(14.30 hodin)
(pokračuje Janota)

Poslední věc, kterou mám, je otázka, která tady byla naznačena: investice do betonu, rozpočet akademie, vysoké školy. Já chci ujistit, že tyto investice jsou daleko největší v celé historii fungování českého státního rozpočtu. Že i v době, kdy byl pěti- až šestiprocentní růst, tak investice do fondu dopravní infrastruktury, do vzdělání, výzkumu a vědy nikdy nedosahovaly tak vysokých částek, jako je teď.

Ano, naší třetí prioritou jsou evropské fondy. Já podotýkám, zvládli jsme období 2004-2006 a já bych byl velmi rád, kdyby se zvládlo i toto období 2007-2013, protože ten rozjezd nebyl čítankový, tam byly problémy a vláda to má jako prioritu a doufám, že prostředky z evropských fondů maximálně využijeme. Čili tolik jen poznámka na okraj.

Nic neskrývám. Ano, preferujeme nižší deficit před vyšším ekonomickým růstem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Sobotka, pan premiér poté, jestli tomu dobře rozumím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, já si také vážím spolupráce s panem ministrem Janotou a vždycky jsem ji pokládal a pokládám za korektní. Nicméně chtěl bych požádat o odpověď ještě předtím, než o balíčku budeme hlasovat, na jakém odhadu růstu nebo poklesu české ekonomiky bude postaven návrh rozpočtu na příští rok. Protože prozatím Ministerstvo financí počítalo s tím, že ekonomika poroste zhruba o 0,3 % v příštím roce. Já vím, že je to jen přibližný odhad, nikdo z nás teď není schopen to přesně určit, nicméně brzdný efekt tohoto balíčku je odhadován zhruba na půl procenta HDP. Tedy jaká bude výslednice? Jaký bude odhad vývoje ekonomiky v příštím roce? Znamená to tedy, že budeme počítat s tím, že recese bude pokračovat i v roce 2010, nebo ne? Změní se nějakým způsobem ten základní předpoklad vývoje státního rozpočtu? S jakými dopady? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka Bohuslava Sobotky, nyní pan ministr s faktickou poznámkou.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota S radostí upřesním údaje, protože nehodlám nic skrývat. My jsme měli jednání s kolokviem expertů, bankovních expertů, expertů, kteří se zabývají makroekonomikou. Jejich průměrné vidění odhadu růstu ekonomiky před balíčkem je plus 1 %. Obdobný odhad představuje i názor Evropské komise na příští rok pro Českou republiku. Ministerstvo financí předpokládalo - před balíčkem, zdůrazňuji - plus 0,3, Česká národní banka, pokud se nepletu, plus 0,8. Vliv balíčku tvoří minus 0,6 %. Jestli to bude minus 0,6 nebo minus 0,7, o to se tady nebudu s nikým prát ani dohadovat. Čili vliv balíčku je záporný a my v rozpočtu na příští rok po promítnutí balíčku budeme předpokládat ekonomický pokles v řádu 0,3, možná 0,4 %. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní zde mám dvě přihlášky s přednostním právem - jednak pan kolega Cyril Svoboda, také pan premiér žádal o slovo... Vidím, že si dáváte vzájemně přednost. Čili nyní bude hovořit pan kolega Cyril Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já se chci vyhnout slovu balíček, protože balíček je něco milého a něco malého, co každého potěší a já si nejsem jist, že tento soubor zákonů souvisejících se státním rozpočtem je něco, co potěší každého, kdo to dostane.

My jsme k tomuto návrhu přistupovali velmi odpovědně. Byli jsme připraveni podpořit původní návrh vlády. Je to komplikované řešení, řešení, které dolehne velmi výrazně na občany, na podnikatelskou sféru, jak bylo také řečeno, nepovede to k růstu, ale je to krok odpovědný. A důležité je, že snižuje schodek a má vést k tomu, že také snižuje naše zadlužení. Takže jsme byli připraveni původní návrh podpořit tak, jak byl. Podmínka byla, že nikdo nepodá žádný pozměňovací návrh. K této dohodě nikdy nedošlo, možná jsme k tomu byli blízko, ale dnes je naprosto jasné, že budou podány pozměňovací návrhy, takže já i v obecné rozpravě oznámím, že i my podáme dva pozměňovací návrhy.

První je pozitivní, protože chceme udržet vztah mezi příjmy a výdaji. Nechceme přijít s návrhem, který by zvyšoval výdaje, aniž bychom se napřed nepostarali o to, aby byly zajištěny příjmy. Návrh se týká novely loterijního zákona.

Jak víte, ti, kteří provozují loterie a sázkové hry, a nám jde především o ty, kteří mají ve své moci hrací automaty, videoterminály, tak tito jsou povinni odvádět do společnosti pro veřejně prospěšné cíle podle svého obratu příslušný příspěvek, je to až do výše 20 % výtěžku. My jsme přesvědčeni, že bohužel tento segment českého podnikání postižen krizí nebude, ba dokonce víme, že i často lidé v krizi sázejí více, možná v bláhové naději, že vyřeší svoji situaci a že tento segment postižen nebude. Proto si myslíme, že sdílené břemeno má být obecné a že tato částka, která se převádí nebo dává občanské společnosti, by se měla jednorázově odvést do státního rozpočtu. Tím získáme určitě částku kolem 4 miliard korun. To je ta dobrá zpráva, že až dojdu k tomu druhému pozměňovacímu návrhu, že nechceme bilanci státního rozpočtu nějakým způsobem vychýlit.

Ten druhý návrh, protože nám leží na srdci rodina a rodinná politika, se týká toho, že jsme proti snížení rodičovského příspěvku o 10 %, jsme proti snížení porodného ze 13 000 na 10 000, jsme proti snížení dávek na sociální služby a jsme proti tomu, aby se nenavyšovaly přídavky na děti. A tato částka dá zhruba dohromady to, co můžeme získat z toho hazardu.

Tento návrh předneseme, a tudíž i předpokládáme, že bude podpořen, protože tento přístup je zodpovědný. My respektujeme bilanci, my respektujeme vztah mezi příjmy a výdaji a zároveň jasně deklarujeme, že má-li se položit na misku vah podpora hazardu nebo rodin s dětmi, že většina určitě řekne, že je pro podporu rodin s dětmi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Nyní je zde žádost pana předsedy vlády. Prosím, aby se mohl ujmout slova nyní, po něm je zde přihláška pana poslance Petra Nečase.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Paní předsedající, dámy a pánové, velmi jsem se vedl k tomu, abych v této rozpravě nevystoupil. Nicméně považuji za nutné přece jen se s něčím s vámi svěřit a podělit.

Jestliže jsem hovořil o balíčku, je to opravdu pěkný eufemismus, jak to nazval pan předseda Svoboda, tak jsem hovořil o tom, že to je mix. Mix na straně příjmů, výdajů, zprava, zleva, nikomu se nebude líbit z hlediska nějakého politického komfortu. Čili je to mix. Ale v jednom vám vláda mix přinést nemůže, protože neumí kvadraturu kruhu. Žádná vláda v takovéto situaci neumí přijmout taková opatření, která by byla současně prorůstová a současně udržela rovnováhu. Prudký pokles, kterého jsme svědky, vede k jasné distorzi a k jasné nerovnováze. A my vám říkáme: Toto nemixujeme! My vám a této zemi nabízíme velmi bolestivé udržení aspoň takové nerovnováhy, která úplně nepodlomí obnovení růstu v budoucích letech. To je filozofie toho balíčku a jiná ani nemůže být. To je prostě téměř učebnicová, téměř skriptová moudrost, že za takovýchto okolností nemůžete dát dohromady prorůstová a rovnovážná opatření. A my jsme se dali cestou toho, abychom jednorázovým dupnutím na brzdu, zcela vědomým, zcela bolestivým, velmi nepříjemným, ale domnívám se, že snesitelným a že populace této země ho pochopí, jsme se dali cestou, nezlobte se, jasného nedopuštění prudké makroekonomické nerovnováhy. To je první poznámka. Karty odkrývám! V tomto mix nelze najít. Neexistuje! ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP