(10.10 hodin)
(pokračuje Bičík)

Chtěl bych apelovat i na lidskou stránku věci. Řadu, desítky, možná stovky těch lidí znám. Jsou to často lidé, kteří přišli do Světlé s otevřením skláren, kteří se závodem, s městem spojili celý svůj produktivní život, bylo to počátkem 70. let, a dnes, několik málo let před důchodem, chodí ulicemi Světlé vlastně bez naděje a s prázdnýma rukama. Avizuji proto současně, že pokud nebudou uspokojivě vysvětleny nejen otázky výběru nového nabyvatele závodu, ale také okolnosti krachu skláren a pozice či případného podílu státu včetně osobní odpovědnosti, navrhne klub Komunistické strany Čech a Moravy ihned po mimořádných volbách vytvoření dočasné vyšetřovací komise Sněmovny.

K samotnému problému, i na doporučení pana ministra, nechci v současné době hovořit. Situace, tak jak ji popsala paní místopředsedkyně, je velmi objektivně popsána. Myslím si, že bude nutné, aby rozhodly příslušné orgány, ale není možné tuto situaci ponechat bez další pozornosti. Předpokládám, že poté, co budeme seznámeni s návrhem usnesení, bude ponechán alespoň krátký časový prostor, abychom se mohli společně shodnout na společně přijatém usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Pokud ne, tak tuto - hlásí se pan poslanec Bublan. Prosím. Pak bude ještě podrobná rozprava, připomínám.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, on ten problém je možná trošku složitější a rozsáhlejší, než se na první pohled zdá, a my tady řešíme situaci ve sklárnách ve Světlé nad Sázavou a postup insolvenční správkyně. Nicméně bychom se asi měli podívat na matku tohoto sklářského holdingu a to je Bohemia Crystalex Trading, která vlastně ty své dcery, a bylo jich více, na našem území spravovala takovým způsobem, že za výrobní náklady od nich odebírala vyrobené zboží, které potom prodávala samozřejmě za několikanásobně vyšší cenu, ale profit z tohoto prodeje do těchto dcer nikdy nepřicházel.

Zajímavé je také to, že den před vyhlášením konkursu ve Světlé nad Sázavou odešlo z účtu této dcery 70 milionů právě do Bohemia Crystalex Trading. A asi by stálo za to, a je zde ministr vnitra, aby se celá záležitost prověřila, protože jsou informace o tom, že mnoho těchto prostředků bylo vyvedeno do offshorových destinací.

Co se týče činnosti konkursní správkyně, asi nám nepřísluší hodnotit toto soudní řízení, a rozhodl o tomto způsobu věřitelský výbor, nicméně mám pocit, že postupovala lépe, než třeba se dělo v Poděbradech, protože účet, kdy přebírala sklárny ve Světlé nad Sázavou, byl nulový tohoto podniku a dnes je tam 120 milionů a jsou vypořádány veškeré pohledávky. Takže z tohoto pohledu si myslím, že její postup byl velmi úspěšný a dobrý.

Ale otázka by skutečně zněla, jestli by ta vyšetřovací komise, tak jak ji navrhoval kolega Bičík, neměla být zaměřena na celý holding, to znamená na Bohemia Crystalex Trading, a na postupy a vazby mezi těmito jednotlivými podniky, které potom vedly k tomu, že vlastně pád tohoto průmyslu byl řetězový a vlastně dopadá potom na jednotlivé výrobní podniky a samozřejmě na jejich zaměstnance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bublanovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bičík, řádně je přihlášen pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec Milan Bičík: Pouze krátce, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím pro pana Bublana. Pokud k tomu bude vůle Sněmovny, samozřejmě se tomu nebráníme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec František Laudát. Mám zde mám omluvenku od paní ministryně zdravotnictví, která se omlouvá z dnešního jednání.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kraj ve Světlé nad Sázavou znám, situace je tam naprosto tristní. Lidé se rozutekli po okolních obcích a nemají ani na splacení takových závazků, jako jsou energie. Žádám velice důrazně pana ministra, aby celou věc nechal prozkoumat.

Já jsem nebyl příznivcem toho, abychom zachraňovali sklárny, které vede zřejmě neúspěšný management, i když samozřejmě firma může zkrachovat. Je zde čínská konkurence a podobně. Na druhou stranu stát musí garantovat a zajistit naprosto transparentní řízení v konkursu, a pokud se tomu tak nedostává, tak vás žádám, pane ministře, velice důrazně, abyste dohlédl na celý proces. Vás jmenovala sociální demokracie, a jestli chcete něco skutečně udělat, tak tentokrát pomozte zaměstnancům skláren Bohemia. A neplatí pro mě žádné, že něco je podle zákona, není. Pokud někdo takto katastrofálně zadluží firmu, neřekne dříve, že se propadá do dluhů, nevím, co tam dělali odboráři, protože se začali ozývat prakticky veřejně až v okamžiku, kdy už ty dluhy narostly do těchto astronomických výšek. Žádám ministra vnitra, aby se také zabýval situací, a zejména paní ministryni spravedlnosti, aby dohlédla na to, aby konkurs proběhl tak, jak standardně má, a v souladu se zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Laudátovi. Pokud se nikdo do všeobecné rozpravy nehlásí, tak jsem byl v pokušení ji ukončit, ale hlásí se pan poslanec Petr Nečas, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, já tady nebudu rozvíjet diskusi o tomto bolestivém problému, který zasáhl samozřejmě celý, nebo drtivou většinou českého sklářského a keramického průmyslu s dopadem na osudy konkrétních lidí a jejich rodin. Jenom bych byl velmi rád, abychom se tady vzájemně nemystifikovali a používali naprosto přesné informace.

Pan poslanec Bičík tady řekl, že stát byl spoluvlastníkem tohoto koncernu. Není tomu tak. Není tomu tak, mohou to dosvědčit členové bývalé vlády ještě z vlád sociální demokracie, které se marně pokoušely dostat do příslušných statutárních orgánů této firmy zástupce státu a bylo jim to majiteli znemožněno. Stát byl tzv. beneficiář, to znamená že v případě prodeje tohoto podílu by stát obdržel příslušný výnos podle poměru svých akcií. Stát nikdy neměl vliv na chod této společnosti, neměl své zástupce ani v představenstvu, ani v dozorčí radě. Takže bychom tuto věc měli takto pojímat a nemystifikovat veřejnost.

Musím říci, že my jsme na toto téma s panem exministrem financí Kalouskem měli velice intenzivní rozhovory s představiteli příslušného odborového svazu, kterým byly ukázány i příslušné dokumenty, a i představitelé příslušného Odborového svazu pracovníků sklářského a keramického průmyslu přestali používat toto tvrzení, protože i oni podlehli určitým mystifikacím ze strany majitelů. A mimochodem, přestože sám jsem mnohokrát vyjádřil kritiku z hlediska působení zástupců odborových svazů v příslušných dozorčích radách jednotlivých dcer, tak musím konstatovat, že zřejmě ze strany majitelů struktura celého holdingu a jednotlivých dcer byla vědomě dělána tak netransparentně a jednotlivé finanční toky byly dělány tak netransparentně, že v podstatě zástupci odborů v dozorčích radách byli bez šance odhalit skutečný ekonomický stav. Ceny, za které si vzájemně postupovali výrobky v té obchodní organizaci od výrobců, byly fiktivní ceny, to byl takový malý koncernový socialismus, bych to nazval. Jako zástupci zaměstnanců byli v podstatě, pokud by mezi nimi neseděl absolutně geniální ekonomický analytik, bez šance odhalit jakékoliv nesrovnalosti. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP