(16.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Určitě i ty pozměňovací návrhy by často stály za zvážení, jestli jsou předkládány s úmyslem skutečně dobrým, anebo s úmyslem, aby se někomu učinil prospěch. Takže já si myslím, že to, co nám chybí v České republice, je správná nebo dobrá legislativní praxe, která by vycházela z nezávislého předkládání zákonů ne pro určitý konkrétní zájem, ale pro veřejný prospěch společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Ludvíku Hovorkovi. Slova se ujme pan poslanec Břetislav Petr, připraví se pan poslanec Zdeněk Boháč. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Děkuji, pane předsedající. V celé řadě případů, kdy tady bylo hovořeno o lobbingu, se hovořilo asi něco v tom smyslu, že lobbing souvisí s tím, když jsou předkládány novely zákonů, které umožní něco, co jistá skupina lidí potřebuje a co doposud v zákoně nebylo. Podle mého soudu se tady nehovořilo o takzvaném negativním lobbingu a já bych se ho pokusil definovat na případu zákona o loterijních hrách.

My jsme měli možnost včera a dnes hlasovat o tom, zdali tady tento zákon otevřeme a zdali budeme schopni řešit některé případy, kdy dokonce zákon umožňuje ne lobbing, ale korupci některých úředníků zejména v rámci § 50 loterijního zákona, kde záleží na úředníku Ministerstva financí, zda povolí, nebo nepovolí provoz nějakých her, které v zákoně vůbec nejsou nějakým způsobem definovány. A překvapilo mě, že při dvou hlasováních jsme neměli odvahu nějakým způsobem tento zákon otevřít.

Všeobecně se soudí, že země s vysokou mírou korupce, a to je Česká republika, nejsou schopny regulovat loterijní zákon, a zdá se mi, že to, že loterijní zákon byl přijat v roce 1990 s velikým uspokojením, neboť konečně jsme si byli schopni sáhnout na něco, co bylo normální ve vedlejších státech, záhy přerostl a municipalita i lidé se ozývají proto, aby tento zákon byl novelizován. Je málo zákonů, které své početí datují do roku 1990, čili po revoluci, a dneska máme rok 2009 a byly pouze jednou novelizovány.

Nemáte dojem, dámy a pánové, že existuje lobbing, a já bych to nazval, lobbing nemá daleko ke korupci, že tento zákon nechceme dát na projednávání této Sněmovny? Pokud se týká toho, co přináší tento zákon, tak když vezmeme rok 1990, bylo vsazeno 9 miliard, když vezmeme loňský rok, tak je to 120 až 130 miliard a to je desetina rozpočtu tohoto státu. A nějak stávající ani předcházející vládě vůbec nevadí, že hlasují proti novelizaci tohoto zákona.

Mám dojem, že když budeme hovořit o lobbingu, tak bychom neměli hovořit o lobbingu jenom tehdy, když někdo přináší něco nového do zákona, ale také o lobbingu bychom měli hovořit tehdy, když jsme si vědomi, že stávající zákon nestačí a je ho třeba nějakým způsobem novelizovat, že nechceme nějakým způsobem pro to zvednout ruku. Nechci být pejorativní, ale poslední případy přijetí úplatku pro změnu loterijního zákona, kdy člověk jsa oddán katolické církvi, neprotestuje proti tomu a na druhé straně člověk veden marxistickou vírou taky, jistě mohou dávat názorný příklad o tom, co všechno lze v našich poměrech vylobbovat.

Mám dojem, že když hovoříme, že lobbing spočívá jenom v nových návrzích zákona, tak se dopouštíme chyby. Ještě větší lobbing je tam, kde jsme všichni přesvědčeni, že to škodí tomuto státu, ale hrstce několika málo zbohatlíků to výrazným způsobem vyhovuje. Hovoříme-li tedy o lobbingu, já neříkám, že bychom měli dát rovnítko, ale podle mě lobbing do jisté míry představuje korupci.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Břetislavu Petrovi. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Boháč. Prosím, eviduji další přihlášky do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan zpravodaj v rozpravě, nikoliv se zpravodajskou zprávou.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji. Předpokládal jsem, že mé vystoupení bude poslední na závěr této rozsáhlé diskuse, se kterou jsme tak úplně nepočítali, ale vzhledem k tomu, co jsem uvedl ve svém vystoupení zpravodaje, a vzhledem k tomu, co tady zaznívalo v rámci obecné rozpravy, navrhuji, aby byl návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů vrácen předkladatelům k dopracování. Toť můj návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní vidím pana poslance Proska v rozpravě. Eviduji, pane zpravodaji, ještě než se pan poslanec Prosek ujme slova, že je podán dvakrát návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování a jednou návrh k zamítnutí. Ano? Dobře.

Prosím pan poslanec Prosek. Jsme stále v rozpravě.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé dámy, vážení pánové, pan kolega Petr mě trošku vyprovokoval svými závěrečnými slovy k tomu, abych se přidal do té už poměrně dlouhé debaty.

Já se totiž domnívám, že se tady v té debatě docela často směšují pojmy a že je nedokážeme rozmotat. Já se věnuji třem základním pojmům, které jsou v této debatě podle mého soudu klíčové. Pan Břetislav Petr totiž řekl, že lobbing rovná se korupce. Já to pokládám za velmi chybné vyjádření, za velmi chybné tvrzení.

Nejprve bych rád řekl slovo k pojmu zájmy. Je přece to nejpřirozenější, nejlidštější, že člověk má nějaké zájmy a že se snaží je prosazovat, uplatnit v životě. Podobně má zájmy skupina lidí, řekněme skupina zemědělců, prvovýrobců, skupina vysokoškolských učitelů, ale má také zájmy právnická osoba na tom, aby měla nejenom dobré podmínky pro podnikání, ale třeba také aby získala nějakou významnou státní zakázku.

Konstatuji tedy, že na zájmech není nic špatného, na prosazování zájmů také není nic špatného a že zájmy nelze zrušit, a to žádným zákonem, který tato Sněmovna případně přijme.

Druhý pojem, u kterého bych se rád zastavil, je lobbing. Já se jsem při jedné ze svých prvních návštěv ve Spojených státech - kde jsem měl možnost vidět výstavné budovy lobbistických organizací, které to mají hrdě napsáno nad svým vchodem a jejichž zaměstnanci se pohybují po Kongresu a Senátu Spojených států s visačkami a je každému zřejmé, že zastupují tu zájmy prasečkářů, tu zájmy pěstitelů kukuřice nebo tu zájmy energetických společností - ptal na to, co to vlastně ten lobbing je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP