(18.40 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Takže já žádám vedení poslaneckých klubů, aby v rámci jednání posoudili, které návrhy získají obecnou podporu, abychom se nedostali do situace, kdy pro nepřijetí toho nebo onoho pozměňovacího návrhu pak nebude přijat celek. Říkám to jako zpravodaj, který si je vědom toho, že podá-li se nějaký obecnější návrh, že se potom k němu pojí jako korálky další návrhy a mohla by vzniknout situace velmi nepřehledná.

Tolik pokud jde o pozměňovací návrhy. Samozřejmě není mým úkolem, abych se k nim vyjadřoval meritorně, to je věc Sněmovny. Myslím, že nám zbývá jedině hlasovat o návrhu pana předkladatele na zkrácení doby.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení. Návrh zní - zkrácení na 48 hodin. Ještě přivolám všechny (zní gong).

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním číslo 39. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zkrácení lhůty na 48 hodin. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39. Přítomno 181, pro 137, proti 6. Tento návrh byl přijat. Lhůta pro projednání ve třetím čtení byla zkrácena na 48 hodin.

 

Tím končí druhé čtení tohoto senátního návrhu ústavního zákona. Děkuji panu senátoru Julínkovi, děkuji též panu zpravodaji panu poslanci Zdeňkovi Jičínskému.

Nyní se hlásí pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že uplynul čas, který Sněmovna stanovila na projednání volebního zákona, velmi zjednodušeně řečeno, sněmovního tisku 759, pak navrhuji, abychom opět - a budeme muset absolvovat opět dvě hlasování - za prvé uznali, že se jedná o zvlášť odůvodněný případ, protože chceme tento balíček držet jako jeden balíček, abychom ho do Senátu předali v jednu chvíli, a rozhodli o tom, že se zařadí druhé a třetí čtení sněmovního tisku 759 volebního zákona tak, že druhé čtení bude projednáno hned vzápětí jako následující bod. Pokud by s tím Sněmovna vyslovila souhlas, pak bych navrhoval, a to jménem poslaneckých klubů ODS, sociální demokracie a KDU-ČSL, abychom zároveň hlasovali o tom, že prodloužíme dobu hlasování i po 19. hodině právě do projednání tohoto zákona, sněmovního tisku 759 ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji. Jsou před námi tedy tři hlasování. Nejprve rozhodneme o závažnosti důvodu, který by nás vedl k tomu, abychom zařadili druhé a třetí čtení tohoto bodu na program naší schůze.

 

Zahajuji hlasování číslo 40. Táži se vás, kdo souhlasí s tím, že je zde závažný důvod k takovému postupu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40. Přítomno 181, pro 133, proti 3. Závažný důvod byl shledán.

 

Budeme tedy hlasovat o zařazení druhého a třetího čtení sněmovního tisku 759 na pořad naší schůze s tím, že druhé čtení by se uskutečnilo vzápětí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 41. Přítomno 181, pro 139, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní ještě budeme hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s tím, abychom o tomto bodě jednali a případně hlasovali též po 19. hodině. Zahajuji hlasování pořadové číslo 42. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 42. Přítomno 180, pro 110, proti 9. Návrh byl též přijat.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 759/ - druhé čtení

Prosím ministra vnitra Martina Pecinu, aby z pověření vlády tento návrh zákona uvedl.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsem zhruba před hodinou tento zákon poměrně obšírně uváděl, v tomto okamžiku bych od úvodního slova upustil, pouze ho doplním o jeden návrh: V souladu s § 95 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podávám jako navrhovatel návrh na zkrácení lhůty pro zahájení třetího čtení návrhu zákona, a to na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popř. jiných návrhů poslanců. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, abyste tento návrh zopakoval v podrobné rozpravě.

Nyní tedy požádám, protože jsme v prvém čtení přikázali k projednání tento návrh ústavněprávnímu výboru, aby se slova ujal pověřený zástupce ústavněprávního výboru a informoval nás o jednání výboru. Pravděpodobně tímto pověřeným zástupcem bude předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, žil jsem jeden čas v představě, že jsme měli nějakého zpravodaje, ale asi tomu tak nebylo. Chtěl bych tedy sdělit Sněmovně, že ústavněprávní výbor se na pokyn Sněmovny sešel, návrh předsedy výboru na zařazení bodu (tisku) 759, volebního zákona, nepřijal, čili není ani záznam z jednání ani žádné usnesení ústavněprávního výboru. Hodina určená pro projednání uplynula a můžeme v klidu pokračovat ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vás doplním, pane předsedo, že zpravodajem pro prvé čtení jsme měli pana poslance Stanislava Křečka. Já jsem teď dostala v prezidiálce napsáno, že to bude pověřený zástupce ústavněprávního výboru, čili jsem předpokládala, že jste se nějak na této věci domluvili. Ale věřím, že jsme se nedopustili žádného problematického kroku, proto otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale určitě se bude hlásit někdo z místa. Je zahájena obecná rozprava. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu, zahajuji podrobnou. Pan poslanec Kováčik, pan poslanec Marek Benda - zatím pouze tito dva. Slovo má pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já za to slovo děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost k tomuto pozměňovacímu návrhu zákona, který jste dnes dostali rozdaný na svoje poslanecké lavice a který avizuji jako podmíněný pozměňovací návrh k návrhům, které zazněly k tisku 16 a máte je předloženy kolegyní poslankyní Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP