(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v našem dnešním dopoledním jednání. Nejdříve ohlásíme náhradní kartu kolegy Václava Mencla číslo 19.

Teď bych požádal pana zpravodaje - je na svém místě, pan ministr financí Janota je také na svém místě, takže můžeme v podstatě zahájit postup, který byl ohlášen včera večer. Vyčerpali jsme všechny rozpravy před závěrečným hlasováním. Rozprava byla ukončena, takže je jen otázka na závěrečná slova. Pan ministr financí Eduard Janota požádal až po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích o závěrečné slovo, které mu samozřejmě udělím. A pan zpravodaj, chce závěrečné slovo, nebo můžeme přikročit k pozměňovacím návrhům? Už k proceduře. Takže závěrečná slova nebudeme zatím realizovat a přistoupíme k hlasování o celém předloženém návrhu zákona.

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, vám byly rozdány v tisku 917/2. Prosím pana zpravodaje, aby tedy ohlásil proceduru hlasování a můžete se k ní vyjádřit. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem procedury, a prosím o vaši pozornost.

Nejprve bych nechal hlasovat legislativně technické návrhy, které zazněly ve třetím čtení. Pokud to nebude rozporováno, nechal bych o nich hlasovat v rámci úspory času společně.

Poté bych postupoval podle jednotlivých návrhů v pořadí, tak jak byly předneseny a jsou zařazeny v tisku 917/2. Čili navrhuji tento standardní postup s tím, že bych hlasoval o těchto návrzích po částech, tak jak jsou uvedeny pod jednotlivými tučnými arabskými číslicemi. Taktéž bych postupoval i u návrhu pana poslance Braného, kde bych nechal samostatně hlasovat o části 1 a části 2. To je v zásadě návrh procedury. Poté bych po skončení nechal hlasovat o doprovodných usneseních.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Viděl jsem nejdříve přihlášku pana předsedy klubu ODS Petra Tluchoře, tomu uděluji slovo, a poté k proceduře pana poslance Opálku. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já s navrženou procedurou v podstatě souhlasím, pouze bych si dovolil navrhnout jednu drobnou změnu, a to tu, že po legislativně technických úpravách bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C, který podle mého názoru nejvíce zohledňuje jakousi předdohodu z Kramářovy vily, a z toho důvodu by bylo nejvhodnější ji hlasovat jako první. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan kolega Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych požádal, aby můj poslanecký návrh za G tučná 1 byl hlasován - já bych byl rád, kdyby pan zpravodaj sledoval, co po něm chci.

Čili aby za G tučná 1 bylo prohlasováno zvlášť body 1 a 2, zvlášť bod 3 a zvlášť bod 4. Čili tři hlasování u tučné jedničky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili rozdělené hlasování ještě uvnitř té části. Zatím jsme tak, že je to všechno po částech, uvnitř části jedna žádost, pan kolega Petr Tluchoř chtěl C hlasovat jako první. Prosím, pane zpravodaji, vaše vyjádření.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já se domnívám, že mohu akceptovat oba tyto návrhy, čili v tomto smyslu bych pozměnil svůj původně předložený návrh. Navrhuji tedy nejprve, abychom hlasovali legislativně technické návrhy společně, potom návrh pana poslance Nečase, pak všechny ostatní návrhy tak, jak zazněly. A u pana poslance Opálky souhlasím s tím, abychom bod 1 strukturovali v hlasování tak, jak on navrhl. Nejprve tedy společně body 1 a 2 a pak 3, 4 v rámci tučné 1.

Čili to je k proceduře. Domnívám se, že ji nyní můžeme schválit jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo ještě jinou výhradu? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o schválení této procedury, a to v hlasování pořadové číslo 11, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti navržené proceduře? Není tomu tak, děkuji.

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 193 pro 181, nikdo proti.

 

Procedura byla schválena, můžeme přednášet jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím pana ministra a pana zpravodaje, aby se k nim vyjádřili.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nejprve tedy, tak jak bylo schváleno, bych nechal hlasovat o všech legislativně technických připomínkách, které zazněly v rámci rozpravy v třetím čtení. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? Ano, dvakrát kladné stanovisko legislativně technické.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 12. Ptám se, kdo je pro schválení legislativně technických. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 12, z přítomných 194 pro 175, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat. První návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní bychom hlasovali o návrhu pana poslance Petra Nečase uvedeném pod písmenem C. Pokud nejsou námitky, je zde navrženo hlasovat jako celek, čili body 1 2, 3. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr stanovisko rovněž kladné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 13. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 13. Z přítomných 194 pro 153, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nyní se budeme věnovat návrhům pana poslance Cyrila Svobody uvedeným v tisku pod písmenem A. Pokud jde o návrh pod číslicí 1, je nyní již nehlasovatelný vzhledem k tomu, že jsme schválili návrh pana poslance Nečase. Budeme tedy hlasovat pouze o druhé části tohoto pozměňujícího návrhu uvedené pod částí 2, Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota I s vědomím toho, že se připravuje nový věcný záměr zákona, i s vědomím toho, že tato operace se netýká roku 2010, protože jakékoli zpřísnění poznáme finančně bilančně až v roce 2011, stanovisko mírně pozitivní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem pořadové číslo 14. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 14. Z přítomných 191 pro 62, proti 19. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Nyní bychom se věnovali návrhům uvedeným pod písmenem B pana poslance Jiřího Carbola. 1 a 2 jsou nehlasovatelné z důvodu schválení návrhu poslance Nečase a budeme hlasovat o návrhu pod číslicí 3. Stanovisko zpravodaje je negativní. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP