(15.10 hodin)
(pokračuje Šidlo)

My jsme stanovili nový harmonogram projednání tohoto tisku, takže hospodářský výbor neuzavřel svoje jednání ohledně tisku 679, a to z toho důvodu, že chceme požádat všechny předkladatele tisků, které už byly projednány, to znamená tisku 570 v prvním čtení, 663 v prvním čtení a tisků, které mají přijít ještě na pořad jednání, a to je tisku 732 a tisku 814, o to, abychom dokázali vytvořit z novely zákona 361 jednu čistou novelu pro běžnou praxi, která vyjde z Poslanecké sněmovny jako ucelený blok, který bude obsahovat vše a nebude se týkat několika za sebou následujících novel, které přinesou pouze chaos, aby svoje tisky zvážili, zda by nemohly být staženy, a na základě tohoto stažení podat k základnímu nosiči, což je tisk 679, který vznikl na základě projednání od expertní komise, řekl bych konsensu všech politických subjektů v Poslanecké sněmovně, podat k němu pozměňovací návrhy v duchu těch novel, které předkládali.

Prosím o stažení bodu 10 z jednání této schůze. Je to tisk 679 ve druhém čtení. Současně žádám o stažení bodu 80. Je to tentýž tisk třetí čtení.

Z toho důvodu, že hospodářský výbor neprojednal ještě další tisky, prosím o stažení bodu 122, tisk 919, o stažení bodu 124, tisk 908, dále bodu 125, tisk 829, bodu 127, tisk 856, a bodu 128, tisk 876. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Zelenková, připraví se pan poslanec Carbol. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádala o pevné zařazení bodu 67, sněmovní tisk 775. Jedná se o návrh zákona o přechodu věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje. Žádám o pevné zařazení tohoto bodu na úterý 3. 11. po již pevně zařazených bodech.

Důvodem je akutní potřeba vyřešit nepříznivou situaci s nedostatkem pracovních míst Krajského úřadu Pardubického kraje. Tento bod byl již na minulých schůzích pevně zařazen a z časových důvodů k jeho projednání nedošlo. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Carbol, připraví se paní poslankyně Bohdalová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu, který by se jmenoval řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD se záměrem ochrany oprávněných práv nájemníků a zachováním závazků předkupního práva za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Nabyvatel takzvaných bytů OKD vypověděl jeden odstavec, nebo článek smlouvy, uzavřené v roce 2004 mezi bývalým majitelem OKD a Fondem národního majetku. Podle tohoto odstavce měl vlastník budov v případě plošného prodeje třetí straně přednostně nabídnout byty nájemníkům za cenu někdejšího odhadu OKD. Ministerstvo financí tuto výpověď odmítá uznat, nicméně neučinilo podle mých informací žádný krok, kterým by to potvrdilo. Proto chceme těmto nájemníkům dát jistotu, že předkupní právo zůstane zachováno. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás poprosím o písemný návrh vašeho nového bodu.

Nyní vystoupí paní poslankyně Bohdalová, připraví se paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abych přednesla návrh na vyřazení bodu číslo 37, sněmovní tisk 746. Jedná se o zákon o pedagogických pracovnících. Zdůvodnění je jednoduché, že tak velkou novelu v současné době naše školství nepotřebuje.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Orgoníková, připraví se paní poslankyně Halíková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji vyřadit bod číslo 41, sněmovní tisk 792, kterým se mění zákon číslo 360/1992 Sb. Jde o výkon povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů. Očekávám, že se obě komory mezitím dohodnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. nyní vystoupí paní poslankyně Halíková, připraví se pan poslanec Grüner. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi požádat o pevné zařazení bodu 12 navrženého programu této schůze Poslanecké sněmovny, je to sněmovní tisk 631, a to na tento pátek po třetích čteních, případně pevně zařazených bodech. Důvodem je, že tento tisk byl vrácen do druhého čtení. Dnes vám bude předložen, nebo už možná je, komplexní pozměňovací návrh a je potřeba vytvořit časový prostor pro případné další pozměňovací návrhy.

Takže ještě jednou: bod 12, sněmovní tisk 631, pevně zařadit na tento pátek. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Grüner, připraví se pan poslanec Braný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji za slovo, pane předsedu. Já žádám Sněmovnu o pevné zařazení bodu číslo 40, tisk 791/1, zahrádkářský zákon, na úterý 3. 11. po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Braný, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, já navrhuji, abychom vyřadili dnes z programu schůze bod číslo 9. Je to sněmovní tisk 661. Jedná se o vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky.

Důvodem vyřazení je, že jsme podobnou novelu projednali v tisku 649, předání majetku některých budov úřadu, zejména se jednalo o bývalou budovu ÚV SSM, a do toho byl přijat pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Ten vlastně celý vtělil tuto novelu 661 do tisku 649. Když jsme projednávali v prvém čtení tento tisk 661, tak jsem na to upozornil a tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek uvedl: "Prosím tedy o laskavé propuštění do druhého čtení s tím, že se případně stane mrtvou normou /myšleno ten tisk/ a ministr financí ho stáhne z jednání Sněmovny."

Já bych dnes udělal první krok, že už máme tuto normu vtělenou do právního řádu, takže by se jednom vyřadila ze schůze a vláda na řádném jednání udělá usnesení, kterým požádá o stažení tohoto tisku ze Sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hovorka. Připraví se pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu, a sice Informace ministra financí o připravenosti organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací na nové účetní předpisy, a to na středu 4. listopadu odpoledně po pevně zařazených bodech. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP