(16.30 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Všichni jsme tady slyšeli před chvílí něco, co mně alespoň připadalo jako tak trochu vydírání: Jestli se Sněmovno, nebudete chovat tak a tak a tak, zařídíme přes média něco. Já se ptám, pane kolego Bursíku prostřednictvím pana předsedajícího, co ještě umíte přes média zařídit. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu. Nyní pan poslanec Valouch, poté pan poslanec Břetislav Petr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád diskusi vrátil k problému, který projednáváme. Já si myslím, že sociální demokraté nejsou idealisté. Sociální demokraté jsou si vědomi toho, že v tržní ekonomice je součástí lobbing. Lobbing je něco, co ve své podstatě rozvíjí další možnosti, další vztahy, které jsou v celé struktuře tržní ekonomiky. Je třeba si říci, co to vlastně lobbing je. Je to jedna z forem podnikatelských aktivit k získání výhod k podnikání. A sociální demokraté to berou jako věcnost, ale říkají to, co je potřeba, aby to byl systém, řád a relativní spravedlnost mezi jednotlivými subjekty, které lobbing provádějí a řeší. Proto přicházíme s takovýmto návrhem. Nejsme daleko od diskuse, možností dopracování tohoto návrhu atd., ale myslím si, že to je podmínka, která je. Čili musíme si uvědomit, že lobbing je součástí tržní ekonomiky, tržní ekonomika zde je a je potřeba, abychom tomu dali určitý řád, určitý systém, abychom tak společně našli cestu k tomu, aby opravdu tato část z hlediska relativní spravedlnosti podnikání byla zajištěna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Valouchovi. Slova se ujme pan poslanec Břetislav Petr a připraví se pan poslanec Jan Klas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já konečně oceňuji to, co tady předvedl prostřednictvím vašeho předsednictví pan kolega Bursík. Je tady, už to říkal pan kolega Kováčik, otázka nátlaku médií a všeho ostatního. Pokud si myslíte, že mám nějaké lobbistické záležitosti, tak já za svůj život jsem nebyl, pane kolego, v pěti stranách, ale byl jsem pouze v jedné, a to je v sociální demokracii, na rozdíl od vás, takže ne kam vítr tam plášť. To je první záležitost. (Potlesk zleva.)

Druhá záležitost je to, co jsem tady řekl včera, že jisté skupiny hlasitých zastánců životního prostředí, kteří neuznávají vůbec nic s výjimkou svých argumentů, jsou schopny vás donutit k tomu, že budete předkládat zákony, které ve Spojených státech amerických se nazývají state capture, to znamená, že jsou proti státu a že jsou nezákonné. Já chápu, že Amerika a my jsme o něčem naprosto jiném.

A kdyby vás to zajímalo, tak za dozorčí radu v oblasti, které rozumím a která se snaží, pane kolego Bursíku prostřednictvím pana předsedajícího, je to, že využívá tzv. obnovitelných zdrojů, za které vy jste bojoval, a mohu vám říci, že je to společnost, která dnes z metanu ze starých důlních děl dělá 40 megawatthodin elektrické energie. Já si myslím, že i svým přispěním v této dozorčí radě jsem se zasloužil o tento úspěch, který byste neměl kritizovat, ale přijmout potleskem. Je málo takových organizací, které byly schopny takto zařídit využití obnovitelných zdrojů, které nikomu nevadí, nejsou to vrtule, není to zabírání stovek hektarů pro to, abychom tam udělali fotovoltaickou elektrárnu apod.

A když už hovoříme o lobbingu, já bych řekl, že některé vaše počiny v rámci tohoto státu směřovaly proti tomuto státu. Když tady kolegové Urban, Vojíř a podobně podali podle vás přílepek, tak se vám zdálo, že se děje něco, co nemůžete překonat. Pane kolego, vy v rámci přílepku tady ještě vegetujete! Kjótské kredity, které byly přičleněny k zákonu o emisních povolenkách, jsou něčím, co tam v životě být nemělo. A vaše ministerstvo a státní úřad, který vypisoval kritéria, v podstatě způsobily něco, co v době, kdy tento stát se zmítá v krizi, je důvodem pro to, abyste se vy nebo váš nástupce tady postavili a zdůvodnili to. V měsíci dubnu jste prohlásil: náš web praská pro žádosti z hlediska využití kjótských kreditů a před krajskými úřady Státního fondu životního prostředí se tvoří fronty. Za čtyři měsíce byl výsledek takový, že z 10 miliard jste utratili 10 milionů a bylo realizováno pouze 266 žádostí. Až váš nástupce dospěl k názoru, že by to měly být i panelové domy. Já mu za to děkuji.

A mám připravenou interpelaci na nového ministra. Kolik z těch 10 miliard, kdy stavební firmy touží po zakázkách v řádu statisíců, bude ležet na Státním fondu životního prostředí? Byl bych rád, abyste mi odpověděl.

Druhou záležitostí je otázka emisních povolenek. Vláda řekla, že chce 102 a lobby vašeho ministerstva prosadilo v Bruselu 82 milionů tun. Dostali jsme 84. Bylo to poslední období, kdy emisní povolenky byly zadarmo. Proč těch 20 milionů tun jsme nemohli dát našim podnikům, aby v posledním období, kdy to ještě bylo zadarmo, je byly schopny prodat a zlepšit svoji situaci pro snížení emisí?

Dalších záležitostí lobbingu zelených bych byl schopen uvést více.

V měsíci dubnu v Hospodářských novinách vycházely inzerce za statisíce - nevím, zdali jste spojen s panem Bakalou - ze kterých vyplývalo pouze jedno, že to, co nabízíme občanům a o které jste se vůbec nezasloužil, pane kolego, je důsledkem toho, co naše podniky od roku 1990 byly schopny udělat na základě snižování emisí. Čili otázka dneska zní zhruba asi takto: Byl to dobrý předvolební tah, my jsme ti nejlepší, my vám slibujeme, že za peníze podniků, které do toho vložily miliardy, vám něco málo dáme. Ale tam se opět projevil diletantismus a neumětelství těch, kteří vytvářeli tyto zásady. Teprve nový ministr byl ochoten je změnit.

Pokud budeme hovořit o lobbingu, na rozdíl od vás jsem v jedné straně a 35 let jsem byl zaměstnán v jednom povolání. Tam dole, tisíc metrů hluboko, takže k tomu mám nějaký vztah. A nemohu souhlasit s tím, aby někdo, kdo tady zastupuje, nebo zastupoval, šest poslanců, byl schopen zničit a odepsat to poslední, co tento stát má. Když někdo zdefrauduje dva miliony, tak ho odsoudíme. Když někdo zdefrauduje miliardu, tak se to zamaže. Ale když v rámci odpisů nerostných zásob zdefraudujeme desítky miliard, tak je to, pane kolego, vaše zásluha! Divím se, že jste měl odvahu s něčím takovým vystoupit.

Bylo by dobré, kdybychom vy a já řekli, co z čeho máme. Já za tu dozorčí radu mám 6 tisíc korun měsíčně, kterou zdaňuji a kterou jsem přiznal. Já bych nesmírně rád věděl, co berete vy a co jste nepřiznal!

Děkuji vám. (Bouřlivý potlesk poslanců ČSSD.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP