(12.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Polanský: Nyní bychom měli hlasovat ještě o pozměňovacím návrhu pod bodem D3. Protože jsme to přeskakovali, pokud jde o body E2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Podle mě je D3 hlasováno, podle mých poznámek, ale samozřejmě sleduji se zpravodajem.

 

Poslanec Jiří Polanský: Já mám takovou poznámku tady taky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže pokud jsou všechny pozměňovací návrhy vyčerpány, nikdo se necítí poškozen, že by o jeho návrhu nebylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovny vyslovuje souhlas s návrhem poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon číslo 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, podle sněmovního tisku 748, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, tento návrh usnesení, který jsem předložil, vám dám k posouzení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 507 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 507, z přítomných 94 pro 57, proti 25. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Polanský: Pokud jde o doprovodné usnesení, tak navrhuji, že se pověřuje zpravodaj zapracováním technicky legislativních změn ve spolupráci s legislativním odborem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím vaše připomínky k návrhu doprovodného usnesení. Prosím, pane zpravodaji. (Porada u stolku zpravodajů.)

 

Poslanec Jiří Polanský: Takže to doprovodné usnesení, já jsem o něm zatím nehovořil, protože jsme se zabývali trestním zákoníkem. Takže ještě u toho komplexního pozměňovacího návrhu máte na posledním listu uvedeno doprovodné usnesení, které navrhla poslankyně paní Eva Dundáčková a které zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci diferenciace ústavní péče o děti do 18 let v souvislosti se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. Souhlasím. (Navrhovatelka: Neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 508 a ptám se, kdo je pro doprovodné usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 508, z přítomných 95 pro 42, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali bod číslo 179. Děkuji zástupkyni navrhovatelek, děkuji zpravodaji, končím tento bod.

 

Eviduji přihlášku pana předsedy klubu ODS. Ještě vám přečtu dvě věci, které považuji za nutné. Za prvé byla mi doručena omluvenka paní místopředsedkyně Miroslavy Němcové z našeho odpoledního jednání, takže konstatuji její omluvu, a nyní uplynula lhůta pro bod č. 180, který můžeme zahájit. Ale ještě předtím pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolím si před vás v tuto chvíli předstoupit s drobným procedurálním návrhem zZ toho důvodu, že další program po bodu 180, přesněji ještě po bodu 164, který by měl být projednán, jestli se nemýlím, tak jsou odvozeny od konce bloku třetích čtení. A vzhledem k tomu, že bod 176 nesplnil lhůtu a nemůže být tedy do toho bloku v tuto chvíli zařazen, tak to považuji za věc, o které bychom mohli hlasovat, a navrhuji, abychom po těchto dvou bodech, tedy 180 a 164, projednali bod 227 ve druhém čtení, jeden zákon krátce, a poté blok smluv, které jsme včera nestihli odhlasovat vzhledem k té situaci, a tím bychom se mohli vypořádat s celým blokem těch smluv ještě dnes v jednacím dnu,.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda klubu ODS samozřejmě ví, že musím nechat hlasovat dvakrát. Nejdříve jestli tady existuje důvod pro to, abychom změnili program schůze v průběhu schůze jindy než ráno po zahájení, a potom jestli s tím souhlasíme.

 

Takže podle zákona o jednacím řádu v tuhle chvíli nechám nejdříve hlasovat v hlasování pořadové číslo 509 o tom, jestli Poslanecká sněmovna shledává důvod pro změnu svého pořadu schůze v průběhu jednacího dne.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 509 a ptám se, kdo je pro tuto změnu, pro shledání důvodu. Kdo je proti? Kdo neshledává důvod pro změnu pořadu schůze? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 509, z přítomných 92 pro 70, proti 2. Důvody jsou shledány.

 

Teď budeme hlasovat o samotném návrhu, tedy že po bodech 180 a 164 bychom zařadili bod 227, což je vládní návrh zákona o právu na informace o životním prostředí ve druhém čtení, který se nám nepodařilo v průběhu schůze probrat. A potom blok smluv, abychom odhlasovali včerejší zařazení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 510 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 510, z přítomných 94 pro 66, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat zákonem ve třetím čtení, kterým je bod

180.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 761/ - třetí čtení

Děkuji, že u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr zemědělství Jakub Šebesta a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Ladislav Skopal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 761/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, prosím tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Postup při hlasování by byl následující. Nejdřív bychom hlasovali o bodu A po bod 5b), c), je to usnesení zemědělského výboru, ale tam mám požadavek, abychom o tomto hlasovali samostatně. A dále rovněž o bodu A bod 6, 9. Tyto dva body spolu souvisejí, a proto bych nechal o nich hlasovat zvlášť. Potom bychom hlasovali o zbytku pozměňováků bodu A zemědělského výboru. Dále by bylo hlasování o bodu C1, pak bod C2 a jako poslední bychom hlasovali o bodu B a nakonec o zákonu jako celku.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP