(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ještě jednou se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy nebo jsem někoho nevynechal z těch písemně přihlášených. Ještě Pavel Němec, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Já už jenom stručně. Pane ministře, ještě jsem jenom chtěl odpověď, jakou máte pozici nebo jaké je vaše stanovisko k těm dvěma dnes předloženým pozměňovacím návrhům ve věci zdaňování hazardu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Až budu znát text, který bude předmětem skutečného hlasování, tak se k tomu vyjádřím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je jasná odpověď. Ptám se ještě, kdo v obecné rozpravě chce vystoupit. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím a otevřu rozpravu podrobnou, ve které Cyril Svoboda je první písemně přihlášený. Takže prosím pana poslance Svobodu, aby začal v podrobné rozpravě jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já pouze připomínám oznámený pozměňovací návrh, který se týká části XVI, to je ten zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Odkazuji na písemné provedení, které bylo rozdáno všem poslankyním a poslancům do lavic. Zároveň si přisvojuji pozměňovací návrh poslance Jiřího Carbola, který byl také rozdán všem členům dolní komory. Doufám, že tím jsem učinil zadost proceduře, aby oba dva návrhy byly vzaty v úvahu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další přihlášený je pan poslanec Peter Nečas. Prosím Petra Nečase. Další přihlášená je Kateřina Konečná.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, předkládám společný pozměňovací návrh poslanců Občanské demokratické strany a Strany zelených, který vychází z předběžné dohody představitelů demokratických stran, která probíhala včera, to znamená týká se úpravy částí, kde je snižován rodičovský příspěvek, porodné a příspěvek na péči a je také zaváděno další daňové pásmo u daně z příjmů fyzických osob. Pozměňovací návrh zní následujícím způsobem:

V části II Změna zákona o daních z příjmů vypustit body 4, 5 a 6.

Vypustit část VII Změna zákona o státní sociální podpoře.

Vypustit část VIII Změna zákona o sociálních službách.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to je celé. Prosím paní poslankyni Kateřinu Konečnou a připraví se Miloslava Vostrá.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se také ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl ve dvou alternativách předložen na lavice i s velmi podrobným zdůvodněním. Jedná se především o to, že chceme vyřadit z tisku 917 celou část XVI, která s tímto tiskem nemá nic společného. Týká se zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tento tisk se týká státního rozpočtu, proto si myslím, že není vhodné, abychom to dohromady projednávali. My chápeme, že ministerstvo na tento tisk tlačí, na druhou stranu je fakt, že nám před 14 dny ze Senátu přišel totožný návrh, který tato Poslanecká sněmovna zamítla, tudíž s ním nevyslovila souhlas. Nyní je nám dán do balíku v legislativní nouzi. Myslíme si, že to není fér. My jsme připraveni a ochotni o tomto návrhu diskutovat, ale ve standardním legislativním procesu. To je ta první alternativa.

Ta druhá alternativa - vzhledem k tomu, že jsme velmi často především z pravé strany politického spektra napadáni za ty tzv. pneumokoky a to, jak nechceme umožnit očkování, tak tento bod zachováváme v té části XVI. Přesto bych ráda tímto vyzvala paní ministryni, aby udělala to, co má jako povinnost. Pokud jí tak moc jde o očkování proti pneumokokům, tak aby toto vydala vyhláškou. Má na to právo, má k tomu možnost a je to ten nejčistší způsob, jak pomoci k tomu, aby se očkovat proti pneumokokům zdarma mohlo.

Vy nám to tady dáváte, paní ministryně, do zákona, není to fér. Děláte si z toho politické body, ale pokud to chcete dělat dál, tak ta druhá alternativa se týká toho, že očkování proti pneumokokům my tam zachováváme. Nicméně znovu připomínám, paní ministryně, vy máte od jara tohoto roku možnost, a vaše ministerstvo, dát očkování proti pneumokokům do vyhlášky. Je to standardní způsob, vůbec nic by se nestalo a očkovat proti pneumokokům už bychom mohli půl roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosil bych paní poslankyni Miloslavu Vostrou a pak se připraví Pavel Němec.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, chtěla bych se zde přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který máte rovněž v lavicích, ke sněmovnímu tisku 917, který zní:

Část V - změna zákona o dani z přidané hodnoty se vypouští. Ostatní části se přečíslují.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Do roku 2007 činila dolní sazba daně z přidané hodnoty 5 % a po schválení reformy veřejných financí vzrostla na 9 %. Nyní by se měla opět zvýšit na 10 %. Takovéto zvyšování nejvíce pociťují lidé s nízkými příjmy. Zvýšení sazby DPH by znamenalo zdražení zboží a služeb a tím by se mohla snížit vnitřní spotřeba, která má význam pro vývoj ekonomiky jako celku. Proto navrhujeme sazby DPH pro příští rok neměnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Prosím pana poslance Pavla Němce, aby přečetl svůj návrh. Další bude potom Miroslav Opálka.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, nyní tedy ne k hazardním hrám. Já se pouze chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil a který se týká části XVI čl. 23 bod 4, který se navrhuje v tomto návrhu vypustit. Myslím si, že není třeba další odůvodnění, neboť sama paní ministryně zdravotnictví víceméně tento návrh již nepodporuje. Takže tolik k tomuto.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Miroslava Opálku a potom se přihlásí Petr Braný.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je rozdán do vašich lavic pod mým jménem. Byl demokraticky projednán v klubu KSČM a vypouští některé pasáže. Je vybilancován dalšími pozměňovacími návrhy, které budou předkládat kolegové a kolegyně. Chci jenom dodat, že tak jak se vypouštějí jednotlivé části, tak budou přečíslovány samozřejmě následující v tom návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal Petra Braného a připraví se Hana Šedivá.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak jsem podal dva pozměňovací návrhy k tisku 917 a oba směřují - to byla jediná moje ambice - do spotřebních daní, a to výhradně tabákových výrobků. Vycházím z toho, že jak mám tu čest dělat většinou zpravodaje pro spotřební daně, tak jsem si dovolil po konzultaci s dalšími na Ministerstvu financí předložit návrh, který by zpřesňoval u cigaret spotřební daň, a to tak, aby avizovaný výběr i ta avizovaná cena za krabičku cigaret byly naplněny. Takže nezakrývám, můj návrh snižuje zátěž ve spotřební dani, ale jsou to určité upravené propočty, které Ministerstvo financí dávalo v tom svém prvním návrhu, který by znamenal zdražení dvaapůlkrát vyšší než to, které je v tomto. Takže tento návrh, který je v části čl. V novelizační bod 7, který nově zní - máte ho písemně na lavicích se zdůvodněním. Neznamená jakýkoli zásah do bilance předkládaného balíčku, jenom zpřesňuje daň, která bude neplatit pravděpodobně delší dobu nežli jeden rok, a proto je korektní tuto úpravu takto udělat. To je jeden můj pozměňovací návrh. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP