(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Nečas. Nyní zde mám pět faktických poznámek. První pan poslanec Urban, poté pan kolega Opálka, Škromach, Sobotka a Carbol.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, protože to je faktická poznámka, tak dovolte, abych se ještě vrátil k té proceduře. Co bylo předmětem dohody? Předmětem dohody bylo, že všechny zúčastněné strany na té dohodě umožní, aby tyto návrhy prošly Poslaneckou sněmovnou. Prosím, abyste teď nemátli veřejnost tím, že uděláte to stejné, jako jste udělali předtím. Tehdy byla potřeba prostá většina v Poslanecké sněmovně. Tedy když jste odešli, bylo možné ty zákony přijmout. Dnes je situace jiná a vy to víte stejně dobře jako já. Dnes je potřeba 101 hlasů, aby bylo přehlasováno prezidentské veto. Tedy jestliže odejdete z Poslanecké sněmovny, porušíte dohodu, protože dohoda zněla, že tyto návrhy budou průchodné Poslaneckou sněmovnou. To bylo předmětem dohody. (Potlesk z levé části sálu)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla faktická poznámka pana poslance Urbana. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, poslanecký klub KSČM sice nebyl účastníkem dohody, ale 20 hlasy tento návrh zákona podpořil. I když byl vykuchán, i když neprošly naše pozměňovací návrhy, řekli jsme si lepší něco než nic. A stojíme často ve Sněmovně před situací, kdy v jedné materii jsou klady i zápory, a přesto sociální oblast u nás převážila.

Chci připomenout, prostřednictvím předsedající, panu kolegovi Nečasovi, že v tomto zákoně je řešena i problematika nemocenského pojištění, kterou připravovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a pozměňovacím návrhem se tam tento návrh dostal. A že jde o problém dosti značný - turnusové směny a podobně. Chtěl bych taky oznámit vám, kteří si to stále neuvědomují - a včera to zaznělo i v televizi - že srovnávat nezaměstnanost dnes s nezaměstnaností před čtyřmi lety je nonsens, protože je úplně jiná metodika. Takže si připočtěte minimálně jedno procento. A nezaměstnaní absolventi, kterých je nejvíc, ti bohužel podporu nedostanou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní faktická poznámka pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že pan poslanec Nečas tady jasně řekl, jaká je jeho představa o řešení problematiky zaměstnanosti, ekonomického růstu. Nedělat nic. Ostatně to dělala vláda ODS už v minulém volebním období a myslím si, že jsme tam, kde jsme, a je možné posuzovat podíl vlivu ekonomické krize, ale taky minulé vlády. Nakonec to bylo už na konci vlády ODS Václava Klause, kdy jsme museli řešit prudce rostoucí nezaměstnanost, propad ekonomiky, pokles reálných mezd. Stejná situace je bohužel dnes. To, že minulá vláda profitovala z dobrých opatření sociální demokracie v době vlády, prorůstová opatření, růst ekonomiky, prudký pokles nezaměstnanosti, to všechno byla opatření, která nastartovaly vlády sociální demokracie. ODS se na tom pouze svezla a dneska se vymlouvá pouze na dopad ekonomické krize. Bohužel ani ta drobná opatření, která jsou tady navržena, nechce podpořit. Myslím si, že to jasně říká občanům: Nechceme nic dělat, ono to nějak dopadne, postarejte se sami. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Nyní by měl vystoupit pan poslanec Bohuslav Sobotka. Moje otázka je, zdali to je faktická. Řádná? Tak potom má s faktickou poznámkou přednost pan poslanec Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl zdůraznit, že v debatě o šrotovném se zapomíná na jednu věc - že šrotovné je skutečně v rukou vlády. Je to vláda pana premiéra Fischera, která bude rozhodovat o tom, zda šrotovné zavede, nebo ne. Chtěl bych, aby si to všichni, kteří pro ten zákon budou, či nebudou hlasovat, uvědomili, a vláda pana premiéra Fischera, nebudu říkat, kdo ji podpořil. To si všichni najdete na příslušné sjetině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Carbolovi a nyní řádně přihlášený předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tady bohužel byla ze strany ODS porušena veřejná politická dohoda. Já myslím, že můžeme mít různé názory na to, jak řešit problémy naší společnosti. Máme odlišné programy, ale doposud platilo, že pokud jsme tady v Poslanecké sněmovně nad některými návrhy zákonů uzavřeli veřejnou politickou dohodu a dohodli jsme se na tom, že za cenu určitých kompromisů přesto návrhy projdou, tak většinou tady to slovo platilo. Pokud si nebudeme důvěřovat v těchto věcech, tak už tady v budoucnu nebudeme schopni nikdy žádný slušný poctivý politický kompromis udělat, a my všichni víme, že bez těch kompromisů to občas nejde.

Já jsem se účastnil těchto jednání, byl jsem tam osobně přítomen. Docházel jsem na Ministerstvo financí, kde seděl tehdy pan Kalousek jako ministr financí, chodili tam tehdejší ministři pan Nečas a pan Říman. Vláda tehdy chtěla, aby sociální demokraté podpořili část vládního balíčku. Chtěla to, aby ta část toho balíčku prošla. O to se v té době jednalo. A my jsme měli zájem na tom, aby strany vládní koalice podpořily část našeho protikrizového balíčku. Bylo nám všem jasné, vládě tehdy, která měla velmi křehkou většinu, možná už v té době byla fakticky menšinová, bylo jasné, že bez dohody s opozicí není schopna vůbec nic ze svých protikrizových opatření prosadit. Nám bylo jasné jako sociálním demokratům, že bez dohody s vládou pravděpodobně také nedokážeme nic ze svých opatření proti krizi prosadit. A já jsem tehdy velmi uvítal možnost se dohodnout. Protože jsme alespoň něco rozhodli, alespoň jsme něco přijali.

Ta dohoda sama o sobě byla cenná v té fázi vývoje našeho politického spektra. Já si myslím, že ta dohoda byla cenná sama o sobě. My jsme jako sociální demokraté přistoupili na slevy na sociálním pojištění. Ten zákon zde prošel, prezident republiky ho nevetoval. My jsme umožnili jeho přijetí jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak v Senátu. My jsme jako sociální demokraté tu část naší dohody dodrželi. A chtěl bych vás ujistit, že kdyby prezident vetoval zákon poskytující slevy na sociální pojištění, my bychom se cítili vázáni touto dohodou a hlasovali bychom proti vetu prezidenta. Protože si myslíme, že má cenu držet veřejné politické dohody, abychom byli schopni tady v Poslanecké sněmovně vůbec pokračovat a postupovat dopředu.

Pro mě je a byla velkým zklamáním vystoupení pana poslance Nečase i pana poslance Kalouska. Ti lidé seděli u stolu, my jsme si na ty věci podali ruku, a najednou člověk zjišťuje, že stačí, aby uběhlo několik měsíců, a nic z toho není pravda. Je to smutná zkušenost, ale je to zkušenost. Člověk se v životě učí. I pro nás to bude určitě významné poučení, do jaké míry je, či není možné věřit dohodám s Občanskou demokratickou stranou.

Byla zde řeč o šrotovném, ale já bych chtěl znovu připomenout, že tento návrh zákona zdaleka není jenom o šrotovném. Je také o pomoci těm lidem, kteří byli krizí konkrétně přímo postiženi. My jsme tady pro ty lidi v letošním roce mnoho věcí neudělali a tohle je možnost, abychom jim konkrétně pomohli. A věřte mi, že řada těch lidí, kteří přišli o práci v důsledku krize, velmi pozorně budou sledovat, co za malou chvíli Poslanecká sněmovna udělá. Protože toto se týká skutečně velkého okruhu našich občanů.

Od začátku roku 140 000 lidí bez práce, nově bez práce. Vesměs jsou to lidé, kteří předtím dlouhé roky ve svých firmách poctivě pracovali. Vůbec by je nenapadlo, že mohou přijít o práci, když slušně a poctivě plní svoje pracovní povinnosti. To byli lidé, kteří neporušovali zákoník práce, to byli lidé, kteří se opravdu snažili. Krize zrušila jejich pracovní místa. To nebyli zaměstnavatelé, ti se museli přizpůsobit situaci na trhu. My dneska máme možnost těm lidem moci. Navíc, my tím dlouhodobě nepoznamenáme veřejné finance. Znovu chci připomenout, že ty dopady jsou jednoroční, a my jsme se přece dohodli s panem Nečasem, s panem Římanem, s panem Kalouskem, že ty dopady budou limitovány koncem roku 2010. To byla součást toho kompromisu. My jsme na to přistoupili, veškeré rozpočtové dopady jsou limitovány koncem roku 2010.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP