Stenografický zápis 62. schůze, 2. října 2009


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Alena Páralová


9. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 660/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek


88. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Poslanec Bohuslav Sobotka


65. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ladislav Mlčák


40. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Václava Exnera, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Marek Benda


41. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika vyjadřuje nutnost dodržování závazných norem mezinárodního práva /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


42. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou republikou /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Aleš Rádl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.)
(Jednání pokračuje od 11.07 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


43. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o referendu o přímé volbě prezidenta republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (o referendu o přímé volbě prezidenta republiky) /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Jacques


44. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné, Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé a Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Votava


45. Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení

Poslanec Martin Bursík
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec František Laudát
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Martin Bursík


46. Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Zdeňka Škromacha, Ivany Levé, Miroslava Opálky, Jaroslava Krákory, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ludvík Hovorka


47. Návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 675/1/ - prvé čtení

Poslanec František Bublan
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Doktor
Poslanec František Bublan
Poslanec Zdeněk Boháč


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila ve 12.56 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP