(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ještě někdo chce změnit pořad schůze? Pokud ne, zagonguji. Ještě jednou vás prosím, abyste se přihlásili kartami na svých místech. Budeme hlasovat o návrzích tak, jak byly předkládány.

 

První hlasování bude o návrhu pana poslance Pavla Němce, který se týkal bodu číslo 84. Je to tisk 722, návrh zákona o loteriích, prvé čtení. Byl to návrh, abychom tento bod zařadili dnes jako první bod odpoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 67, přihlášeno bylo 144, pro hlasovalo 69, proti 7. To by bylo zamítnuto, ale ještě proběhne kontrola hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

 

Paní poslankyně Domesová.

 

Poslankyně Zuzana Domesová: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych chtěla zpochybnit hlasování, neobjevilo se mi na sjetině nic, byť jsem tlačítko zmáčkla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Domesové.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí této námitky, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 68. Přihlášeno je 146, pro hlasovalo 117, proti 4, takže námitka byla přijata.

 

Pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 6.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu poslance Pavla Němce, o pevném zařazení bodu 84 jako prvního bodu po pevně zařazených bodech dnes odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 69. Přihlášeno je 149, pro hlasovalo 70, proti 11. To bylo zamítnuto.

 

Nevím, jestli ještě proběhne kontrola... Myslím, že asi můžeme pokračovat.

 

Další byl návrh pana poslance Jana Husáka, bod číslo 9 programu, návrh poslance Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218 o rozpočtových pravidlech. Bylo řečeno, abychom tento návrh zařadili do bloku třetích čtení na pátek 2. 10.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu pevně do bloku třetích čtení na pátek 2. 10., stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 70, přihlášeno je 149, pro hlasovalo 142, proti 2. To bylo přijato.

 

Další návrh podala paní poslankyně Soňa Marková. Jednalo se o bod číslo 61, návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Je to tisk 793. Návrh byl zařadit tento bod na dnes po dvou pevně zařazených bodech, to je jako třetí pevně zařazený bod. O tom budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh Soni Markové, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 71, přihlášeno 149, pro hlasovalo 77, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Máme tu poslední návrh. Paní poslankyně Mertinová navrhla vyřadit bod, ona sice říkala jiné číslo, ale zřejmě je to bod 56, vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících, tisk 746. Je tu návrh tento bod 56 vyřadit z pořadu po domluvě s navrhovatelem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu z programu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 72, přihlášeno 148, pro hlasovalo 119, proti 2. Návrh na vyřazení byl přijat.

 

To byl poslední návrh k pořadu schůze, o kterém jsme měli hlasovat.

Ještě sdělím, že tu mám omluvu pana ministra dr. Petra Šimerky z dnešního jednání, kterou jsem teď obdržel.

Požádal mě o slovo předseda Sněmovny Miloslav Vlček, takže mu udělím slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Přihlásit/registrovat se do ISP