(16.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Pak se nám ten ostrůvek začal trošku potápět a začali jsme do něj nabírat vodu. Ale legrace? Já bych si z toho zadlužení této země, kam jste ekonomiku této země přivedl, nedělal nějakou legraci. To skutečně je spíše smutné. Já připomínám, že jste se tady nevyjádřil. Zvýšení zadlužení za minulý rok o 105 miliard korun, v tomto roce o 200 miliard korun, církevní restituce naproti tomu 270 miliard korun. To jste byl připraven dát. Stejně tak na ekologické škody 120 miliard korun. To jsou fakta. To nezakryjete žádnou legrací.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Plevy. Já ještě jednou žádám, aby se všichni vrátili k tématu, kterým je senátní návrh ústavního zákona. Pan kolega Pleva má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, protože pan doktor Rath zde může říkat svoje, jak bych to nazval, ne příliš přesné pravdy, tak je potřeba je uvést na pravou míru. Co se týče církevních restitucí, podle mě to byl velmi nevýhodný obchod ne pro Českou republiku, ale především pro církve, protože za těch takzvaných 270 miliard církve přicházejí ročně o 2 miliardy, ale pravidelně valorizované, takže během intervalu mnoha let by to nebyly 2 miliardy ročně, ale dejme tomu 4, 5 miliardy ročně. Tudíž církev na tom vydělá teoreticky pouze deset let a po další dobu už by na tomto zákonu spíše prodělala. Šlo především o to, domluvit se na tom, jak odblokovat majetek, který je zablokován zákonem o půdě, tak aby obce s ním mohly hospodařit, aby s ním mohly počítat ve svých územních plánech a ve svých rozvojových projektech. O to šlo. Samozřejmě toto, co předložilo Ministerstvo financí jako zákon o církevních restitucích, byl především zákon výhodný pro Českou republiku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Faktická poznámka. Pan poslanec Rath se hlásí.

 

Poslanec David Rath: Já se obávám, že se skutečně odchylujeme od tématu, ale jenom aspoň hodně stručně. Víte, myslet si, že 270 miliard aby zaplatili všichni daňoví poplatníci ze svého pro církve, že je to tedy výhodné pro daňové poplatníky, tak to si snad může myslet jen pan Kalousek a můj předřečník.

Dámy a pánové, co se týče pozemků, tak přece všichni víme, že kdybyste to mysleli s obcemi dobře, jak tady říkáte, tak zrušíte spolu s námi blokační paragraf a obce s pozemky mohou nakládat. Takže prosím, nebalamuťme veřejnost a říkejme věci tak, jak ve skutečnosti jsou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní je dalším řádně přihlášeným do rozpravy pan poslanec Liška, ale ještě před ním s faktickou poznámkou pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já už jsem od pana poslance Ratha zvyklý téměř na všechno, ale tato míra demagogie a opravdu vyvolávání nejtemnější a nejošklivější nenávisti a závisti, kterou tady zažíváme s 270 miliardami pro církve, tak bych prosil, aby si to pan poslanec Rath opravdu rozmyslel. Seděla tady přes rok komise, kde byli zástupci všech stran. Přepočítávali všechny výsledky, které nám vláda dala. Bylo jasné, že zachování stávajícího modelu financování církví je dražší - je prosím dražší pro tuto zemi než vyřešení otázky vztahu státu a církví. Že ten majetek byl jednou ukraden, komunisty ukraden, a dneska se možná některým, kteří se s nimi chtějí spojovat, zdá blbé ho vracet, to je druhá věc. Ale prosím, nevyvolávejme tuto ošklivou lidskou závist. Byl to velmi spravedlivý proces výhodný pro stát, výhodný pro obce a relativně spravedlivý i pro církve, řekl bych umožňující jejich přežití. Nebylo to žádné sebrání 270 miliard občanům této země a dání ošklivým tlustým prelátům. To je to nejošklivější, co tady zaznívá, a prosím, aby to nezaznívalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Dámy a pánové, já chápu, že dnešní den je velmi nervózní a že téma, které projednáváme, se dá uchopit z jakéhokoliv konce. Přesto vás všechny žádám, abychom se drželi vymezeného tématu. Víte dobře, že projednáváme senátní návrh ústavního zákona, a prosím tedy všechny řečníky, kteří jsou přihlášeni do debaty, aby se tohoto vymezení drželi.

Nyní faktická poznámka pan kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za shovívavost. Musím říci, že jsme se skutečně částečně odchýlili od tématu projednávání ústavního zákona a nebyli to řečníci sociální demokracie, kteří tento odklon od tématu přivodili. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.) To za prvé. Ale já myslím, že i tak to bylo velmi důležité a velmi užitečné, že jsme se dostali k tomuto tématu, neboť teď je jisté, co plánuje ODS, co plánuje zástupce mimo jiné TOP 09 a možná další, to je to, že trvají stále na návrhu, aby po volbách Česká republika byla zadlužená dalšími 270 miliardami, které dáme církvím. Děkuji za to, že jsme si to tady oživili a že tento návrh, ke kterému se ODS přiznala, stále platí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další faktická poznámka. Pan poslanec Pleva. Já doufám, že to není poznámka ke vztahu státu a církví, prosím věnujme se tématu.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, já jsem jenom velmi rád, že se sociální demokracie konečně distancovala od doktora Ratha a ústy mého předřečníka prohlásila, že už není zřejmě jejím členem a nemluví jejím jménem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní je řádně přihlášen pan kolega Liška. Prosím tedy o jeho slova. Po něm bude hovořit místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, zpátky k tématu - a tím je novela ústavy, projednání ústavního zákona, otázka předčasných voleb.

My v době, kdy před námi leží velmi důležité zákony, které chceme doprojednat, trávíme obrovské množství času tím, že se bavíme o tom, jak obejít Ústavní soud, namísto toho, abychom jej respektovali nejenom tím, že budeme říkat: respektujeme tě, Ústavní soude, ale také pro to něco uděláme.

Nás velmi zneklidnily zpočátku velmi vypjaté reakce, které se objevily v prvních minutách a hodinách po kroku Ústavního soudu, kterým odložil předčasné volby. Samozřejmě že to zneklidnilo každého, komu záleží na tom, aby zde nepanoval chaos, aby zde byla jasná pravidla a aby byla dodržována. Ale jakékoliv útoky a jakékoliv zpochybňování Ústavního soudu jsou nepřijatelné z principu a rozhodně to není černobílá situace. Někteří z vás, mých kolegů, tady jmenovali významné ústavní právníky, kteří říkají, že Ústavní soud nemá kompetenci posuzovat ústavní zákony. Ale existuje také celá řada, minimálně stejně početná, ústavních právníků, kteří říkají, že to možné je, a dokonce je to i za hranicemi naší země v některých zemích zvykem, například v Rakousku.

Toto je odborný spor. Ten my zřejmě zde v tento moment nevyřešíme. To, co ale víme, je, že se na nás veřejnost kouká jako na šašky, že sami mezi sebou se nedokážeme domluvit na interpretaci, nedokážeme sami sobě navzájem vysvětlit, v jaké situaci jsme se vůbec ocitli, a stejnou těžkost mají i média. Myslím si, že velká řada nuancí, o kterých se tady bavíme, je pro velkou část veřejnosti absolutně nesrozumitelná. A to, co od nás očekává veřejnost nyní, je jasné slovo, jak se dostat čistým, ústavně konformním způsobem k předčasným volbám tak, aby toto řešení nezakládalo pochybnosti v budoucnu, a tak, aby to nevyhovovalo pouze některým, nýbrž aby to bylo skutečně podle férových pravidel. Proto my jako zelení se domníváme, že už to, že vůbec projednáváme tuto změnu, senátní návrh a tisk č. 16, v tento moment ještě předtím, než Ústavní soud vůbec měl šanci vyjít se svým nálezem, tak už je samo o sobě součást soutěže o prestiž mezi mocí zákonodárnou a Ústavním soudem, a my se nechceme podílet na této soutěži, protože je to soutěž škodlivá a zbytečná. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP