(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Má ještě někdo jiný návrh na změnu pořadu schůze? Není tomu tak. Mohu tedy ukončit zcela procedurální rozpravu a budeme se teď zabývat schváleným pořadem schůze, to znamená nejdříve bodem

47.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 16/ - třetí čtení

Paní poslankyně Hana Šedivá má náhradní kartu č. 46.

Pokračuji tedy v zahájení bodu č. 47, sněmovního tisku 16. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo za navrhovatele senátor Tomáš Julínek, který byl schválen pro vystoupení na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám ho mezi námi. Zároveň bych požádal pana poslance a zpravodaje ústavněprávního výboru Zdeňka Jičínského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk č. 16/3.

Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se do rozpravy ve třetím čtení hlásí z místa. Vidím pana poslance Jiřího Pospíšila a uděluji mu slovo. Mám přihlášku pana poslance Juraje Ranince, omlouvám se mu, že jsem ji neevidoval v tisku, ta má přednost, pane kolego, takže nejdřív dáme slovo panu poslanci Ranincovi, abychom dodrželi zákon o jednacím řádu.

Slova se ujme pan poslanec Juraj Raninec, připraví se pan poslanec Pospíšil. (Značný hluk v sále.)

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, jsem silně znepokojen tím, že nejvyšší ústavní činitelé a někteří představitelé politických stran zesměšňují autoritu Ústavního soudu a snaží se tuto ústavní instituci svými vyjádřeními zpochybnit a zastrašit. Sám jsem hlasoval pro zrušený ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, a to z toho důvodu, že jsem byl přesvědčen o tom, že současnou nelehkou politickou situaci mohou rozhodnout jen voliči ve volbách. Jako právník jsem měl ale pochybnosti, jestli je postup, který se zvolil pro cestu k předčasným volbám, zcela ústavně konformní. Jsem rád, že odpověď na tyto moje pochybnosti mi včera dal Ústavní soud.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane poslanče, přeruším a požádám Sněmovnu o klid. (Důrazně:) Pokud někdo má v úmyslu projednávat něco jiného se svými kolegy než je tisk č. 16, prosím, aby své diskuse přenesl do předsálí. Jednáme o ústavním zákonu a chtěl bych, abychom jednali v potřebném klidu a soustředění na věc. Prosím tedy o klid všechny kolegyně a kolegy. Děkuji.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji. Proto bych chtěl z tohoto místa velmi poděkovat panu kolegovi Melčákovi, že měl odvahu ústavní stížnost podat, a tak přispěl k tomuto zásadnímu nálezu Ústavního soudu.

Ústavní soud zrušením tzv. ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny dal politikům jasně najevo, že není možné účelově měnit Ústavu, když Ústava od svého vzniku předpokládá standardní postup pro vyvolání předčasných voleb.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen o tom, že návrh ústavního zákona, který ve velkém kvapu účelově projednáváme, může být také v rozporu s ústavním pořádkem. Odůvodnění nálezu Ústavního soudu podle mého názoru dává jasně najevo, že po případném přijetí tohoto zákona a následném rozpuštění Poslanecké sněmovny může dojít k dalšímu úspěšnému podání u Ústavního soudu. Proto navrhuji, abychom projednávaný zákon vrátili zpět do druhého čtení a po důkladné analýze včerejšího nálezu Ústavního soudu pokračovali v jeho dalším projednávání. Jeho případnou aplikaci by bylo vhodné ponechat až na další volební období s ohledem na rizika, která plynou z případného dalšího úspěšného podání Ústavnímu soudu.

Jedním ze základních argumentů představitelů ODS a ČSSD pro co nejrychlejší konání předčasných voleb byla snaha vyhnout se rozpočtovému provizoriu na počátku příštího roku. Dnes je už jasné, že volby v avizovaném termínu na začátku listopadu neumožní, aby byl rozpočet schválen do konce tohoto roku. Jsem přesvědčen o tom, že v době ekonomické krize by bylo krajně nezodpovědné rozpustit příští týden Poslaneckou sněmovnu a neprojednávat a neschválit státní rozpočet na příští rok. Bylo by také krajně nezodpovědné, abychom si tady účelově hráli na pád tří vlád, které nezískají důvěru Poslanecké sněmovny. Myslím si, že současná vláda skryté velké koalice spravuje zemi dobře a není důvod ke změně.

Proto navrhuji, aby vláda pro urychlení konání předčasných voleb v souladu s článkem 35 odst. 1 písmeno b) Ústavy spojila s některým vládním návrhem zákona otázku důvěry. Touto cestou, kterou předpokládá platná Ústava, můžeme dojít k předčasným volbám na počátku příštího roku. Tato cesta k předčasným volbám nebude jistě nikým úspěšně napadena u Ústavního soudu a zároveň můžeme splnit jednu z našich základních povinností v době ekonomické krize, to je projednat a schválit státní rozpočet na rok 2010.

Aby nás snad nikdo neobviňoval z toho, že si kapříci nechtějí vypustit rybník, můžeme i s ohledem na stav veřejných financí v co nejkratším možném termínu přijmout změnu příslušného zákona o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci a stanovit, že až do dne rozpuštění Poslanecké sněmovny, případně až do dne řádných voleb budou poslanci pobírat za svou činnost pouze minimální mzdu.

Vážené kolegyně a kolegové, na začátku svého mandátu jsem stejně jako vy sliboval věrnost České republice, sliboval jsem, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Sliboval jsem na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proto v souladu s tímto svým ústavním slibem nemohu podpořit účelovou změnu Ústavy a na jejím základě ani rozpuštění Poslanecké sněmovny v příštím týdnu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juraji Ranincovi. Slova se ujme pan poslanec Jiří Pospíšil. Připraví se pan poslanec Ondřej Liška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dnes projednáváme relativně závažnou novelu Ústavy České republiky, která má opravit doplnění institutu rozpuštění Poslanecké sněmovny v článku 35 Ústavy. Dovolte mi několik poznámek, které jsou podle mého názoru nutné právě v souvislosti s včerejším nálezem Ústavního soudu, který, jak víme, zrušil zákon 195/2009 Sb., který zkracoval volební období.

Je dobré v diskusi se zamyslet nad tím, zda to, co dnes máme projednávat, co dnes máme odsouhlasit, je v souladu s názory a s pohledem Ústavního soudu, který se včera ke zkracování volebního období vyjádřil.

Chci konstatovat nejprve do úvodu, že klíčem toho, o čem dnes máme hlasovat, je v zásadě doplnění článku 35, kdy do Ústavy má být dána možnost, aby dvě třetiny poslanců přijaly usnesení, že navrhují prezidentu republiky, aby rozpustil Poslaneckou sněmovnu, a prezident pak Sněmovnu rozpustí.

Vraťme se však k Ústavnímu soudu. Ústavní soud, když posuzoval zákon o zkrácení volebního období, se vyjádřil velmi obsáhle a rozsáhle, a když dovolíte, já vytáhnu to, co považuji za důležité, a budu to samozřejmě říkat svými slovy; proto dochází z mé strany k určité generalizaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP