(12.20 hodin)
(pokračuje Fischer)

Vládě se otevírá možnost přijít s rozpočtem, který budeme považovat za rozumný. Do 30. 9. jsme ho samozřejmě Sněmovně připraveni předložit a o něm jednat, i když jsem si vědom, že i vlastní jednání o rozpočtu nebude patřit k lehkým, ale s tímto nastaveným deficitem a základními parametry už se vládě, a věřím, že i vám, bude žít lépe.

Dnešní hlasování vidím jako vyjádření podpory podstatné části politického spektra Poslanecké sněmovny. S tímto kapitálem bude samozřejmě vláda pracovat. Vláda připraví program na další výhled až do řádných voleb, dá vám ho samozřejmě k posouzení. Nebude to žádný, řekl bych, dokument, který by nebyl veřejný, protože vláda považuje za bezpodmínečně nutné, aby si v oblasti legislativní a nelegislativní zorganizovala priority a dala je veřejně najevo, tak aby bude-li mít dále podporu, mohla vládnout tak, jak jsem řekl na závěr svého vystoupení před zhruba čtyřmi měsíci - poctivě a slušně a otevřeně. To je vše. Já vám ještě jednou děkuji. (Potlesk napříč celým sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Janu Fischerovi, předsedovi vlády České republiky. Budeme pokračovat a dokončíme bod č. 1, a to projednáním doprovodných usnesení. Prosím pana zpravodaje, aby je jednotlivě přednášel, a budeme o nich jednotlivě hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Máme navržena tři doprovodná usnesení. Budu je tedy přednášet v pořadí tak, jak byla předložena.

První doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 zohlednila valorizaci důchodů v souladu s již dříve předloženým návrhem ministra práce a sociálních věcí Šimerky."

Je to tedy první návrh doprovodného usnesení - předkladatel poslanec Sobotka. (Zpravodaj má stanovisko kladné. Ministr v dané situaci a v daných podmínkách má stanovisko záporné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 42. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 42 ze 191 přítomného poslance pro 98, proti 38. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Další návrh je návrh paní poslankyně Vlasty Bohdalové: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 nesnižovala objem prostředků určených na platy zaměstnanců veřejného sektoru a ponechala je alespoň na úrovni roku 2009."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Návrh jsme slyšeli. Ještě než budeme poslouchat stanoviska, prosím o to, abyste se přihlásili. Na žádost z pléna jsem vás všechny odhlásil a žádám vás tedy o novou registraci svými identifikačními kartami.

Stanovisko, pane zpravodaji? (Zpravodaj má stanovisko kladné. Ministr má stanovisko záporné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 43. Ptám se, kdo je pro toto doprovodné usnesení k tisku 917. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 192 poslanců pro 96, proti 58. Návrh nebyl...

 

Vidím žádost o kontrolu elektronického zápisu o výsledku hlasování. (Probíhá kontrola.) Návrh nebyl přijat. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Pan poslanec Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nestává se mi to často. Jsem tady poprvé, kdy zpochybňuji hlasování tím, že jsem hlasoval pro, a na sjetině mám křížek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme o námitce proti zápisu o výsledku hlasování v hlasování pořadové číslo 44, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky proti výsledku zápisu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 z přihlášených 192 poslanců pro 150, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení paní kolegyně Bohdalové. Myslím, že ho není potřeba opakovat, pane zpravodaji. Stanoviska jste slyšeli.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 192 poslanců pro 100, proti 59. Usnesení bylo přijato.

 

Kontrola. Ještě jednou posečkám při vyhlášení výsledku. Pan poslanec Petr Gandalovič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, nesmírně se omlouvám. Mačkal jsem tlačítko ne v souladu se svojí vůlí. Na sjetině mám ano, omlouvám se. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme o námitce proti zápisu o výsledku hlasování v hlasování pořadové číslo 46, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky pana poslance Petra Gandaloviče. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 192 pro 158. I panu Petru Gandalovičovi bylo vyhověno.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení. Myslím, že není potřeba ho znovu číst ani opakovat stanoviska.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 47. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 192 pro 99. Návrh byl přijat.

 

Nikdo už nemá zájem kontrolovat zápis. Budeme tedy pokračovat návrhem č. 3. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Poslední je návrh pana poslance Zdeňka Škromacha: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby dofinancovala dotace na sociální služby pro kraje, obce a neziskové organizace ve stejné výši jako v roce 2008."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozhodneme v dalším hlasování, ale chci znát vaše stanoviska. Pane zpravodaji? (Stanovisko kladné.) Pan ministr?

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Já mohu jenom říci to, že se tím bude vláda velmi podrobně zabývat, když bude finalizovat rozpočet na příští rok, čili v dané chvíli je stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 192 pro 105, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme všechna tři doprovodná usnesení schválili. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod č. 1 tisk 917.

 

Pokračovat budeme přerušeným bodem, jak jsme ho včera přerušili, a tím je

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních
zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 920/ - zkrácené jednání
 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP