(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Zeptám se pana kolegy Jandáka - chtěl jste faktickou poznámku, nebo řádné vystoupení? (Posl. Jandák cestou k mikrofonu: Bude to faktické, paní předsedající.) Faktická poznámka, prosím, má přednost. Prosím tedy.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já myslím, že už jsme mluvili akademicky dost. Já teď řeknu něco, co nemusí být pravda, ale myslím, že občané čekají na to, aby jim to někdo přeložil do lidštiny. Podívejte, přece je to jasné: Komu to prospívá, tato krize? Začala volební kampaň, rozjela se. Média pomáhají - komu pomáhají? Standardně: zeleným, lidovcům, topce. Kritizují velké strany - "jsou podezřelé, že udělají velkou koalici". Všechno začíná vypadat dobře. Najednou - volby se blíží a zjistí se, že to není tak dobré. Tak co uděláme? Hodíme do toho vidle! Komu to pomůže! A co napadneme? To nejkřehčí, co v naší zákonnosti je, a to je Ústava. Tu můžete nakopnout z každé strany a rozsype se. Takže já si myslím, že toto je přesné řešení toho, jak ta situace vypadá. O ničem jiném to není! (Potlesk části poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní se o slovo ještě hlásí pan kolega Jiří Pospíšil. Nehlásí. Zeptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do stále ještě probíhající rozpravy. Pokud tomu tak není, tak dovolte, abych přivolala naše kolegy.

Je před námi několik rozhodnutí. Tím prvním bude rozhodnutí o návrhu pana poslance Lišky, který navrhuje přerušení projednávání tohoto bodu a jeho odročení. Druhým rozhodováním, pokud toto neprojde, bude návrh na to, abychom vrátili tento návrh do opakovaného druhého čtení. Tato dvě rozhodnutí jsou před námi a já vás žádám o trpělivost, než se všichni dostaví do jednacího sálu, aby mohli spolu s námi hlasovat.

 

(Po chvíli:) Budeme tedy hlasovat o návrhu, který podal pan poslanec Liška. Tento návrh zní takto: Žádá nás, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby, než své rozhodnutí zveřejní Ústavní soud, včetně odůvodnění tohoto rozhodnutí. Je to doufám přesně takto. (Nejsou námitky.)

O tomto návrh rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 32. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 přítomno 190, pro 19, proti 83. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu, který podal pan poslanec Marek Benda. Tento návrh zní... Mně tady ale svítí faktická poznámka pana poslance Jandáka. (Posl. Jandák z místa: Zase to blbne, paní předsedající.) Ne.

Takže budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení této věci. Zahajuji hlasování pořadové číslo... (Námitky, poslanci žádají o odhlášení a novou registraci.) Pardon. Prosím tedy o to, abyste se všichni znovu zaregistrovali, protože jsem vás odhlásila. (Několik hlasů oznamuje momentální nefunkčnost hlasovacího zařízení.) Je v pořádku hlasovací zařízení? (Nejsou námitky.)

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení do druhého čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 33. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na opakování druhého čtení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 33 přítomno 183, pro 170, proti 3. Návrh byl přijat.

 

V tom případě se vracíme a zahajuji projednávání senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 16, ve druhém čtení. U stolku zpravodajů vítám jak pana senátora, tak pana kolegu Jičínského, který je zpravodajem ústavněprávního výboru. Protože jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení, táži se nejprve pana senátora Tomáše Julínka, zda chce vystoupit. Pan kolega Koníček, prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Paní předsedající, já se domnívám, že vy jste to urychlila až příliš, protože my jsme skončili bod č. 1 a měl by následovat bod č. 2. Druhé čtení sněmovního tisku číslo 16 není zařazeno na program této schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Omluvte mě, prosím, protože já jsem se opravdu nepodívala, jak jsme v tom zmatku hlasovali o všech bodech, které byly navrženy. V tom případě myslím, že se hlásí pan kolega Benda, aby tuto věc napravil. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl samozřejmě navrhnout, abychom zařadili druhé a třetí čtení tohoto sněmovního tisku 16 do pořadu naší schůze. Jako první musíme podle usnesení 755 Poslanecké sněmovny z 25. listopadu 2003 hlasovat, že se jedná o zvlášť odůvodněný případ a Sněmovna se může usnést jinak, může zařadit i jinak než v tu první půlhodinu po začátku schůze. Takže první hlasování musí být o tom, jestli se jedná o zvlášť odůvodněný případ. Já se domnívám, že v tomto případě se jedná o zvlášť odůvodněný případ. A pak navrhuji zařadit druhé a třetí čtení sněmovního tisku 16 s tím, že druhé čtení sněmovního tisku 16 by bylo bodem 3 dnešní schůze. Nejprve by proběhlo první čtení volebního zákona, pak bude krátká přestávka na jednání výboru, aby pak mohlo proběhnout druhé čtení sněmovního tisku 16 a druhé čtení volebního zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Děkuji vám za tento návrh. Budeme hlasovat nejprve o tom, že cítíme, že je zvláštní důvod pro to, abychom zařadili na náš program druhé a třetí čtení sněmovního tisku 16.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34. Táži se, kdo souhlasí s tím, že tento zvláštní důvod existuje. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 přítomno 183, pro 157, proti 3. Tento návrh jsme schválili.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení druhého a třetího čtení sněmovního tisku 16 na program naší právě probíhající schůze, s tím, že druhé čtení bude zařazeno jako třetí jednací bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 35 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 přítomno 183, pro 154, proti 6. Návrh byl přijat. Druhé a třetí čtení tohoto bodu jsme zařadili na náš program.

 

Budeme se tedy nyní věnovat bodu, který - ještě si to ověřím - byl zařazen jako bod číslo 2. Je to

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 759/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP