(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, čas na přestávku vypršel, budeme pokračovat.

Nyní je tedy do rozpravy přihlášen pan poslanec Marek Benda, připraví se paní poslankyně Šojdrová. Vás ostatní, kolegyně a kolegové, poprosím, abyste se usadili, ztišili, aby pan poslanec Marek Benda mohl přednést svůj návrh. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovoluji si navrhnout vypustit z pořadu této schůze bod 71, sněmovní tisk 574, zjednodušeně řečeno trestní řízení soudní, a bod 72, sněmovní tisk 664, návrh novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Oba dva body nejsou připraveny k tomu, aby byly schváleny, oba jsou ve třetím čtení. Doporučuji, aby byly z průběhu této schůze vyřazeny a případně zařazeny na schůzi příští. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Šojdrová, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla nový bod do našeho pořadu schůze, kterým by byla zpráva vlády o řešení situace na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Navrhuji termín ve středu 4. listopadu, a to jako první bod odpoledního jednání. Pokud by v tu dobu již byly zařazeny jiné nové body, tak tedy po pevně zařazených bodech.

V této věci vystupuji již třetí. Navázala bych na vystoupení pana kolegy Bičíka, který rovněž navrhl zprávu vlády v této věci, ale v jiném termínu. Já bych zde i jeho požádala o zvážení tohoto návrhu, protože pokud chceme, aby to skutečně byla zpráva vlády, pak bychom měli dát vládě možnost tuto zprávu projednat. Čili pokud bychom se dohodli na termínu, který by byl ve shodě, tak si myslím, že by se jednalo o stejný záměr a mohli bychom odsouhlasit zařazení tohoto nového bodu se stejným cílem. Tím cílem má být, aby vláda informovala o tom, jak je řešena situace na Právnické fakultě Západočeské univerzity.

Předpokládám, že ministerstva, a je jich víc, která se podílejí na této problematice, kromě Ministerstva školství je to také Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, že tedy vláda bude mít zájem informovat veřejnost o tom, jaké kroky podniká pro to, aby byla situace stabilizována a především vyřešena ve prospěch studentů vysoké školy.

My jsme se s kolegou Walterem Bartošem shodli na tom, že je třeba svolat výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor bude svolán v tomto týdnu a tedy na té úrovni garančního výboru budeme jednat s paní ministryní školství, předpokládáme i s předsedkyní akreditační komise, a budeme rádi, když nás rovněž navštíví pan kolega poslanec pověřený vedením fakulty Pospíšil.

Proto tedy dovolte, abych ještě jednou upozornila na návrh na zařazení tohoto nového bodu, kterým by byla zpráva vlády o řešení situace na právnické fakultě. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Já ještě jednou důrazně, skutečně důrazně žádám poslankyně a poslance, konkrétně pana poslance Křečka, paní poslankyni Horníkovou, abyste se nebavili. Když tak se běžte bavit, prosím vás, ven! Já neslyším, co tady jednotlivé poslankyně a jednotliví poslanci přednášejí. Těžko se pracuje. Jestli chcete, udělám přestávku, abychom si mohli popovídat, a pak budeme pokračovat. V tomto prostředí se nedá pracovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP