(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájila odpolední část našeho dnešního jednání. Budeme pokračovat v otevřené obecné rozpravě. Před námi jsou vystoupení dalších přihlášených. Prvním z nich je pan kolega Bohuslav Sobotka, po něm bude hovořit pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych na úvod položil otázku panu ministrovi financí, s jakým hospodářským růstem bude počítat - nebo poklesem - bude počítat návrh státního rozpočtu na příští rok. Já myslím, že je to docela kardinální otázka, protože my jsme včera při projednávání tohoto sněmovního tisku na rozpočtovém výboru obdrželi informaci o tom, že tento takzvaný balíček, tak jak byl připraven, způsobí zpomalení vývoje českého hospodářství v příštím roce. Otázka tedy je, jestliže Ministerstvo financí na začátku rozpočtových prací počítalo s velmi mírným růstem české ekonomiky v roce 2010 v řádu několika desetin procenta, zdali přijetí tohoto balíčku, jestliže k němu dnes Poslanecká sněmovna dospěje, nebude znamenat, že Ministerstvo financí bude muset začít oficiálně ve svých podkladech počítat s poklesem české ekonomiky v příštím roce. Co tedy vlastně udělá tento balíček s českou ekonomikou? Podpoří, nebo zpomalí hospodářský růst? Ta odpověď, kterou my jsme včera dostali na rozpočtovém výboru, byla očekávaná. Tento balíček zpomalí růst české ekonomiky v roce 2010, bude působit protirůstově.

Já bych chápal, že vláda měla cíl snížit maximálně riziko vysokého deficitu státního rozpočtu v roce 2010. Problém je, že se vláda zaměřila pouze na tento cíl, aniž by zohlednila další cíle, které by vláda měla mít, a tím je urychlit překonání ekonomického propadu, nastartovat růst českého hospodářství a podpořit zaměstnanost.

Čili ta první kardinální klíčová otázka, na kterou jsme bohužel ani ve vystoupení pana premiéra, ani ministra financí nedostali jasnou odpověď, je, jak se bude vyvíjet česká ekonomika poté, kdy Poslanecká sněmovna a Senát schválí tento rozpočtový balíček. On počítá se škrty na výdajové straně, počítá se zvyšováním nepřímých daní. Celkem se daňová zátěž zvýší zhruba o 50 miliard korun. Ty škrty se budou pohybovat řádově někde kolem sedmi desítek miliard korun. Je otázka, co to udělá s poptávkovou stranou ekonomiky v roce 2010, jak to bude působit na spotřebu domácností, protože těch negativních faktorů, které mohou ovlivnit poptávku v roce 2010, bude více. Nebude to jenom tento balíček, nebude to jenom vládní fiskální a daňová politika, ale přirozeně to bude také vývoj jako reakce na probíhající hospodářskou recesi, kterou zažíváme v České republice.

Od začátku letošního roku přišlo v České republice o práci více než 140 tisíc lidí. Z těchto 140 tisíc čerstvých nezaměstnaných jenom velmi málo našlo nové zaměstnání. Statistiky potvrzují, že tito lidé zůstávají v evidenci úřadů práce a běží jim podpora v nezaměstnanosti. Stávající podmínky většině těchto nezaměstnaných přiznávají podporu na pět, respektive šest měsíců. Tato podpora koncem letošního roku dojde. Tito lidé se dostanou do zcela jiného režimu, to znamená budou závislí buď na životním, nebo na existenčním minimu, podle toho, jestli odpracují potřebný počet hodin veřejně prospěšných prací. Spotřeba těchto rodin, ve kterých budou tito nezaměstnaní, výrazně automaticky klesne. K tomu se přidá vládní balíček, k tomu se přidá avizovaná vládní politika v oblasti mezd a důchodů. Jestliže vláda avizuje, že chce snížit objem prostředků na platy ve veřejném sektoru o 4 %, to rovněž přispěje k tomu, že rodiny zaměstnanců veřejného sektoru v příštím roce omezí spotřebu. Jestliže vláda avizuje, že chce zmrazit důchody a nepočítá s prostředky na valorizaci důchodů, byť v minimálním rozsahu, tak jak to navrhoval ministr práce a sociálních věcí, v rozsahu zhruba 200 korun měsíčně, pak je to signál vůči rodinám důchodců, aby i tyto rodiny začaly šetřit. To znamená vláda vysílá několik signálů velmi početným sociálním skupinám ve společnosti: omezte spotřebu, zdroje budou v menším rozsahu. Stejné signály vysílá i ekonomická realita. Lidé přišli o práci ve velkém rozsahu a budou muset chtě nechtě omezit spotřebu. To vše bude mít negativní dopad na poptávkovou stranu české ekonomiky.

Zásadní otázka tedy je, co vláda hodlá udělat pro to, aby česká ekonomika v příštím roce rostla. Rezignovala zcela na to, že by státní rozpočet měl být nástrojem aktivní hospodářské politiky? Že by v rámci veřejných rozpočtů měla být činěna aktivní opatření na podporu hospodářského růstu? Já myslím, že na tohle potřebujeme jasnou odpověď. Pokud ta odpověď bude v tom smyslu, že ano, tento balíček bude působit proti růstu, tento balíček zajistí, že druhý rok po sobě bude česká ekonomika v recesi, pak já bych rád požádal vládu i pana ministra financí Janotu, aby předložili pravdivý rozpočet na příští rok. Aby to byl rozpočet, který nebude nafukovat žádné údaje včetně údajů o hospodářském růstu.

Když jsme vedli debatu o tom, že by zde měla vzniknout do voleb úřednická vláda, tak jedním z cílů a přáním, které v té souvislosti vyjádřila sociální demokracie, bylo, aby tato vláda připravila pravdivý státní rozpočet na rok 2010, aby nepracovala s rozpočtovými triky, aby nepracovala s falešnými údaji o vývoji ekonomiky. My jsme si to zažili při přípravě rozpočtu na letošní rok. Je tady řada svědků debaty, kterou jsme tady vedli před rokem v době, kdy se připravoval státní rozpočet na rok 2009. Všichni víme, jak to dopadlo. Ten rozpočet byl postaven na zcela jiný vývoj české ekonomiky a dnes zažíváme velký rozpor mezi schválenými parametry tohoto státního rozpočtu a rozpočtovou a hospodářskou realitou. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP