(V 10 hodin byla opět na žádost poslaneckého klubu ČSSD přestávka prodloužena do 10.30 hodin. Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta určená pro jednání klubu České strany sociálně demokratické vypršela. Můžeme se tedy vrátit k projednávání sněmovního tisku 917. Pro ty z vás, kteří zde nebyli před vyhlašováním jednotlivých pauz pro jednání poslaneckého klubu, sděluji, že se nalézáme ve stadiu ukončené podrobné rozpravy ve třetím čtení a měli bychom přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Ministr financí pan Eduard Janota avizoval, že své závěrečné slovo přednese právě po odhlasování jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Já si tedy dovolím požádat pana zpravodaje, tedy předsedu rozpočtového výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, zdali si přeje ujmout se role průvodce jednotlivými pozměňovacími návrhy a před hlasováním se k nim vyjadřovat, tak jak tuto standardní praxi uplatňujeme při klasických třetích čteních. O totéž samozřejmě, o stanovisko, požádám vždy i pana ministra.

(Poslanec Sobotka mimo mikrofon žádá pětiminutovou přestávku.)

Dobře. Pro upřesnění jednotlivých hlasování zpravodaj požádal o pětiminutovou přestávku. Začneme tedy hlasovat v 10 hodin 38 minut.

(Těsně před uplynutím pětiminutové přestávky mimo mikrofon poslanec Tluchoř.)

Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na žádost předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany vám sděluji, že tento klub požádal o pauzu pro své jednání, a to do 11 hodin. Hlasování tedy zahájíme, doufám, v 11 hodin.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl ještě požádat členy poslaneckého klubu tady v sále, v rohu, kdybychom se mohli ještě na chviličku sejít. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 10.38 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP