(9.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další bod je bod

10.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších
na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 737/ - třetí čtení

Prosím zpravodaje poslance Bohuslava Sobotku, zpravodaje výboru pro veřejnou správu poslance Jaroslava Krupku. Obdrželi jsme sněmovní tisk 737/3, který obsahuje návrh na zamítnutí.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Kdo se do ní hlásí? Pan poslanec Jeroným Tejc jako první.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Kolegyně a kolegové, dovolte mi avizovat svůj návrh, který předložím v podrobné rozpravě, bude-li, a to aby tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení.

My jsme pečlivě studovali stanovisko a postoj vlády k této záležitosti a jsme přesvědčeni, že řada těchto námitek může být vypořádána legislativně technickými pozměňovacími návrhy ve třetím čtení. Nicméně pro to, aby nebyl tento postup zpochybněn a abychom skutečně měli jistotu, že nebudou žádné právní námitky proti návrhu na přijetí krajského referenda, tak budeme navrhovat tento postup, tedy vrácení do druhého čtení, tak aby návrh zákona mohl být změněn nejen legislativně technickými pozměňovacími návrhy.

Zároveň bych chtěl v tuto chvíli vyzvat vládu, pokud tento návrh do druhého čtení vrácen bude - a není tady tedy nikdo z pánů místopředsedů vlády, ani pan předseda vlády, tak já doufám, že jejich spolupracovníci jim alespoň přetlumočí stenozáznam - chtěl bych tedy požádat vládu a zejména ministra vnitra, aby se zúčastnili debaty a ty připomínky, které vláda vznesla, tak aby vláda připravila, pokud to bude možné, komplexní pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona tak, aby bylo možné jej přijmout v této Poslanecké sněmovně během příští schůze, případně během schůze další.

Takže v tuto chvíli tedy opakuji: žádám o vrácení návrhu zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Takže je tu znovu návrh na vrácení zákona do druhého čtení.

Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Pan poslanec Krupka jako zpravodaj.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem se zájmem vyslechl vystoupení pana kolegy Tejce, který tady avizoval, že bude požadovat, aby se vrátil návrh zákona do druhého čtení, s poměrně širokým odůvodněním. Nicméně musím konstatovat, že už vláda při projednávání tohoto zákona upozornila na zásadní nedostatky, které měla skupina poslanců možnost ve druhém čtení opravit a připravit ten zákon tak, aby byl hlasovatelný. Nicméně se ukázalo, že ty příkopy a ty nejasnosti jsou tam podstatně hlubší, protože kdyby tomu tak nebylo, tak to, co je tady naznačováno, už by se stalo dávno ve druhém čtení a v podstatě dneska navrhovatelé zákona mohli navrhovat jeho hlasování a případně odsouhlasení.

Z toho titulu já jako zpravodaj nadále budu trvat na svém návrhu zamítnutí tohoto zákona, což samozřejmě jsem učinil i ve druhém čtení, a počkám, až bude navrhována procedura, kterou bych takto navrhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. O slovo se hlásí navrhovatel pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych říci vážená vládo, ale téměř nikoho z členů vlády zde nevidím.

Pokud jde o tento návrh zákona, chtěl bych říci, že zde mám připraveno pět konkrétních pozměňovacích návrhů, které reagují na připomínky vlády. Nicméně přemýšlel jsem o tom, zdali využít možnost přednést tyto návrhy v rámci třetího čtení a vést spor, interpretační spor o to, zdali se jedná o odstranění legislativně technických nedostatků, nebo zdali jsou to návrhy, které mění podstatné náležitosti textu příslušného návrhu zákona. Já se domnívám, že z legislativního hlediska bude mnohem čistší, pokud tento návrh vrátíme do druhého čtení, budou tyto návrhy předneseny v rámci druhého čtení a nebudeme tady muset vést složité interpretační spory o tom, co patří, nebo co nepatří do třetího čtení projednávání návrhu zákona o krajském referendu.

Vzhledem k tomu, že je to zákon, který bude upravovat velmi významné vztahy a podle mého názoru bude aplikován v jednotlivých krajích v souvislosti s rozhodováním občanů, v přímém rozhodování občanů o důležitých tématech, pak je nesmírně důležité, abychom se v žádném případě nedopustili jakékoli chyby nejen v rámci textu předmětné normy, ale také v celém procesu schvalování tohoto návrhu zákona. Proto bych chtěl jménem předkladatelů podpořit návrh na to, aby bylo opakováno druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Probíhá rozprava ve třetím čtení. Já se ptám, kdo se do ní hlásí ještě k těm, kteří prozatím vystoupili. Pokud se nehlásí nikdo, tak můžeme rozpravu ukončit.

Dovolte mi tedy, abych shrnul, že máme v tomto případě opět dva návrhy. Jeden návrh na zamítnutí, který bychom podle jednacího řádu měli hlasovat jako první, a pak je tu návrh na vrácení do druhého čtení, který bychom tedy měli hlasovat jako druhý. Takže to je postup, pokud zpravodaj neprotestuje, tak to si myslím, že je postup, který bychom měli dodržet.

Hlásí se pan poslanec Krupka o slovo. Můžete.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem rád, že tento návrh a tuto proceduru navrhl sám předsedající, a rád bych se s ní ztotožnil. Čili pane předsedající, pokud dáte hlasovat, sám bych navrhl tuto proceduru. Čili nejprve hlasovat o zamítnutí, a jako druhý bod hlasovat o posunutí zpět do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já jenom vysvětluji, že jsem to navrhl proto, že to poměrně jednoznačně určuje jednací řád, že se nejdřív má hlasovat o návrhu na zamítnutí, a pak vrácení do druhého čtení. Takže jenom se držíme zákona.

Myslím, že nemusím moc gongovat.

 

Budeme tedy nejdřív hlasovat, jak jste slyšeli, o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 80, přihlášeno je 156, pro hlasovalo 66, proti 77, to by znamenalo, že návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Je tady návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji, všechny, prosím, abyste se znovu přihlásili, ano, mně už se to povedlo.

 

Budeme hlasovat ten druhý návrh, to byl návrh vrátit návrh zákona do druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vrácení zákona do druhého čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 81, přihlášeno je 153 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 8, takže tento návrh na vrácení do druhého čtení byl přijat.

 

Já děkuji a mohu ukončit projednávání bodu č. 10.

 

Další je bod

11.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje,
Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně
/sněmovní tisk 738/ - třetí čtení

I tady bych požádal poslance Bohuslava Sobotku za navrhovatele a zpravodaje hospodářského výboru poslance Zdeňka Lhotu. Máme tisk 738/3, který obsahuje návrh na zamítnutí. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se poslanec Cyril Svoboda. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP