(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, prosím vás, abyste se vrátili do lavic. My jsme přerušili naše projednávání uprostřed rozpravy. Bylo to uprostřed rozpravy, ve které si pamatuji, že ještě byl zopakován návrh na zamítnutí panem poslancem Lhotou. A já si už teď nepamatuji, jestli jsem rozpravu ukončil.

Ne, ne, ne, rozprava vlastně probíhá, jsou tady přihlášení do rozpravy. Myslím, že první byl přihlášený pan poslanec Cyril Svoboda a pak pan poslanec Bohuslav Sobotka. Takže zagonguji, abyste se všichni vrátili.

Ale moment, je tady ještě jeden problém. Pan místopředseda Barták, kvůli kterému jsme to přerušili, tady stále není. Takže ještě jednou žádám pana - a už ho vidím. Pan místopředseda je přítomen, takže nemusím podruhé přerušovat sněmovnu a znovu vyhlásit pátrání. Je to v pořádku. Zástupce vlády je přítomen.

Ještě prosím poslance, aby se posadili do lavic, aby tady byl klid, který potřebujeme na zvládnutí rozpravy. Prosím všechny, aby se urychleně usadili. Pauza nám prospěla.

Poprosím pana poslance Cyrila Svobodu. Myslím, že by pomalu mohl začít.

(Znovu zvoní.) Ještě jednou prosím o klid a můžete mluvit.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já jenom reaguji na některé poznámky, které zazněly.

Podle mého názoru z důvodu bezpečnosti, dlouhodobé bezpečnosti České republiky je potřeba, aby stát si zachoval kontrolu nad Letištěm Praha, a to dlouhodobě. Já netvrdím tím, že musí být výlučným vlastníkem. Ale tento názor opírám o to, že ve chvíli, kdy by se stal vlastníkem, a to majoritním vlastníkem Letiště Praha, kdokoliv mimo území České republiky nebo soukromý subjekt, může se kdykoliv do budoucna stát, že nám třeba letiště zavře nebo omezí jeho provoz. Nikdo tomu nezabrání. A to je můj dlouhodobý politický postoj k této otázce. To není žádný výkřik. To je dlouhodobý a promyšlený postoj, že tak to nemá být.

A to, co se teď odehrávalo kolem ČSA, je důkazem toho, že v této atmosféře, kterou dnes máme, nemají probíhat tyto procesy, abychom se najednou nedozvěděli z médií, že už je všechno hotovo, že se s tím nedá nic dělat, že kdybychom teď něco neudělali, tak že nám hrozí nějaké arbitráže nebo něco podobného. To je tak citlivá otázka, že bez plné politické odpovědnosti nelze v tomto pokračovat. Nelze pokračovat v tomto procesu, aniž by tady nebyla jasná politická odpovědnost. A za sebe říkám, že si myslím, že nemá být výsledek, že kontrolu nad letištěm, nad naším hlavním terminálem, nad hlavním přístavem České republiky bude mít někdo, kdo není veřejnou mocí, kdo není státem.

Takže tento návrh podporuji znovu, i když vím, a to jsem zde před chvílí řekl, že to je řešení netradiční, že to řešení není na tesání do učebnic, protože je to řešení jednorázové. A je to řešení, na které nemusíme být hrdi, ale je to řešení, které jasně říká, že tento proces chce plnou politickou odpovědnost, a ne v situaci, v které dnes jsme. V atmosféře, ve které se dneska nacházíme, v rozvalu politickém, který tu je, když tady hlasujeme třeba o otázkách loterijního zákona, tak znovu a znovu ho otevíráme. Když tady máme hlasovat o hazardu, zjistíme, že najednou tady je vždycky větší vliv mimo politiku, vliv, který proniká politické strany. V této situaci nelze rozhodovat takhle zásadní věc, jako je letiště.

Takže já to podporuji a na svém návrhu si trvám. Není to žádný výkřik, je to promyšlené. A u pana poslance to budí úsměv. Já si myslím, že fascinace privatizací není cesta dopředu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní požádám pana poslance Bohuslava Sobotku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já souhlasím s tím, že toto není úplně standardní cesta, kterou postupujeme. Nebo lépe řečeno, není to úplně běžná, každodenní cesta, nicméně ona byla vyvolána několika skutečnostmi. A já bych je chtěl připomenout.

Tou první skutečností bylo, že minulá vláda, v jejímž čele byl Mirek Topolánek, rozhodla o prodeji letiště bez jakékoliv širší společenské a odborné diskuse. Tady neproběhla ani politická debata, nebylo dosaženo širšího politického konsensu o tom, že je v pořádku letiště prodat. Neproběhla ani odborná debata, neproběhla ani debata s bezpečnostními experty o tom, jak zajistit, aby v případě prodeje letiště nebyly na letišti uplatňovány vlivy nepřátelské České republice nebo nepřátelské našim národním a bezpečnostním zájmům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP