(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás poprosím, abyste mně předložil název nového bodu písemně. Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Křeček, připraví se paní poslankyně Kalábková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré odpoledne, dámy a pánové, zejména pane předsedo vlády. Já se na vás obracím v záležitosti, která se tady opakuje každou sněmovnu, tj. v záležitosti předložení dvou občanských zákoníků, které jsou vzájemně v rozporu. Já už jsem na tuto skutečnost upozorňoval s tím, že tato situace nemá obdoby v parlamentní praxi, aby vláda předložila dva občanské zákoníky, které jsou ve vzájemném rozporu. Opakuje se to každou sněmovnu, vždycky to vyřazujeme.

A já se tedy ptám, pane předsedo vlády, kladu řečnickou otázku: Co vlastně chcete, abychom projednávali? Chcete, abychom projednávali bod 805 - občanský zákoník, nebo bod 835 - také občanský zákoník, který je každý jiný? Ale to přece není možné. My přece můžeme projednávat jen jeden občanský zákoník. Já se proto přikláním k tomu, abychom předkládali občanský zákoník, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím vlády. To je komplexní změna. Abychom už jednou vypustili z programu Sněmovny, aby vláda už nepředkládala občanský zákoník číslo tisku našeho programu 805, bod 45 programu schůze, protože tento občanský zákoník je v rozporu s původním občanským zákoníkem velkým, a co nejrychleji bychom měli na to zapomenout.

Čili podávám návrh, aby byl bod číslo 45 číslo listu 805 občanský zákoník vypuštěn z programu schůze.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, pane poslanče, sněmovní tisk 805? (Souhlas.) Já si zjistím, který je to bod.

Dále. Paní poslankyně Kalábková stáhla svoji přihlášku, tedy na řadě je paní poslankyně Horníková - která se baví a není připravena. Připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, já se nesmírně omlouvám, ale konzultovala jsem s paní ministryní právě to, co přednesl pan kolega Křeček, protože můj návrh se týká téhož. Já mám samozřejmě stanovisko trochu jiné a myslím, že bude zapotřebí, aby opravdu se dohodla paní ministryně spravedlnosti, pan ministr pro místní rozvoj a pan předseda vlády. Chci jen upozornit, že v minulém týdnu na tiskové konferenci pan předseda Paroubek s panem ministrem financí zveřejnili námět na vyslovení moratoria na nájemné. Nejen že to nemá žádný právní podklad, nemá to žádný důvod k tomu, aby moratorium bylo přijato. A já myslím, že to není předmětem této diskuse.

Na druhou stranu ale chci říci k tomu, co říkal pan kolega Křeček: Ty dva tisky, které zde máme k dispozici k občanskému zákoníku, se liší. Tisk 805 je tisk, který se týká významně a vyloženě nájemního bydlení, nájemních vztahů, a je to naprosto standardní úprava, kterou potřebujeme, která byla předložena ještě panem ministrem Cyrilem Svobodou jako ministrem za MMR a byla předložena proto, až skončí zvláštní předpis, což je zákon 107, zákon o jednostranném zvyšování nájemného, je zapotřebí, aby zde byla právní úprava upravující nejen výši nájemného, ale i vzájemné vztahy vlastník-nájemník, které v řadě případů jsou v tuto chvíli nejasné a nerovnoprávné.

Já bych si proto dovolila navrhnout a poprosit (s důrazem) Sněmovnu, aby naopak zařadila pevně tisk 805, což je novela občanského zákoníku týkající se nájemního bydlení. Byla by to právní úprava, která by platila příští rok v okamžiku, kdy skončí platnost zvláštního předpisu zákona 107. Tato právní úprava je nezbytně nutná, protože jinak bychom se dostali do situace, že stanovíme regulaci nájemného a nemáme podle čeho upravovat dále výši nájemného. Jestli tisk přijmeme, nebo nepřijmeme, je věc druhá. Ale to, co říkal pan předseda Paroubek, že sociální demokracie připraví samostatný nový zákon, nevím, nic takového tady zatím není a situace je časově poměrně napjatá.

Takže já si dovolím teď, pane předsedající, pevný návrh: Tisk 805, občanský zákoník, zařadit pevně na čtvrtek. A pokud jsem dobře počítala, tak už by to měl být bod č. 5, protože čtyři mí předřečníci žádali o předřazení svých bodů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Na čtvrtek dvaadvacátého, paní poslankyně, ano?

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Velice se omlouvám. Ano. Tento čtvrtek 22. jako bod číslo 5. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Skopal, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych navrhl přeřazení bodu 2, tisk 431/6, je to tržní síla a její zneužití, na 3. 11. jako další bod po pevně zařazených bodech. Dále bych žádal o bod 19, je to bod sídlo Parlamentu, přeřadit jako poslední bod prvních čtení. Dále bod č. 27, tisk 555, navrhuji vyřadit z jednání této schůze a bod č. 29, tisk 677, navrhuji rovněž vyřadit z jednání této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, já mám dvě poznámky. Za prvé podporuji velmi výrazně to, co řekla paní poslankyně Horníková. Návrh, který se týká nájemného, musíme projednat a doufám i schválit. Je to vázáno také na deregulaci. Kdežto jakákoli debata o velkém občanském zákoníku je s velkými otazníky, zda vůbec tato Sněmovna to nakonec schválí. Je to velké dílo, které je před námi.

Já ale chci navrhnout zařazení samostatného bodu, a to zpráva vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží, na středu 4. listopadu 2009 jako první bod po obědě.

Důvodem je, že tento tendr vzbuzuje velké pochybnosti, zda řádně proběhlo výběrové řízení, zda řádně byly slyšeny připomínky všech, včetně Ministerstva životního prostředí. A pro mě velmi důležité je to, jaká právní forma se zvolila, jestli lze vůbec na tuto zakázku aplikovat koncesní právo. Podle mého názoru to možné není. Upozorňovali jsme na to v minulosti. A rozhodnutí, že se vláda rozhodla pro koncesní řešení, se opírá o posudek pana dr. Zachariáše, bývalého ředitele Ústavu státu a práva a také funkcionáře Západočeského univerzity na Právnické fakultě, to samo o sobě, nejen ten text, vzbuzuje vážnou pochybnost, zda správné právní řešení bylo odůvodněno patřičnými autoritami, v tomto případě panem Zachariášem. Proto žádáme, aby byl zařazen tento bod, aby vláda podala podrobnou zprávu, jak toto výběrové řízení probíhá, za jakých podmínek, jaké právní řešení se volí. Takže navrhl jsem bod i jeho zařazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Libý, připraví se pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Poslanec Libý se nemůže dostat k mikrofonu, překáží mu poslanec Kalousek, který stojí před stolem předsedy vlády.) Já bych poprosil pana poslance Kalouska, aby umožnil poslancům vystupovat. (Děje se.) Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Libý: Dobrý den, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem paní ministryně zdravotnictví s ohledem na její pracovní vytížení požádal o pevné zařazení bodu pod pořadovým číslem 107, návrhy zdravotně pojistných plánů, na dnešní program jako bod č. 2. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dnes jako bod číslo 2? (Souhlas.)

Dále tedy vystoupí pan poslanec Marek Benda, připraví se paní poslankyně Šojdrová.

(Z levé galerie křičí jeden z přítomných: Pražskej magistrát porušuje zákon. 90 dní porušuje pražskej magistrát zákon. - A toto dále opakuje. Jeho křik přerušuje předsedající:)

Přerušuji jednání schůze na pět minut a požádám ochrannou službu, aby činila svou povinnost. (Vykřikující občan je vyveden ochrannou službou.) Vyhlašuji přestávku do 14.45.

 

(Jednání přerušeno ve 14.40 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP