(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Nečasovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bičík a potom vystoupí pan ministra vnitra Pecina.

 

Poslanec Milan Bičík: Opět jenom drobné upřesnění - poprosím kolegu Nečase, vaším prostřednictvím, pane předsedající, aby si ověřil ve stenozáznamu, protože jsem měl svoje vystoupení připraveno, mohu klidně ocitovat. Říkal jsem, zda skutečně neměl stát jako 49procentní podílník na majetku skláren žádnou možnost správu svého majetku kontrolovat. Respektive jak výhodné a za kolik případně bylo pro stát svěření správy majetku do soukromých rukou. (Potlesk klubu poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. Nyní vystoupí pan ministr vnitra Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já to chápu, tu diskusi směrem ke mně, jako podnět k tomu, aby policie přešetřila tuto kauzu. Budu se informovat, jestli tak policie už nečiní, já to nevím v tomto okamžiku, a pokud tak nečiní, tak předám tento podnět panu policejnímu prezidentovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se ještě někdo v rámci všeobecné rozpravy? Pokud ne, tak všeobecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, kde je přihlášen pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já jsem ve svém vystoupení řekl, co vláda může udělat. Protože vyšetřovací komisi zřídit, to je přijít s křížem po funuse. Protože to tady zřídíme někdy v říjnu, když už dávno bude hotovo. Potom můžeme jenom plakat nad tím, co se stalo. Jako se stalo v minulosti v jiných případech. Vzpomínám si na to, že když měl být dovezen do Prahy z ciziny pan Krejčíř, tak se ukázalo, že se špatně spočítaly lhůty, zůstal v Jihoafrické republice a nebyl vydán do České republiky, a samozřejmě potom můžeme zřizovat jaké chceme komise, a už nic nenapravíme.

Co může vláda udělat teď? Vláda může uložit BIS prověřit všechny osoby angažované mezi těmi, kteří jsou zájemci o koupi podniku. To udělat může, aby byla jistota, že tam není ten konflikt zájmů, že to nekoupí ti, kteří přivedli firmu ke krachu, že to řešení bude řešení spravedlivé a že to povede samozřejmě i k tomu, aby zpátky nepřišly peníze těm, kteří za to mohou. Toto vláda prověřit může, protože může toto uložit BIS a BIS toto může také udělat.

Proto můj návrh usnesení je takový: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby uložila BIS prověřit osoby, které jsou angažovány mezi zájemci o koupi podniku Sklo Bohemia, a. s.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Svobodovi. On se ujme role zpravodaje, prosím, takže se obslouží sám v tuto chvíli.

S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Nechci naše jednání zdržovat, nebudu proto mluvit adresně, pouze přečtu závěr svého vystoupení jako opakování.

Říkal jsem, že současně avizuji, že pokud nebudou uspokojivě vysvětleny nejen otázky nového nabyvatele závodu, ale také okolnosti krachu skláren a pozice či případného podílu státu, včetně osobní odpovědnosti, navrhne klub KSČM ihned po mimořádných volbách vytvoření dočasné vyšetřovací komise Sněmovny. Prosím, aby to vzali na vědomí všichni, kteří počítají s tím, že ve Sněmovně po mimořádných volbách budou zasedat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Bičíkovi. Přihlásil se pan poslanec Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Já bych požádal pana poslance Svobodu, jestli by mohl modifikovat to své usnesení, protože BIS nemá výkonnou pravomoc, nemůže prověřovat ve smyslu trestního řádu, ale může podávat informace vládě. Takže abychom to mohli tímto způsobem upravit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bublanovi. Nyní vystoupí místopředsedkyně Sněmovny paní Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, ještě jednou vám děkuji za slovo.

Já jsem avizovala návrh usnesení, a proto nyní Poslanecké sněmovně navrhuji, aby se zabývala tímto mým návrhem. Zní takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se dne 19. 6. 2009 zabývala průběhem výběrového řízení akciové společnosti Sklo Bohemia, Světlá nad Sázavou, a konstatuje:

1. Podle dostupných informací vzniká podezření, že v průběhu konkursního řízení nebyla dodržena odsouhlasená pravidla, stanovená věřitelským výborem a odsouhlasená příslušným soudem.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu vlády, aby se vláda situací zabývala na svém nejbližším zasedání a i nadále permanentně sledovala průběh celého konkursního řízení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Hlásí se pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, že se v rámci podrobné rozpravy hlásím, i když nepřednesu žádný návrh. Ale chtěl jsem stručně zareagovat na vystoupení pana poslance Bičíka. Říkal, že si to přeje říct těm, kteří tady po volbách mimořádných budou.

Já, protože samozřejmě nevím, jestli tady budu, tak bych rád řekl již teď, že si myslím, že vyšetřovací komise vůbec není špatný nápad. Chtěl bych poradit, aby se zabývala zejména okolnostmi, proč stát po převzetí aktiv IPB Československou obchodní bankou smlouvami, které podepisoval na začátku tohoto tisíciletí, souhlasil s tím, že stát nejenom v případě skláren, ale v celé řadě dalších aktiv se vzdává svých vlastnických práv nad těmito aktivy, proč souhlasí s tím, že tam bude pouze beneficientem možného budoucího výnosu, aniž by měl kdykoliv během těch let možnost kontrolovat, zda nějaký budoucí výnos z toho bude.

Myslím si, že tuto otázku kdyby si položila vyšetřovací komise kdykoliv po předčasných volbách, tak by ten důvod nalezla a odpověď by byla velmi zajímavá. Proto to říkám již teď na zvukový záznam, třeba si na něj po volbách někdo vzpomene. (Potlesk poslanců KDU-ČSL a ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Tak, dámy a pánové, ještě se hlásí v podrobné rozpravě pan poslanec Cyril Svoboda s upřesněním svého návrhu.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane místopředsedo, po konzultaci s panem poslancem Bublanem upravuji návrh usnesení takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby uložila BIS poskytnout informace o osobách, které jsou angažovány mezi zájemci o koupi podniku Sklo Bohemia, a. s.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Tak teď jsme v situaci, kdy zazněly návrhy na usnesení - nicméně hlásí se ještě pan poslanec Doktor, chce využít příležitosti vystoupit.

 

Poslanec Michal Doktor: Mně nedá, abych námět kolegy Kalouska ještě nerozšířil o jeden návrh na zamyšlení. Chtěl bych navrhnout těm kolegům sociální demokracie, kteří budou podporovat vznesené návrhy usnesení, kdy bude Poslanecká sněmovna významně zasahovat do interpretace tohoto tématu, aby se také ptali, kdo takzvané okleštěné kajmany na příkaz a osobní přání bývalého ministra financí Sobotky dodnes sociální demokracii a České republice spravuje a hlídá.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Myslím, že mohu podrobnou rozpravou končit. Ale zaznamenal jsem, že bude žádost o přestávku? Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik podá návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, nezdržíme vás mnoho, leč usnesení byla předložena, nebo návrhy na usnesení byly předloženy, musíme se alespoň v krátkosti poradit. Proto mi stačí 10 minut a sejdeme se na obvyklém místě v koutě za lavicemi klubu KSČM.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili v 10.40 hodin budeme pokračovat s tím, že designovaný zpravodaj Cyril Svoboda přednese návrhy na usnesení. Mezitím po dohodě s paní místopředsedkyní Němcovou se dohodnou na pořadí, protože si myslím, že i tam se dá ještě něco vylepšit.

 

(Jednání přerušeno v 10.30 hodin.)***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP