(11.30 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Poznámka třetí. Postavit Miloše Melčáka, tento příklad porušení elementárních principů politické morálky a pravidel parlamentní demokracie, na piedestal boje za právní stát, což učinil Ústavní soud, není prosazením hodnot demokratického právního státu, ale je to karikatura ústavnosti. Platí tu Hegelova myšlenka: pravda je vždycky konkrétní. A takovýto charakter to má.

A poznámka poslední. Je to citace myšlenky filozofa z římské doby Tertulliana, kteří říká: credo quia absurdum est - věřím, protože to je absurdní. Takže to je situace, do které nás Ústavní soud svým nálezem postavil. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v řadách ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Ondřej Liška, připraví se paní poslankyně Vlasta Parkanová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, vládo, když jsem na začátku dnešního jednacího dne podal návrh, abychom vyřadili z jednání tento bod, projednávání sněmovního tisku 16 a jeho třetí čtení, z této schůze Sněmovny, podpořilo tento návrh 13 hlasů, teď jsme se dověděli, že 12. Těchto 12 hlasů jsou poslanci a poslankyně, kteří si nemyslí, že je nutné běžet jako stádo splašených koní s jedinou vidinou, totiž za každou cenu vstříc předčasným volbám, nýbrž kladou prioritu tomu, aby se tyto změny, které nás čekají v příštích hlasováních, odehrály co nejvíce férovou a ústavně konformní cestou.

My si myslíme, že jedna jediná noc, která nás dělí od nálezu Ústavního soudu s tímto hlasováním, není dostatečný prostor pro to, aby každý z nás, každý politický klub a každý poslanec a poslankyně mohli skutečně důsledně a pečlivě zvážit to, jaký význam tento nález má pro českou demokracii. Proto jako klub zelených žádáme o to, aby sněmovní legislativa poskytla v prostoru, který Sněmovna má ještě dát pro naše jednání, prostor pro to, abychom dostali na stůl skutečně důkladnou analýzu toho, co všechno ten nález a jeho zdůvodnění znamená.

Pan kolega Pospíšil argumentoval, že návrhy, za které se staví ODS a jiné strany, jsou plně konformní s Ústavou i s nálezem Ústavního soudu. Ovšem včera ve zdůvodnění Ústavního soudu i v dalších analýzách, které se poté vyskytly v těsné souvislosti s tímto nálezem, se ukázalo, že i otázka např. retroaktivity, toho kroku, který někteří z vás plánují, je velmi pochybná a že tady zůstává stín určité pochybnosti, zda se Sněmovna nedostane opět na stejnou cestu, jako se dostala s tím předchozím návrhem zákona, a totiž znova to je cesta, která opět končí před Ústavním soudem. Proto si myslíme, že je potřeba počkat, je potřeba tohle důkladně zvážit, ale ne neomezenou dobu, nýbrž jednat skutečně rychle - a bez pokřikování, pane kolego Škromachu, prostřednictvím pana předsedajícího!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Klid! Prosil bych všechny poslance a poslankyně o zachování elementárního klidu ve Sněmovně. Už to činím potřetí. Pokud se někdo chce přihlásit do rozpravy, máte možnosti jak z místa, tak písemně, a prosím, abychom to dodržovali. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji. Klub zelených podporuje takovou cestu, která bude tato rizika eliminovat. Shodou okolností je to tentýž návrh, který jsme jako klub načetli už v květnu tohoto roku při druhém čtení sněmovního tisku číslo 16. A je to taková cesta k předčasným volbám, na které se usnese třípětinová většina poslanců, po ní následuje demise vlády, a je to cesta, která umožňuje prezidentu republiky, aby zvážil vyhlášení předčasných voleb, a nikoliv povinnost, aby pouze následoval vůli třípětinové většiny poslanců.

Proč tolik zdůrazňuji tyhle dvě pojistky, jak demisi vlády, tak toto právo prezidenta zvážit, zda vyhlásí předčasné volby. To proto, aby se nestalo to, co se děje a co se stalo už mnohokrát, totiž že ve chvíli, kdy se velké koalici, kdy se dvěma velkým stranám něco hodí, mohou využít této situace a jít cestou, která pro ně bude výhodná.

Zároveň si myslíme, že ten návrh, který jsme přednesli a který jsme znova načetli předevčírem, zavádí důležitou změnu, totiž snížení počtu poslanců a poslankyň na 199 členů Poslanecké sněmovny. Myslíme si, že riziko patové situace je mnohem větší než riziko remízy při případné prezidentské volbě, které by to znamenalo. A také tento pozměňovací návrh znamená to, že účinnost této ústavní změny nastane teprve prvním dnem prvních voleb do Poslanecké sněmovny po dni vyhlášení tohoto ústavního zákona. To znamená i riziko retroaktivity, o kterém tady bylo hovořeno a na které narážel taky Ústavní soud a některé další komentáře, by tímto bylo eliminováno.

Dobrá, můžete si myslet, že tohle není řešení, které nás přivede okamžitě a v tom vámi původně prosazovaném termínu k předčasným volbám. My ale pokládáme za důležité, aby se předčasné volby odehrály co nejrychleji, ale ústavně co nejčistší cestou, a proto návrh, se kterým jsme přišli, je návrh, který by nás dovedl k předčasným volbám někdy v lednu v únoru příštího roku. Do té doby by Sněmovna měla jednat o rozpočtu, protože to je skutečně tou hlavní politickou prioritou, kterou bychom se nyní měli zabývat. K předčasným volbám bychom totiž mohli dospět uplatněním § 31 odst. 1 p), kdy Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident, jestliže se Sněmovna neusnese do tří měsíců nad vládním návrhem zákona, s nímž vláda spojila otázku důvěry. To nám totiž poskytne prostor věnovat se celé řadě důležitých zákonů, které jsme nedokončili, nebude paralyzována příprava rozpočtu a budeme moci o ní jednat. Já se obávám, že to, co možná brzdí váš hlas pro to, vydat se touto cestou, je to, že se obáváte, nebo někdo z nás se možná obává, začít hovořit o státním rozpočtu, o tom, co nás čeká v příštích měsících po pravdě - a totiž jaká čísla se skrývají ve státním rozpočtu. Také by to znamenalo to, že mnozí z nás by museli upustit od těch dárečků voličům, které slibujeme ve volebních programech, a museli bychom říci: tohle si český stát a česká ekonomika nemůže dovolit.

My touhle cestou jako zelení rozhodně jít nechceme, a proto podpoříme pouze ten pozměňovací návrh, který obsahuje veškeré ústavní pojistky, a podpoříme cestu k předčasným volbám, která umožní, aby tady nevzniklo žádné riziko, a která umožní, aby Sněmovna mohla dále jednat o důležitých věcech, jako je rozpočet. Zatímco ostatní pozměňovací návrhy, jako např. pozměňovací návrh ODS, pana kolegy Bendy, toto riziko nepřímé retroaktivity, ale také zneužití té ústavní většiny sumci (?)v této Sněmovně bohužel obsahuje, a proto jej nepodpoříme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Liškovi. S faktickou poznámkou před řádně přihlášenou paní poslankyní Parkanovou pan poslanec Zdeněk Škromach. Pane poslanče, máte k faktické poznámce prostor. Ještě přečtu před vaším vystoupením pořadí přihlášených: po Zdeňku Škromachovi paní poslankyně Vlasta Parkanová, poté Cyril Svoboda.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, mě jenom tak při poslechu pana Lišky napadlo docela srovnání. Pokud by se vycházelo z jeho logiky, pak nelegální vlastně byla i změna zákona, která umožnila vznik klubu Strany zelených, protože vlastně to rozhodnutí vzniklo účelově až po volbách, čili v období, kdy vlastně už bylo o volbách rozhodnuto. Já myslím, že pan předseda Strany zelených Liška by měl někdy vážit svá slova, měl by být objektivní ve vztahu k tomu, že zřejmě postupuje účelově, jak se mu to kdy hodí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pochopil jsem přihlášku pana poslance Cyrila Svobody k faktické poznámce. Požádám tedy paní poslankyni Parkanovou ještě o strpení. Faktická poznámka pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP