Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
2. října 2009 v 9.04 hodin
Přítomno: 128 poslanců
 

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtělo by se mi říci vážení členové vlády. No, budu doufat, že než absolvujeme úvodní každodenní procedury, někdo z členů vlády se dostaví, minimálně některý z jejích místopředsedů.

Tedy zahájíme čtvrtý jednací den 62. schůze Poslanecké sněmovny, já vás zde všechny srdečně vítám.

Prosím o přihlášení se identifikačními kartami a případné oznámení, kdo žádá o vydání karty náhradní, tak jak to již učinili pan poslanec Vojíř, který má náhradní kartu 6, a paní poslankyně Mazuchová, která má náhradní kartu 10.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Adam, důvody pracovní, Bauer, důvody zdravotní, Bartoš, zahraniční cesta, Bebarová-Rujbrová, důvody zdravotní, Červenka zdravotní, Čurdová, zahraniční cesta, Domesová, důvody osobní, Dundáčková, zahraniční cesta, Filipi, důvody rodinné, poslanec Krajíček, poslanec Kvapil z důvodů zdravotních, poslanec Langer, poslanec Melčák z důvodu zahraniční cesty, místopředsedkyně Němcová, zahraniční cesta, Němec, bez udání důvodu, Pleva, zdravotní důvody, Řebíček, Severa, důvody zdravotní, Skopal, zahraniční cesta, Snítilý, Šedivá, Úlehla z důvodů zdravotních, Vilímec z důvodů rodinných a Vojtilová.

Z členů vlády se omlouvají: pan premiér Fischer z důvodů pracovních, páni ministři Barták a Janota jsou na zahraniční cestě, paní ministryně Jurásková z důvodů pracovních, pan ministr Kocáb a paní ministryně Kopicová, paní ministryně Kovářová, pan ministr Miko do jedenácti hodin, pan ministr Pecina, pan ministr Riedlbauch, pan ministr Slamečka, pan ministr Šebesta, pan ministr Šimerka a pan ministr Vondruška z jednání dopoledního.

Pan poslanec Dub náhradní karta číslo 2.

Dnešní jednání zahájíme bodem 9, který je posledním bodem z bloku třetích čtení, dále budeme pokračovat pevně zařazenými body 88 a 65, pak dalšími body ve schváleném pořadí.

Ovšem máme zde zatím jednu přihlášku ke změnám programu našeho jednání, a to přihlášku pana poslance Petra Gandaloviče, žádnou další zatím nemám. Vážený pane poslanče Gandaloviči, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, dovoluji si jménem skupiny poslanců stáhnout návrh zákona poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem.

Rád bych tento náš krok stručně zdůvodnil. Jestli si vzpomínáte, tento návrh zákona nebo novelizace zde nebyla těsnou většinou schválena zhruba před rokem. My jsme se jako skupina poslanců snažili řešit nastalou situaci tím, že jsme původní vládní návrh zákona předložili jako skupina poslanců s takovými změnami, které měly šanci na schválení zde v této Poslanecké sněmovně. Bohužel tato Sněmovna za celou dobu nezařadila náš návrh na program. V současné chvíli, po konzultaci s předsedou Českého úřadu katastrálního a zeměměřického, jsem se rozhodl i se skupinou navrhovatelů tento návrh zákona stáhnout, protože jeho obsah bude řešen jiným způsobem ve spolupráci samozřejmě přímo s vládou, takže náš návrh by v tuto chvíli byl na našem programu navíc a po dohodě se skupinou poslanců jej stahujeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Pochopila jsem to tak, že berete zpět jménem všech předkladatelů zcela tento tisk, nikoliv žádáte o stažení z programu této schůze, eventuálně zařazení do programu schůze další.

 

Poslanec Petr Gandalovič: Nikoliv, bereme to zpět podle příslušného ustanovení jednacího řádu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Vzhledem k tomu, že se jedná o prvé čtení ještě neuskutečněné, Sněmovna nemusí o tomto hlasovat.

Další ke změnám programu paní poslankyně Páralová. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zařadila bod č. 80, sněmovní tisk 476. Jedná se o senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu, na dnešek za pevně zařazené body. Obávám se totiž, že by tento zákon opět nemusel být projednán. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní poslankyně. Další, kdo chce měnit program naší schůze? Nikdo.

 

Přikročíme tedy k prvnímu pevně zařazenému bodu. Je jím

9.
Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 660/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů, respektive u řečnického pultu již zaujal navrhovatel pan poslanec Miroslav Kalousek. Požádám ještě zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, aby byl připraven na to, ujmout se své role. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 660/3.

Z postavení pana poslance Kalouska předpokládám, že se hlásí do rozpravy, a udílím mu slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. Já chci poděkovat rozpočtovému výboru za projednání mé předlohy. Již v předcházejícím čtení jsem otevřeně říkal, že to je novela, kterou připravilo -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já se velice omlouvám. Opomněla jsem nechat odhlasovat jednu změnu programu, ale myslím, že to mohu učinit po tomto bodu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já prohlašuji svá dosavadní slova za zmatečná, paní místopředsedkyně. (Ohlasy smíchu v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji za džentlmenský přístup, všem se omlouvám za své opomenutí a prosím, abychom rozhodli o pevném zařazení bodu 80 za dnes již pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 142. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 119 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti 5. Návrh byl schválen.

 

Znovu se tedy vracíme do třetího čtení sněmovního tisku 660. Slovo má předkladatel pan poslanec Miroslav Kalousek. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP