(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Ministr financí Eduard Janota požádal o pevné zařazení bodů 5, 6, 7 a 17 návrhu pořadu, tedy sněmovní tisk 887, 801, 888 a 925, na úterý 20. října jako první až čtvrtý bod jednání.

Senátor Jiří Liška požádal o pevné zařazení bodu č. 14 návrhu pořadu, sněmovní tisk 543, na úterý 20. října jako pátý bod jednání. Dále senátor požádal o pevné zařazení bodu 84 návrhu pořadu, tedy třetí čtení, sněmovní tisk 543, na pátek 23. října jako první bod v bloku třetích čtení.

Paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová požádala o pevné zařazení bodů 52, 15 a 16 návrhu pořadu, sněmovní tisky 835, 836 a 837, na středu 21. října jako první až třetí bod po skončení projednávání státního rozpočtu na rok 2010.

Body 108, 109, 110, 111 a 112 návrhu pořadu, u nichž je předkladatelem Česká národní banka, tedy guvernér Zdeněk Tůma, sněmovní tisky 754, 780, 874, 875 a 893, navrhuji zařadit pevně na středu 4. listopadu jako první až pátý bod odpoledního jednání.

Jako poslední informaci uvádím, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně tyto návrhy zákonů: Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, sněmovní tisk 549/3, vrácený Senátem. Dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 763/4, vrácený Senátem. A dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 882/2, vrácený Senátem. Tyto návrhy zákonů bychom zařadili do 64. schůze Poslanecké sněmovny v dalším jednacím týdnu, protože zákonná lhůta k jejich projednání uplyne 25 října 2009.

To je z mé strany vše. Prosím paní poslankyně a pány poslance, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. Písemných přihlášek je zde celkem dost. Jako první vystoupí pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl, abychom vyřadili z programu této schůze Poslanecké sněmovny body č. 21, 22, 23, 24, jedná se o tisky 844, 45, 46 a 47, které byly navrženy k projednání Poslanecké sněmovně v rámci zrychleného jednání. Domnívám se, že Poslanecká sněmovna není od toho, aby prováděla takto zásadní změny v rámci daňové a celní správy bez toho, aniž by tyto dokumenty předkládala vláda a nesla odpovědnost jak za přípravu celé této věci, tak za její praktickou realizaci. To je tedy jeden návrh, který v rámci programu chci předložit.

Další návrh se týká pevného zařazení stávajícího bodu č. 64. Je to senátní návrh novely loterijního zákona. Chtěl bych navrhnout, aby tento bod byl zařazen jako první bod na schůzi této Poslanecké sněmovny ve středu 4. listopadu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Ohlídal. Připraví se paní poslankyně Konečná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si přednést návrh na změnu programu této schůze, a to v tom smyslu, že navrhuji zařazení bodu, který by se zabýval zřízením sněmovní vyšetřovací komise pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity, včetně vyšetření role akreditační komise a Ministerstva školství při garanci a kontrole kvalit vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice. Dovoluji si navrhnout, aby tento bod byl zařazen na úterý 3. listopadu jako druhý pevně zařazený bod.

Nyní bych si dovolil říci několik vět, které se týkají zdůvodnění tohoto návrhu. Ale předtím bych vás, vážený pane předsedo, poprosil o zjednání klidu v jednací síni.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vám rád vyhovím, už to činím asi potřetí. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, poprosím vás, abyste se ztišili, posadili, pokud máte něco neodkladného, opustili jednací místnost, protože já skutečně neslyším, co jednotlivé poslankyně a poslanci předkládají za návrhy. Pak bude problém o těchto návrzích vůbec hlasovat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jistě znáte velmi neblahou a nepříjemnou kauzu Právnické fakulty Západočeské univerzity, kde zřejmě docházelo a možná ještě i dochází k porušování zákonů. Dochází k podvodnému a neoprávněnému udělování akademických titulů a podobným nepravostem. Samozřejmě tato skutečnost je opravdu nezanedbatelnou skvrnou na českém vysokém školství a jsem přesvědčen, že také tato záležitost významně poškodí české vysoké školství v zahraničí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP