslance.

Jestliže zde máme zákon, a já konkrétně hovořím o tisku 555, vládní návrh zákona o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev, který na půdu této Sněmovny řádně předložila vláda České republiky, který byl řádně vládou schválen, projednán v Legislativně radě vlády, tak si myslím, že tato Poslanecká sněmovna by měla mít alespoň dostatek politické odpovědnosti k tomu, aby tento zákon řádně projednala ve svých orgánech, a ne aby se zbaběle schovávala pod stůl, aby zbaběle, bez toho, aniž by na půdě této Sněmovny mohla vůbec proběhnout politická diskuse, tento zákon odsouvala z jedné schůze na druhou.

Já teď nevím přesně, kdy tento zákon z vlády do Sněmovny doputoval, nicméně mohu říci, že už je to minimálně rok. Tento rok jsme ztratili, tento rok jsme mohli možná třeba najít jiné řešení pro lidi, kteří přišli o své transformační podíly v zemědělských družstvech, ale každopádně musím říci, že vy, kteří hlasujete stále a budete hlasovat pravděpodobně i dnes pro vyřazení tohoto bodu z programu, prosím, jděte a setkejte se někdy s občany, kteří mají nevypořádané nároky zemědělských družstev, která mezitím se samozřejmě v té sedmileté lhůtě vesele přetransformovala do akciových společností a tváří se, že s těmito nároky nemají co společného. Jsou to mnohdy staří lidé, jsou to mnohdy lidé, kteří jsou ve slabé sociální situaci, a zatímco tady řada poslanců má na mysli blaho jednotlivých sociálních skupin, mám obavu, že o tuto skupinu občanů se zde nemá ani odvahu nikdo poprat. A přitom to nejsou žádní bohatí statkáři, to nejsou žádné osoby, které tady opozice, nebo bývalá opozice, různými slovy označovala za zbohatlíky a podobně. To jsou prostě mnohdy velmi staří a chudí lidé, kteří například mají transformační nároky v hodnotě desetitisíců korun, a můžete se divit - tyto desetitisíce korun pro ně mají poměrně významnou hodnotu.

Vy ani nejste ochotni připustit projednávání tohoto zákona řádně ve výborech. Vy ani nejste ochotni spustit řádný legislativní proces, který by mohl umožnit změny tohoto zákona, pokud máte nějaké na mysli. Pokud víte, jak tento problém řešit lépe, spravedlivěji pro zemědělské organizace, tak prosím, sem s ním. Přineste ho na jednání výboru. Uspořádejme seminář a bavme se o těchto problémech. Ale prosím, neutíkejte zbaběle před tímto problémem, který zde existuje a který bohužel díky časové lhůtě deset let od konání posledních transformačních rad, které se podle toho, co já vím, konaly zhruba v lednu 2000, to znamená, že příští rok uplyne právě ta desetiletá promlčecí lhůta, tak potom samozřejmě dosáhnete toho, že ten problém budete mít z krku. Ale vy ho nebudete mít z krku. Prostě to svědomí vůči těm lidem, kterým nikdo nikdy nevyplatil jejich možná pro nás nedůležité desetitisícové nároky, toto svědomí budete mít na sobě vy, kteří budete dnes hlasovat pro vyřazení tohoto zákona z našeho programu.

Jako druhý bod, který jsem zde zaznamenal, taky návrh na vyřazení návrhu zákona z programu, tentokrát to tedy není vládní návrh. Je to návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se v podstatě slučují dvě kontrolní zemědělské instituce v jednu a slučují se dvě instituce, které v této Sněmovně výsledkem pozměňovacího návrhu, který padl v této Sněmovně, byly rozděleny, a dodnes je mi naprosto nejasné, proč se tak stalo a proč byl důvod, aby tyto dvě instituce fungovaly odděleně. Já teď tady nechci zabíhat do detailů, ale rozhodně nevidím nic opět nelegitimního na tom, proč se nemůže zemědělský výbor na svých řádných jednáních zabývat tím, zda by nebylo dobré, aby se v této ekonomické krizi neušetřily nějaké prostředky veřejné správy tím, že se prostě dvě kontrolní zemědělské instituce sloučí. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP