Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. září 2009 v 9.05 hodin
Přítomno: 194 poslanců
 

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 63. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinili páni poslanci Novotný, náhradní karta č. 40, pan poslanec Gandalovič, náhradní karta č. 3, pan poslanec Dub, náhradní karta č. 2. (V jednacím sále je velmi rušno.)

Jestli si přejete strávit ještě chvilku v neformálních diskusích, tak prosím, aby některý z předsedů poslaneckého klubu pro toto vytvořil legální prostor, nebo vás žádám, abyste se věnovali projednávanému programu.

Paní poslankyně Lesenská - náhradní karta č. 24.

Ještě vám sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti paní poslankyně Anna Čurdová z důvodu zahraniční cesty - do toho vložíme náhradní kartu pana kolegy Vojíře a je to č. 8. Z vlády se omlouvá pan ministr Miko, taktéž z důvodu zahraniční cesty. Všechny omluvy a náhradní karty máme vyřešeny.

 

Dnešní jednací den zahájíme včera přerušenými body 1 a 2, tedy sněmovními tisky 917 a 920. Přikročíme k projednávání bodu

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
/sněmovní tisk 917/ - zkrácené jednání

Pan kolega Hamáček náhradní karta č. 15.

Takže zpět k sněmovnímu tisku 917. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali včera, kdy jsme ho přerušili po ukončení druhého čtení. Prosím ministra financí pana Eduarda Janotu, zdali by byl tak laskav a zaujal své místo u stolku zpravodajů. O totéž požádám předsedu rozpočtového výboru pana poslance Bohuslava Sobotku.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona.

Pan poslanec Jiří Pospíšil náhradní karta č. 18.

Soubor pozměňovacích návrhů vám byl rozdán na lavice.

Otevírám rozpravu. Do této rozpravy mám zatím jednu přihlášku, je to přihláška pana poslance Petra Nečase. Vážený pane poslanče Nečasi, máte slovo. Druhým přihlášeným je pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi přednést legislativně technické upřesnění svého pozměňovacího návrhu, který vychází z předběžné dohody politických stran a který je společným návrhem poslanců ODS a Strany zelených. My jsme ještě večer konzultovali konkrétní znění s představiteli jak sněmovní, tak ministerské legislativy a shodli jsme se na tom, že je potřeba provést několik dopřesnění v těch návrzích, aby paragrafové znění přesně odpovídalo bez možnosti dvojího výkladu obsahu, který tady byl načten. Já bych si tedy dovolil načíst to doplnění:

1. K části druhé - změna zákona o daních z příjmů - body 4, 5 a 6 se zrušují a k tomuto textu, který jsem načetl, by se doplnila slova: "a vypustit v čl. III odst. 2".

2. K části sedmé - změna zákona o státní sociální podpoře:

1. V čl. XI se body 2 a 3 zrušují a zrušuje se označení bodu 1.

2. V čl. XII

a) v bodu 1 se slova "a rodičovský příspěvek ve výši podle § 32" zrušují.

b) Bod 2 se zrušuje.

c) V bodu 3 se slova "a výši rodičovského příspěvku podle § 32 odst. 1 písm. a)" zrušují.

d) V bodu 4 se slova "rodičovského příspěvku" a slova "a o změně výše rodičovského příspěvku v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 podle § 32 odst. 1 písm. a)" zrušují.

e) Body 5 a 7 se zrušují.

3. Část osmá - změna zákona o sociálních službách - se zrušuje.

Doplnit "ostatní části se přečíslují".

Tolik upřesnění legislativně technického charakteru mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Zdeňka Škromacha, který je přihlášený do rozpravy, aby přednesl své, předpokládám, taktéž legislativně technické úpravy. Vážený pane poslanče, máte slovo. Poté vystoupí pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci. Dovolil bych si jenom doplnit legislativně technickou úpravu svého návrhu pod písmenem N. Ve svém pozměňovacím návrhu, který jsem předložil k tisku č. 917, požaduji provést upřesnění související s mým návrhem zachovat změnu v systému v nezaměstnanosti. Kromě části dvanácté je nutné zrušit též část jedenáctou, kde je obsažena novela zákona o zaměstnanosti, a zrušit je nutné také část ustanovení o účinnosti, kde je pro uvedené části stanovena odlišná účinnost. (Silný hluk v sále.)

Proto je potřeba doplnit:

1. část jedenáctá se zrušuje

2. v části sedmnácté text "ustanovení části jedenácté a dvanácté, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona, a" se zrušuje. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP