(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím pana poslance Jana Klase. Dalším přihlášeným do této rozpravy je místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip. Vážený pane poslanče Klasi, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, milé dámy, vážení pánové, já jsem původně neměl vůbec v úmyslu vystupovat k tomuto zákonu, protože nejsem členem žádné dozorčí rady a celou dobu, co jsem v politice, ani jiných orgánů a celou dobu, co jsem v politice, jsem na to vždycky dbal. Ale musím reagovat, i když tady bylo v podstatě řečeno už gros věci, na to, co tady řekl pan kolega Bursík.

Prostřednictvím pana předsedajícího vám musím říct, vážený pane kolego, že jsem dlouho neslyšel v této Sněmovně takovou drzost, takové pokrytectví a ubohost, jak vyvolat vášně u svých kolegů, abyste právě zalobboval a prolobboval zákon, se kterým tady neustále vyrukováváte už rok! A já jsem včera řekl, že osobně nás historie učí o tom, že bojovat s fanatismem je beznadějné, ale já vám garantuji, že s blbostí se bojovat musí, když ne s fanatismem (velmi emotivně), a když ne kolega Břetislav Petr, tak já, Jan Klas, budu dělat všechno proto, pane kolego, abych vysvětlil této ctěné Sněmovně, že váš návrh zákona je paskvil, jako energetik, který se tomu věnuje celý život, na rozdíl od vás. A troufám si říci, že udělám všechno pro to, aby se tomu věnovala i média! Udělám všechno pro to, aby se pan akademik Pačes dozvěděl, že je vlastně člověk, který vyplodil nesmysl, protože spolu se svou skupinou doporučil mj. zvážit prolomení limitů, to znamená zcela něco opačného, než vy navrhujete tady! A udělám všechno pro to, když už jsme u praní špinavého prádla, abychom si vyříkali, kdo po kom může házet kamenem. Já být ve vašem postavení, mít problémy s magistrátem, když jste působil na pražském magistrátu, o kterém se psalo v denním periodiku, v tisku, tak budu držet pusu a vůbec nebudu vystupovat, protože vy k tomu nemáte sebemenší morální právo! (Bouřlivý potlesk zejména v řadách poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Vážený pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane ministře, paní a pánové, já budu velmi stručný. Stává se mi tak strašně málokdy, že souhlasím s projevem Petra Nečase, že jsem to musel ocenit. Protože pojmenoval, ač jinými slovy, přesně problém, který provází návrh tohoto zákona.

Občas se stane v Poslanecké sněmovně, že dostaneme návrh zákona, který není dokonalý, ale zaslouží si, aby byl otevřen, zaslouží si, aby došel do druhého čtení, a zaslouží si, aby se to téma začalo diskutovat, protože veřejná debata o některých věcech je nutná. Prosím, já nebudu nazývat jakýmisi hanlivými slovy návrh zákona, který je předložen. Má své nedostatky a myslím si, že pan kolega Bohuslav Sobotka to přesně pojmenoval. Z debaty je ale jasné, že poté, pokud se nám podaří prosadit ho do druhého čtení, je potřeba, aby se Poslanecká sněmovna zabývala tématy, která tento zákon otevírá. Nikoliv lobbingem, ale tím, co v teorii je nazýváno skupinou nátlaku.

Já se vrátím do teorie práva a řekněme si na rovinu, že to, co říkal tady pan kolega Prosek, je pravda. Každý zájem má určitým způsobem svou legitimitu. Někteří kolegové si tady pak pletli etiku s právem. Etika je něco jiného, je to jiná norma chování, než je právní norma. A pokud tady máme přijímat právní normy, tak si, vážené paní a pánové, uvědomme - vraťme se k jakékoliv definici, já si použiji svou, definici Karla Marxe, že právo je pouze zájem vládnoucí třídy povýšený na zákon. A v tomto ohledu se podívejme na to, jaký zájem tady kdo sleduje, podívejme se na to, jaký zájem potom má zvítězit v konkrétním zákoně, a podle toho se také budeme asi chovat ke konkrétní normě, která by např. ve třetím čtení z tohoto návrhu vyšla.

Jsem zásadním odpůrcem toho, co tady bylo řečeno, aby to bylo zamítnuto nebo vráceno k přepracování. Je možné, že po diskusi ve druhém čtení, je možné, že po jednání ve výborech budeme muset uspořádat seminář, budeme muset udělat zásadní změnu v návrhu, ale musíme prokázat před veřejností, že je zájem Poslanecké sněmovny, aby nikoliv se z lobbingu stal legální nátlak na Poslaneckou sněmovnu, ale aby toto chování mělo pravidla, která odpovídají principům společnosti v 21. století.

Nezlobte se na mě, to, co tady někteří předvedli, nedosahovalo toho, co tento zákon potřebuje. A znovu děkuji těm, kteří připomněli, že je důležité, abychom neodvrátili lidi od toho, aby nám říkali své názory, a také je důležité to, abychom byli schopni v těchto názorech najít racionální jádro, které vede nás jako poslance, jako zákonodárce k přijímání zákonů, které jsou podle našeho slibu, to znamená ve prospěch celé společnosti. Ten zájem totiž není možné udělat tak, že je pouze pro jednu skupinu. Nechť tedy zvítězí ten zájem, který zvítězil mezi občany ve volbách. To je podle mého soudu jediný možný výsledek, kterého v takovém zákoně můžeme dosáhnout.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přeje si prosím ještě někdo další vystoupit v této rozpravě? Není tomu tak, rozpravu končím. Nyní je prostor pro závěrečná slova. Pane navrhovateli, pane zpravodaji? Pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, chci poděkovat za tuto debatu, i když jsem měl pocit, že se ke konci trošku zvrhla, nicméně byla velmi zajímavá, zazněla v ní celá řada námětů, které podle mě budeme moci využít. Já děkuji i panu poslanci Bratskému za to, co řekl ve svém vystoupení. Tam byla celá řada racionálních poznámek, námětů k tomu, co bychom ještě se zákonem mohli udělat.

Myslím si, že je důležité nesměšovat pojmy a zejména v debatě, která nás o návrhu zákona, věřím, bude čekat, je důležité, abychom si udrželi racionální přístup k celé věci. Lobbing nerovná se korupce. Korupce, to je otázka trestního zákona, to není věcí této normy. Pokud jde o lobbing, je potřeba si uvědomit, že existuje, a pokud je lobbing transparentní, tak je to legitimní vyjádření různých zájmů, které ve společnosti legitimně existují. Já myslím, že už to tady také v rozpravě zaznělo.

Naším cílem a cílem předkladatelů bylo navrhnout první návrh v historii Poslanecké sněmovny legalizace pravidel pro transparentní lobbing tak, abychom my při svém chování měli větší jistotu, že se chováme v souladu s většinovými zájmy, že sem nepronikají postranními uličkami postranní zájmy, které potom deformují rozhodování Poslanecké sněmovny nebo jakéhokoliv veřejného činitele.

Já bych rád požádal o to, aby nám Poslanecká sněmovna umožnila diskusi, jsme k ní připraveni. Domnívám se, že by bylo možná i vhodné uspořádat seminář na toto téma v gesci ústavně právního výboru. Nepochybně by to mohlo pomoci k vyjasnění některých klíčových pojmů. A chci říct sám za sebe, že se na debatu v rámci druhého čtení těším. Děkuji

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní předsedající. Jak jsem uvedl ve svém úvodním slově zpravodaje, že se na tuto materii všichni těšíme napříč politickým spektrem, stalo se to skutkem. Jedenadvacet poslanců, kolegů, vystoupilo k této zajímavé materii a dvakrát zazněl návrh na zamítnutí, dvakrát vrátit předkladatelům návrh zákona k dopracování.

Já jenom trošičku se smutkem v hlase říkám, že v závěru to byl typický, tedy podle mého názoru, exemplární příklad střetu lobbistů-poslanců v praxi. (Smích a potlesk.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP