(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Přerušili jsme jednání na přestávku klubu Komunistické strany Čech a Moravy. Ještě se hlásí předseda klubu Pavel Kováčik a máme před sebou jednání o závěrečném usnesení. (V sále je velký hluk, mnozí poslanci stojí a hlasitě se baví.)

Pane předsedo, ještě vám nedám slovo, počkám, až se kolegové a kolegyně usadí ve svých lavicích.

Odhlásil jsem vás a požádám vás o registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom poté zajistili dostatek hlasů pro závěrečné rozhodnutí.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, poslanecký klub KSČM se krátce sešel, jak již bylo avizováno, aby se dohodl na stanovisku k tomu, co se předkládá jako protikrizový balíček pana ministra Janoty. Musím říci, že vzácně jednoznačně byla celá ta věc, celé to hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, klubem posouzeno jako něco, čím se Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a také vláda České republiky obrací k řadovým občanům, k nízko- a středně příjmovým skupinám, k těm, kteří jsou na tom doopravdy zle, zády.

Je otázkou, a my jsme až na výjimky nebyli přítomni u hlavních jednání, teď myslím u jednání mezi občanskými a sociálními demokraty, ale je otázkou, jestli při lepším vyjednávání, při pevnějších postojích nemohlo být přece jenom pro lidi učiněno ještě podstatně více. Až teď, v této chvíli, poté co byly hlasovány pozměňovací návrhy, musí být každému jasné, proč občanští demokraté a také TOP 09 a někdy také Strana zelených drželi stanovisko, že navržený balíček, tak jak vyšel z vlády, není třeba měnit. Oni skutečně necítili potřebu na tom nic měnit, protože navržený balíček byl z velké části projevem programových priorit pravice, občanských demokratů, pana Kalouska a dalších a zvolena byla zákopová taktika: co nejvíce z toho udržet a co nejvíce odolávat levicovým snahám o jeho narušení. Pod jakýmsi tajemným heslem, že prostě nesmí deficit překročit určitou hranici, se ale rezignovalo třeba i na návrhy na zvýšení příjmů státního rozpočtu, které z levé strany spektra přicházely a které byly odmítány zdánlivě nelogicky, možná jenom proto, že se vykšeftovalo něco za něco.

Komunistická strana Čech a Moravy se těchto kšeftů neúčastní. Myslíme si, že není dobré, aby náklady krize, náklady tohoto balíčku nejvíce odnesli obyčejní občané, řadoví občané, důchodci, rodiny s dětmi, lidé nemocní, lidé, kteří se nemohou bránit, a jsou tedy ostříháni jako ty ovce, co jsem o nich hovořil, aby vlci - dostal jsem takový námět, že vlci se nestříhají, ale střílejí - mohli nadále svobodně lovit v lovištích a celou tu špatnou situaci v žádném případě nepocítili.

V této chvíli bych mohl rozebírat jednotlivé pozměňovací návrhy, v této chvíli bychom mohli hovořit o jednotlivostech, které neprošly a proč neprošly, kdo pro to hlasoval. Já děkuji těm poslancům z České strany sociálně demokratické, kteří našli odvahu a hlasovali pro návrhy předložené KSČM. Skutečností ale je, že to neodpáře to, že třeba ve zdravotnických věcech se na poslední chvíli stanovisko změnilo a že to může vést ke zdražení léků. To jsou věci, které se dlouhodobě nedají odpouštět.

Komunistická strana Čech a Moravy tudíž, jak z toho logicky vyplývá, bude hlasovat proti přijetí tohoto balíčku a zajisté to nebude vnímáno jako to, že by komunisté chtěli zbourat ekonomiku České republiky. Naopak. Komunisté chtěli pomoci občanům. Děkuji za pozornost. (Smích zprava, potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu panu Kováčikovi. Hlásí se předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, pane ministře financí, za malou chvíli budeme hlasovat o předpokladech pro schválení rozpočtu na rok 2010. Naše země prochází historickým propadem ekonomiky. Od okamžiku, kdy vznikla Česká republika, jsme se nikdy nemuseli vyrovnat s tak hlubokým pádem českého národního hospodářství. To má své negativní dopady jak na životy občanů, tak na fungování státu jako takového. Už jsme o tom koneckonců včera tady na půdě Poslanecké sněmovny mluvili.

Ve stávajícím hospodářském pádu, jehož konec bohužel zatím ještě nevidíme, a perspektivy příštího roku nejsou úplně zřetelně pozitivní, potřebuje podle našeho přesvědčení, podle přesvědčení České strany sociálně demokratické, naše země tři pevné body.

Prvním pevným bodem je takový termín voleb, který nikdo nebude moci zpochybnit, zrušit nebo odsunout. To je první bod.

Druhým pevným bodem je existence vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny až do konání voleb do Poslanecké sněmovny.

Třetím pevným bodem, který koneckonců podmiňuje existenci druhého, je schválený státní rozpočet na rok 2010 včas před koncem letošního roku.

Jestliže sociální demokraté za malou chvíli budou hlasovat pro tento vládní návrh zákona, pak jediným důvodem je existence a zajištění existence těchto tří pevných bodů. Kdyby tyto tři pevné body neexistovaly, pak by to byl velmi negativní dopad a velmi špatná zpráva pro všechny občany České republiky, zejména pro lidi se středními a nízkými příjmy, protože ti by ve svých životech a ve svých osudech na nejistotu bez existence těchto tří pevných bodů doplatili nejvíce.

Toto je kompromis, který budeme schvalovat. Není to dobrý kompromis. Je to jediný možný kompromis, který je možné schválit v této Poslanecké sněmovně. My jsme v tom kompromisu ledacos vybojovali. Něco jsme vybojovat nedokázali. Já jsem rád, že se DPH nezvyšuje tak, jak bylo původně v záměru Ministerstva financí. Jsem rád, že jsme vyřadili škrty, které by se negativně dotkly rodin s dětmi. Jsem rád, že jsme vyřadili společně škrty, které by se negativně dotkly lidí se zdravotním postižením.

Určitě by si sociální demokracie dokázala představit ještě více pozitivních změn v tomto balíčku. Bude nás mrzet už neustále, že vláda nerespektovala naše připomínky a velmi podivným způsobem do balíčku zařadila změny, které se týkají zdravotnictví. Ta pachuť tady zůstane už navždy. Mrzí mě to zejména u této úřednické, nestranické vlády, že nebyla schopna odolat všem lobbistickým tlakům a že i do tohoto balíčku se projevy těchto lobbistických tlaků dostaly. My jsme se jim snažili čelit, ale byli jsme postaveni před nelehkou volbu: zbavit se lobbismu, zbavit se navržených negativních změn ve zdravotnictví, anebo zajistit existenci vlády a zajistit včasné schválení státního rozpočtu. Rozhodli jsme se ve prospěch země pro včasné schválení státního rozpočtu, pro to, abychom do řádných voleb měli vládu. My s tímto kompromisem nejsme spokojeni, ale je to jediný možný kompromis, který nám umožní včas schválit státní rozpočet a nepoškodit životy občanů naší země, zejména lidí se středními a nízkými příjmy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP