(10.10 hodin)

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. K tomuto sněmovnímu tisku výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 898, což je návrh změny rozpočtu fondu rozvoje bydlení, projednat a schválit. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Návrh usnesení tedy bude znít, že Poslanecká sněmovna schvaluje návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 podle sněmovního tisku 898. Doufám, že všichni jsou již v jednacím sále přitomni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61, přítomno 188, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 tedy Sněmovna schválila.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. Tím skončilo projednávání bodu číslo 4.

 

Zahajuji projednávání bodu

5.
Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
/sněmovní tisk 743/5/ - vrácený prezidentem republiky

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 743/6. Nejprve se zeptám zástupce navrhovatelů, pana poslance Bohuslava Sobotky, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Pokud ano, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se pouze velmi stručně vyjádřil ke stanovisku pana prezidenta, se kterým vrátil tento sněmovní tisk zpět Poslanecké sněmovně.

Musím říci, že pan prezident se kromě některých formálních připomínek věnuje zejména otázce šrotovného a jeho možnému významu pro českou ekonomiku, pro hospodářský růst. Myslím si, že debata o šrotovném již v Poslanecké sněmovně několikrát proběhla. Myslím si, že také je možné uvést poměrně rozsáhlý výčet vyspělých průmyslových zemí, které zavedly šrotovné či tam šrotovné stále funguje, a podle mého názoru pro Českou republiku, která patří k vyspělým průmyslovým zemím, která má nejenom několik významných automobilek, ale také celou řadu firem, které zaměstnávají tisíce lidí a vyrábějí komponenty pro automobilový průmysl na celém světě, má šrotovné nepochybně význam.

Já bych chtěl spíše ovšem zmínit ty části návrhu zákona, které pan prezident ve svém stanovisku vůbec nezmínil, a podle mého názoru je to chyba. Tento návrh především obsahuje zlepšení zabezpečení těch lidí, kteří během krize přišli o práci. Samozřejmě, toto má své rozpočtové náklady, ale chtěl bych zdůraznit, že celkový dopad těchto opatření, který odhadujeme na zhruba 6 až 7 miliard korun, je omezen výhradně na léta 2009 a 2010. Všechna rozpočtově náročná opatření jsou ohraničena koncem roku 2010 a nezakládají tudíž nárůst mandatorních výdajů státu. To bych chtěl zdůraznit. Pokud se podíváme na dnešní komentáře v tisku, nikdo nezmiňuje tento jednoduchý fakt. Nejde o víceleté náklady. Nejde o zvyšování mandatorních výdajů. Jde pouze o jednorázovou investici, která bude realizována zejména v příštím roce vzhledem k tomu, že už máme měsíc září 2009, bude investována do podpory českého průmyslu prostřednictvím šrotovného a do pomoci lidem, kteří přišli o práci.

Já bych chtěl, vážené kolegyně, kolegové, připomenout, že od začátku letošního roku přišlo díky hospodářské krizi o práci více než 140 tisíc lidí. Ti lidé nepřišli o práci proto, že by nechtěli pracovat. Jejich místa byla jednoduše ze dne na den zrušena. Tito lidé nemají šanci v nejbližší době najít práci, protože kromě toho, že bylo zrušeno 140 tisíc pracovních míst, tak zanikla také volná pracovní místa, která ještě před rokem byla k dispozici na trhu práce. Poměry dnes jsou hrozivé, na jednotlivých okresech je poměr mezi volnými pracovními místy a uchazeči už někde dvouciferný, někde trojciferný.

My jsme ten návrh předložili také proto, abychom v letošním a v příštím roce o něco zlepšili sociální postavení těch lidí, kteří v minulých letech pracovali, nyní přišli o práci a ocitnou se v situaci, kdy by jim za šest měsíců skončila podpora v nezaměstnanosti. Toto opatření dočasně navyšuje vyplácení podpory v nezaměstnanosti o jeden měsíc, o něco zvyšuje také výši této podpory. Pokud si uvědomíme, že průměrná podpora v nezaměstnanosti v České republice v současné době jen o málo překračuje 5 tisíc korun měsíčně, skutečně to nejsou peníze, za které by mohly pracující rodiny s dětmi vyžít. Proto my navrhujeme dočasné zvýšení podpory. Navrhujeme také pomoci lidem, kteří přijdou o práci a zbývají jim pouze dva roky do starobního důchodu. Já myslím, že všichni víme, že lidé, kteří přijdou o práci v předdůchodovém věku, budou velmi obtížně hledat zaměstnání. My jim opět pro rok 2010 nabízíme pomocnou ruku.

Závěrem bych chtěl také zmínit, že pan prezident se vůbec nezabýval navrhovaným dočasným zvýšením dětských přídavků a navrhovaným dočasným zvýšením slevy na dani na dítě. To jsou podle mého názoru opět pozitivní změny, které pomohou pracujícím rodinám, které opět mohou být krizí zasaženy.

Proto bych chtěl apelovat na Poslaneckou sněmovnu, aby schválila tento návrh zákona, jak byl koneckonců přijat touto Sněmovnou a jak byl koneckonců přijat také Senátem Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Bohuslav Sobotka. Zeptám se také ostatních zpravodajů, zda se chtějí vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky, nejprve tedy zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Oldřicha Vojíře. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, já se nechci pouštět opět do rozsáhlé diskuse o tom, co je, nebo není lepší v dané situaci provést, abychom alespoň částečně nastavili taková pravidla, která by pomohla překlenout nebo překlenovat hospodářskou krizi. Myslím si, že - nicméně jsem na to upozorňoval už na začátku, když tento zákon byl projednáván - jeho složitostí či chybou, chcete-li, je to, že on vlastně zahrnuje několik samostatných zákonů, které sloučí do jednoho. Bezesporu by se asi o některých věcech, kdyby byly navrženy per partes, dalo jednat a hledat řešení, a myslím si, že řešení by se dokonce nalezlo a Sněmovna, Senát i pan prezident by je podepsal, a u některých by se řešení nenalezlo a asi by Sněmovnou ani neprošlo.

Ono inkriminované šrotovné, chcete-li podpora automobilového průmyslu, se v podstatě ukazuje býti velmi problematickým v tom Německu, kam jsme se tak dívali, i na tom Slovensku, jak jsme se dívali, protože se ukazuje, že prostředky se vyčerpaly, automobilový průmysl se na chviličku zvedl, vytvořilo se velké očekávání, a nyní znovu dojde k tomu, že automobilový průmysl klesne a stejně bude muset dojít k propouštění. Otázkou pak jenom je, jestli to spíše pomohlo vyčistit řekněme silnice od starých vozidel, či nikoliv. Myslím si, že bohužel ne. Druhá věc je, že nebude platit, že každý na to dosáhne, protože logicky limit je omezen.

Myslím si, že je nutné zmínit to, že tento zákon vyžaduje ve státním rozpočtu - a možná by mě pan ministr financí opravil - zhruba asi 6,5 mld., byť některé věci mají charakter jednorázovosti, jak bylo řečeno. Myslím si, že to, co ještě uvedl pan prezident, je také důležité: že jedna část je duplicitní, neboť v oblasti daní byl přijat samostatný zákon ve stejné dikci.

Z tohoto titulu platí, že jsem k té normě zdrženlivý. Děkuji za pozornost. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP