Stenografický zápis 60. schůze, 10. září 2009


(Jednání zahájeno v 9.06 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Plachý


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, podepsaná za Evropskou unii v Bruselu dne 23. července 2007 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 26. července 2007 /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Václav Exner


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě, podepsaná v Bruselu dne 30. června 2008 /sněmovní tisk 586/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 899/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Karel Šidlo


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 900/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - třetí čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Daniel Rovan


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie /sněmovní tisk 593/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Václav Exner
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz a 470-862 MHz, a Protokol týkající se revize některých částí Regionální dohody pro Evropskou rozhlasovou oblast (Stockholm, 1961) /sněmovní tisk 594/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Jan Hamáček


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 740/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslankyně Helena Mallotová
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Ludmila Navrátilová


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Řím, 31. říjen 2008) /sněmovní tisk 767/ - druhé čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Daniel Reisiegel


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 772/ - druhé čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Daniel Reisiegel


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 17. prosince 2008 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 787/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Hamáček


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. března 1991 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 797/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jiří Dolejš


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 813/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Tomáš Dub


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009 /sněmovní tisk 839/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Hamáček


34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Tomáš Dub


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 853/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Helena Mallotová


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Hamáček


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 27. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 862/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


45. Ústní interpelace

Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Walter Bartoš
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Krill
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Josef Šenfeld
Poslankyně Milada Halíková
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Milada Halíková
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec David Kafka
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec David Kafka
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Pavel Němec
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Němec
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 16.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP