(18.50 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh zákona schválila bez připomínek. Vycházela přitom podle § 99 jednacího řádu, že výbor navrhne, zda se má konat rozprava obecná a o kterých částech se povede podrobná rozprava. A do kdy se návrh zákona má projednat. Uznala za vhodné, že by v tomto případě se neměla projednávat rozprava podrobná k žádné části návrhu zákona rozprava podrobná, nicméně chápu, že z toho, jak jste uvedl ve své úvodní řeči, máte v té věci trošku jiný názor, a k tomu já se samozřejmě po konzultaci s legislativou připojuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže budeme o tom hlasovat? Dobře, děkuji zpravodaji za přednesenou zprávu a rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, hlasováním. Takže vás prosím, abyste se soustředili.

 

Budeme hlasovat, abychom rozhodli, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vést obecnou rozpravu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 9. Přihlášeno je 155, pro hlasovalo 14, proti 34, takže to bylo zamítnuto, to znamená, Sněmovna rozhodla, že obecná rozprava se nepovede.

 

Nicméně musíme vést rozpravu podrobnou. Takže se pustíme do podrobné rozpravy. Mám už tady první přihlášku. Hlásí se poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dámy a pánové, já bych opět navázal na páteční jednání, které proběhlo u ministra financí nad jednotlivými návrhy, které se týkají opatření vůči státnímu rozpočtu v roce 2010. Já jsem v pátek mimo jiné také navrhl, aby vláda tu redukci platů ústavních činitelů zvýšila na 20 %. Vzhledem k tomu, že to vláda neučinila, tak jsem dnes předložil příslušný pozměňující návrh, který jste obdrželi, a v tuto chvíli bych na něj chtěl odkázat s tím, že se jedná o rozpočtové opatření, které je zarámováno rokem 2010. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vidím se hlásit pana poslance Ondřeje Lišku. A pak pana poslance Kováčika. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji. Já bych rád předložil za klub zelených pozměňovací návrh k tomuto tisku. Nikoli 20 %, jak navrhuje pan kolega, nýbrž si myslíme, že je potřeba jít skutečně trošku příkladem, a pokud se má skutečně všude krátit, tak potom si myslíme, že úroveň čtyř procent není odpovídající, a navrhujeme, aby tohle číslo bylo osmiprocentní. (Výkřiky v sále.) A proto v části první článku 1 se číslo 96 nahrazuje číslem 92 a v části druhé článku 2 se číslo 96 nahradí číslem 92 také.

Možná vám to některým přišlo natolik směšné, že jste se okamžitě začali v lavicích bavit, ale tohle je věc, která je vážná, a lidé se na nás dívají, jakým způsobem utahujeme opasky těm druhým, ale sami u sebe to nedokážeme. Proto prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec... (Silný hluk v sále pokračuje.) Pan poslanec Kováčik je další řádně přihlášený do podrobné rozpravy...

Ještě faktická pana poslance Jandáka. Prosím, můžete reagovat.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane kolego. Já si myslím, že šílenství dostoupilo vrcholu, dámy a pánové! Já navrhuji, aby každý týden byl popraven jeden poslanec! Děkuji vám. (Bouřlivý smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Prosím pana poslance Kováčika. Chtěl bych ale požádat Sněmovnu, aby se tu aspoň neozývaly výkřiky. I když se jedná o platech, je třeba udržet při tom určitý klid. Prosím, pan poslanec Kováčik je řádně přihlášený.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji panu kolegovi Jandákovi - takového entrée se mi skutečně ještě v tomto sále nedostalo.

Kolegyně a kolegové, návrh, který právě projednáváme, je z kategorie návrhů, které mají dát veřejnosti signál, že i ústavní činitelé jsou na oné pomyslné pásce úspor, že jdeme do vlastních řad, a ty návrhy se liší jenom mírou, jakou jdeme do vlastních řad.| Jedno však mají návrhy ať už 4 procenta, 8 procent, 20 procent nebo třeba i více procent, společné: Jde o významné leč pouze symbolické gesto. (V jednacím sále je stále hlučno.) Symbolické z hlediska množství uspořených prostředků, tedy z hlediska onoho protikrizového účinku, který se od podobných opatření očekává.

Pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vážení kolegové, prosím o klid. (Zvoní zvoncem pro uklidnění v sále.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Aby to opatření mělo vedle toho symbolického významu - který naprosto nezpochybňuji, aby bylo jasno, vřele s ním souhlasím a věcně jej budu podporovat - skutečný protikrizový účinek, aby to vůbec přineslo nějaké významnější prostředky zpátky do státního rozpočtu, tak jsem si dovolil po projednání v klubu Komunistické strany Čech a Moravy přijít s návrhem, který do toho projevu solidarity zahrne celé tzv. horní příjmové patro, tedy patro nejen ústavních činitelů, poslanců, senátorů, prezidenta, soudce, vlády a tak podobně, ale celé horní patro, které ve státní a veřejné správě je a má tady možnost rovněž dát najevo, že se svými občany, se svou republikou soucítí.

Jsem dalek toho, abych tady formuloval velmi složité návrhy a vstupoval do jiných zákonů, než je právě přijímaný zákon, protože bych mohl být obviněn ze zdržovací taktiky. Proto jsem si dovolil předložit vám návrh textu doprovodného usnesení tisku 920 a já vás teď s tím textem seznámím a poprosím o jeho pečlivé zvážení a případně následnou podporu.

Text zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně takové legislativní změny, které přinesou obdobné úpravy jako v tisku 920, také u 1. vedoucích funkcionářů ústředních orgánů státní správy; 2. uvolněných, volených a jmenovaných funkcionářů a vrcholového managementu na úrovni krajů a kraji zřizovaných organizací - zde i u členů správních a dozorčích orgánů; 3. uvolněných, volených a jmenovaných funkcionářů a vrcholového managementu na úrovni měst a obcí a městy zřizovaných organizací - zde i členů správních a dozorčích orgánů; 4. volených a jmenovaných funkcionářů, vrcholového managementu a členů správních a dozorčích orgánů firem a podniků se státní účastí či státem zřizovaných; 5. vrcholového managementu a správních a dozorčích orgánů fondů a agentur státem zřizovaných nebo i částečně financovaných z veřejných zdrojů; konečně za poslední - vrcholového managementu veřejnoprávních médií. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP