(14.20 hodin)
(pokračuje Petr)

Důvodem je, že pan ministr Tošovský je omluven ve dnech 29. a 30. září a uvedené sněmovní tisky by za něj měli zdůvodňovat jeho kolegové. Pan ministr mě požádal, abych tlumočil, že s ohledem na uvedené problematiky by rád osobně tyto body Sněmovně představil. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques, připraví se Přemysl Rabas. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, hádejte, s čím zase přicházím. Opět je to novela trestního řádu, tzv. náhubkový zákon. Já bych velmi ráda celou Sněmovnu požádala o to, aby přestala strkat hlavu do písku a popáté umožnila alespoň solidní projednání tohoto sněmovního tisku na půdě Poslanecké sněmovny. Máte-li negativní názor na tuto novelu, ať už je z pera vládního nebo poslaneckého, protože se jedná o dva sněmovní tisky, máte možnost vyjádřit to svým hlasováním v rámci řádného legislativního procesu. Ale snaha obstruovat zařazení tohoto tisku vůbec na program jednání schůze je skutečně nesolidní a v tuto chvíli si myslím, že každý, kdo se na to zpovzdálí dívá, musí vidět, že je v tom jasný záměr tento tisk prostě neprojednat, a tím nedat jasně najevo, jak se který zákonodárce nebo zákonodárkyně k této novele staví, a to si myslím, že je vůči veřejnosti zcela netransparentní a nesolidní přístup.

Teď abych vysvětlila, o které návrhy se jedná. Máme k dispozici dva. Jedním je vládní návrh novely, kterou předkládá Michael Kocáb, zpravodajem je pan poslanec Melčák, a vzhledem k tomu, že tento týden se omlouvá ze schůze a z grémia zaznělo, že žádá také o vyřazení tohoto bodu /což chápu, protože pokud není zpravodaj k dispozici, tak se mu těžko můžeme věnovat/, navrhuji, abychom pevně zařadili poslanecký návrh, který se věnuje stejnému tématu. Je to, pane předsedo, sněmovní tisk 815, v tuto chvíli bod číslo 87, jedná se o novelu trestního řádu, jak už jsem řekla, pro niž se vžil zkrácený termín tzv. náhubkový zákon.

Dovolím si také navrhnout tři alternativní hlasování. Požádala bych vás, abychom o nich postupně hlasovali. Pokud bych neuspěla s jedním, měli bychom možnost zvážit ještě další pevné zařazení do zbytku této schůze, to je do tohoto pátku, počítám.

Chtěla bych ještě říci, že vládní návrh je předkládán v tzv. zrychlené proceduře § 90 odst. 2, která neumožňuje předkládání pozměňujících návrhů, zatímco poslanecká iniciativa, kterou vám v tuto chvíli nabízím, umožňuje řádný legislativní proces ve třech čteních, a tudíž je otevřena pozměňujícím návrhům. Zároveň chci říci, že se jedná o poslaneckou iniciativu napříč politickým spektrem, tudíž se mi zdá, že je přijatelná pro všechny. Byla bych velmi ráda, kdybyste alespoň vystrčili hlavu z písku a umožnili o tomto tisku jednat.

Teď navrhnu, pane předsedo, pevné zařazení. Jako první bych si dovolila navrhnout pevný termín dnes jako čtvrtý bod. Jako druhé hlasování bych navrhla ve čtvrtek druhý bod po písemných interpelacích, protože jsem zaznamenala, že pan kolega Sobotka již navrhoval první bod. Třetí variantou by mohl být pátek jako první bod.

Velice vám děkuji za vstřícnost k tomuto tématu a ještě jednou opakuji, že se jedná o pátý pokus alespoň zařadit tento bod na program řádné schůze. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Rabas a připraví se pan poslanec Liška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vládní návrh, který máme jako bod 56, mi připadá trošku jako malarická zimnice - neustále se vrací. Tisk 625, tedy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o geologických pracích, dále se mění zákon o ochraně a využití nerostného bohatství a také zákon o České inspekci životního prostředí, byl už šestkrát vyřazen z programu schůze. Chtěl bych požádat Sněmovnu, aby si uvědomila vážnost tohoto legislativního návrhu, kdy tisíce lidí v republice čekají v nejistotě, jak se bude dále vyvíjet jejich osud. Myslím si, že ti lidé by si zasloužili, aby se tento vládní návrh novely alespoň ve Sněmovně otevřel a projednával. Je to velmi vážné téma, a proto bych vás požádal, aby byl pevně zařazen jako pátý bod bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Liška, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést dva návrhy k pořadu našeho jednání.

Za prvé se jedná o pevné zařazení tisku č. 873, který je uveden jako bod 96, což je návrh novely ústavního zákona týkající se omezení poslanecké imunity.

Tento tisk nebyl zařazen na předchozí schůze, protože bylo často argumentováno tím, že do předčasných voleb nestihne Sněmovně projednat tuto důležitou normu. Velká část z nás se opakovaně vyjádřila tady na půdě Sněmovny i pro média, že ona absurdní šíře poslanecké imunity v českém ústavním systému je hanebná a měla by se změnit a omezit. Toto je ideální příležitost, kterou nám odklad voleb případně na květen dává jako šanci, abychom to schválili. Koneckonců je to nejen návrh, který podpořila i vláda, ale také například nedávno samotní policisté; renomovaný Institut pro kriminologii a sociální prevenci upozornil obzvláště na čím dál častější a závažnější napojení politiků na organizovaný zločin a také toto je argument, proč by měla být poslanecká imunita výrazným způsobem omezena. Proto prosím o vaši podporu pevného zařazení tohoto tisku č. 873 mezi první čtení na konec pevně zařazených bodů bloku prvního čtení.

Druhý návrh je návrhem klubu zelených na zřízení sněmovní pracovní skupiny pro zprůhlednění financování politických stran a protikorupčních opatření.

Netvařme se, že se nic nestalo. I ten slib našeho nového kolegy, který tady byl skládán, byl přece důsledkem toho, co se stalo v minulých dnech. My všichni dobře víme, že to není otázka selhání jednotlivců, ale způsob, jakým jsou politické strany v České republice financovány; jak neprůhledným způsobem proudí prostředky na jejich účty a na podporu jejich činnosti, není jen tak samo sebou a je třeba to řešit. Netvařme se před veřejností, že se nic nestalo, a ukažme jako Sněmovna, že se tím chceme vážně zabývat. Proto jako zelení navrhujeme zřízení pracovní skupiny, jejímž důvodem je především dlouhodobě setrvalý stav neprůhledného financování politických stran, kde vidíme velmi vážné i legislativní mezery v tom, jakým způsobem jsou politické strany a jejich činnost financovány. Navrhujeme, aby tato pracovní skupina byla složena ze zástupců klubů politických stran ve Sněmovně, z expertů ministerstev spravedlnosti a vnitra a také ze zástupců nevládních organizací, jako je Oživení, Transparency International a Růžový panter. Prosím o zařazení tohoto bodu, totiž zřízení pracovní skupiny pro zprůhlednění financování politických stran a protikorupční opatření, na začátek pátečního ranního jednání Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že ta situace je sama o sobě dostatečně výmluvná a urgence dostatečně jasná. Proto věřím, že Sněmovna tento návrh podpoří a my se budeme moci zabývat tím, jak zaplnit legislativní mezery ve financování politických stran v České republice.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste mi dodal návrh tohoto bodu písemně. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Tejc. Připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP