(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych jenom chtěl navrhnout účinnost této novely a je to dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. (V sále je obrovský hluk a neklid.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Navrhujete změnit účinnost dnem vyhlášení, účinnost tam není. Já se omlouvám, v hluku této sněmovny jsem nebyla schopna zaznamenat váš návrh. Takže navrhujete stanovit účinnost dnem vyhlášení zákona ve Sbírce. Pane zpravodaji, lze o tomto hlasovat?

 

Poslanec Marek Benda: Paní místopředsedkyně, já nevím. V devadesátce lze navrhnout změnu účinnosti. Problém je, že tady žádná účinnost navržena nebyla, tak nevím, jestli je to změna. To je ten jediný skutečný problém, který tam je. Pokud byste ten návrh pana poslance Vlčka uznala za hlasovatelný, pak já doporučuji, aby tam bylo alespoň den prvního měsíce následujícího po dni vyhlášení, nebo třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení, protože představa toho, že takováto procesní věc nabývá účinnosti dnem vyhlášení, mi připadá opravdu velmi divoká. Ale je to na vás, jestli uznáte, že doplnění účinnosti je změna účinnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane zpravodaji, měla jsem stejné pochybnosti jako vy. Domnívala jsem se, že mi pomůžete. Poprosím tedy po vyčerpání možnosti přítele na telefonu 50 na 50, tedy Poslaneckou sněmovnu, aby svým hlasováním rozhodla, zdali je návrh pana předsedy Vlčka hlasovatelný.

Ještě předtím má slovo místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane předsedo, paní a pánové, samozřejmě je to hlasovatelný návrh. Pokud by tam nebyla účinnost, platí nejen z obecné teorie práva, ale samozřejmě ze zákona o Sbírce zákonů, že by takový zákon nabyl účinnosti 14 dnů poté, co byl vyhlášen, protože v zákoně o Sbírce zákonů to takto je. Samozřejmě nemůžeme bránit panu předsedovi Vlčkovi jako poslanci navrhnout, že by to nabývalo účinnosti okamžitě dnem vyhlášení. Je na Poslanecké sněmovně, zda takový návrh přijme, nebo nepřijme. V tomto ohledu si myslím, že další komentář netřeba.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Pan poslanec a předseda Poslanecké sněmovny Vlček si nepřeje modifikovat svůj návrh, tedy navrhuje, aby účinnost byla stanovena dnem vyhlášení zákona ve Sbírce. Já nejprve požádám Poslaneckou sněmovnu.

Pane zpravodaji, chcete k tomu ještě něco doplnit? Ano, prosím, zopakujte tedy svůj návrh. Já jsem předpokládala, že doporučujete panu předsedovi Vlčkovi, aby si váš návrh osvojil. Ne-li tak, tak váš návrh bude protinávrhem.

 

Poslanec Marek Benda: Já podávám také návrh, který pokládám za protinávrh, prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení. Jestli pan poslanec Vlček s tím souhlasí, může svůj návrh stáhnout a můžeme hlasovat jenom o tomto - prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane předsedo Vlčku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já svůj návrh stahuji a podporuji návrh pana zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nicméně požádám Sněmovnu, zdali by byla tak ochotna a zvážila a následně eventuálně vyslovila souhlas s tím, že návrh na stanovení účinnosti v tomto případě je hlasovatelný, nebo nikoliv.

 

Zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 79. Táži se vás, kdo souhlasí s tím, že rozhodneme o návrhu pana kolegy Vlčka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 20. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Rozhodneme tedy ještě předtím, než přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, o návrhu pana poslance Vlčka, který zní: účinnost je stanovena prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 80. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 163 poslankyň a poslanců pro návrh 115, proti 10. Návrh pana kolegy Vlčka byl schválen.

 

Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Pane předsedo Sobotko, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi požádat o pětiminutovou přestávku před hlasováním na poradu poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pětiminutovou. Slyšela jsem dobře. Ano, budeme tedy hlasovat v 15.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.25 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP